dinsdag 18 oktober 2011

Vooraankondiging Manifestatie 17 november

Bij de Meervaart in Osdorp
11.30 uur – 13.30 uur.

Met muziek en ervaringsverhalen van ID en WIW werknemers.

Onlangs heeft de gemeenteraad besloten, sterk te bezuinigen op de subsidies voor ID en WIW banen. Daardoor dreigt per 1 januari 2012 ontslag voor ruim 1400 ID-ers en WIW-ers. Door deze en andere bezuinigingen op oa het welzijnswerk wordt het voortbestaan van buurthuizen, buurt-theaters, en andere voorzieningen bedreigd.

Op 17 november wordt de Amsterdamse participatiemarkt gehouden om Amsterdammers te wijzen op de mogelijkheden van vrijwilligerswerk. Het komitee ‘Mijn werk is een baan waard’ grijpt deze gelegenheid aan om te protesteren tegen het ontslag van de ID-ers en WIW-ers, wat juist een grote aanslag is juist op de mogelijkheden om in de samenleving te participeren. Deze mensen zijn vaak de bindende en stabiele factor bij allerlei organisaties. Dankzij hen kunnen veel vrijwilligers ook aan de slag.

Mensen wijzen op de mogelijkheden van participatie op een informatiemarkt is het ene gezicht van het gemeentelijk beleid. Het andere gezicht is, dat de mogelijkheden om te participeren juist worden afgebroken.
Tijdens de manifestatie zal theater de Badcuyp de Pantar Award teruggeven, die ze hadden gekregen omdat ze het beste project waren op het gebied van reintegratie. Door het verdwijnen van de Id banen wordt het voortbestaan van het theater bedreigd. Ook dit teruggegeven van de Award is bedoeld om het tegenstrijdige beleid aan de kaak te stellen: het ene moment over je bol aaien en het volgende moment de stekker eruit trekken.

Gemeenteraad, kom terug op het besluit bij de begrotingsbehandeling!

Komitee ‘Mijn werk is een baan waard’.
Voor meer informatie:
facebook

Geen opmerkingen:

Een reactie posten