maandag 6 maart 2006

Nieuwe brochure 'Het perspectief van de baan'

Op vrijdagavond 3 maart organiseerde de Bijstandsbond in Amsterdam een discussiebijeenkomst over arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en ‘work first’ projecten. Voor een verslag zie http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2006/06030401.htm

Op deze avond werd tevens de brochure ‘Het perspectief van de baan’ gepresenteerd. De brochure bevat een beschrijving van de rechten en plichten van clienten bij trajectbegeleiding als je een WW, WWB of WAO-uitkering hebt. Verder bevat de brochure tips over hoe je gesprekken met arbeidsbemiddelaars het beste kunt voeren. Na een hoofdstuk met deze tips wordt de werkwijze in de arbeidsbemiddeling en worden de methoden die door uitvoeringsinstellingen worden toegepast kort uitgelegd. Daarna volgen twee hoofdstukken over de kwaliteit van de commerciele bureau’s die zich bezig houden met arbeidsintegratie. Vervolgens is er een hoofdstuk over ziekte en arbeidsbemiddeling. In het een na laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de regels die gelden bij vrijwilligerswerk en sociale activering. In het laatste hoofdstuk wordt de gang van zaken bij beroeps- en bezwaarprocedures uitgelegd. Daarnaast vind je in dit hoofdstuk een opsomming van valkuilen die zich daarbij kunnen voordoen.

De brochure kost 2,50 exclusief portokosten en 4 euro inclusief en kan worden besteld bij:

Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org
www.bijstandsbond.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten