dinsdag 12 januari 2016

Nieuws van 12 januari 2016


Over de armoede in Nederland is al decennia lang veel geschreven en gediscussieerd. Zonder overigens tot veel verandering geleid te hebben. Op 16 december 2015 verscheen er een nieuw rapport, met veel cijfers over de actuele stand van zaken: "Armoede en sociale uitsluiting 2015". Afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Commentaar op het rapport waarin veel buiten beschouwing blijft.


 Onder de titel ‘Betrokkenheid troef’ organiseert het Knooppunt Kerken en Armoede op vrijdagmiddag 22 januari 2016 in de Opstandingskerk in Houten een bijeenkomst waarop inspirerende diaconale initiatieven tegen armoede in Nederland centraal staan. Deze bijeenkomst markeert ook de start van dit interkerkelijke Knooppunt. In dit samenwerkingsverband bundelen diverse kerken* de krachten in een nieuwe landelijk ondersteuning van de vele plaatselijke kerkelijke activiteiten tegen armoede in Nederland. Dit nadat de werkgroep de Arme Kant van Nederland en DISK werden opgeheven, omdat de kerken aan die belangenbehartiging geen geld meer wilden uitgeven. Meer over het Knooppunt Kerken en Armoede.


Renske Postuma, eigenaar van BuroRens, hoofddocent van de opleiding regisseur mensenhandel, docent integrale Veiligheid bij de NHL Hogeschool en betrokken bij het Expertisecentrum Veiligheid van de Avans Hogeschool, vertelt op de website studiecentrum voor bedrijf en overheid over economische uitbuiting in Nederland. Met enige regelmaat lezen we in de lokale kranten over de zogenaamde economische uitbuiting. Een Nederlandse werkgever of uitzendbureau betaalt zijn werknemers slecht, ze wonen in erbarmelijke omstandigheden, moeten lange uren maken voor een hongerloontje, verplicht kopen in het winkeltje van de eigenaar etc. etc. Je raakt er aan bijna aan gewend. Sommige opmerkingen van de gezagsgetrouwen schrijfster kunnen vraagtekens bij worden geplaatst, maar het artikel geeft wel een aardig inzicht in hoe moeizaam de strijd tegen uitbuiting is, omdat degenen die uitgebuit worden geen rechten hebben en dus geen aangifte dureven doen.Renske Postuma legt uit wat we wel kunnen doen.


Van 13 tot 19 maart 2016 wordt in Kathmandu, Nepal, de tweede wereldvrouwenconferentie gehouden. Ook vanuit Nederland gaat een delegatie naar Nepal. Uit meer dan 60 landen komen vrouwen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen, eisen en samenwerking te bespreken en voorstellen te doen voor de versterking van de vrouwenbeweging in de verschillende landen. Meer informatie is te vinden op de internationale website van de vrouwenbeweging.


Nanne de Jong van het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden FSU heeft een overzicht samengesteld van de belangrijkste sociale maatregelen voor 2016 getiteld REGELINGEN EN MAATREGELEN SOCIAAL BELEID 2016 Het gaat om de regelingen die door gemeenten, uitvoeringsinstanties en zorgverzekeraars uitgevoerd worden. Dus maatregelen op het gebied van de zorgverzekering, de bijstand, de WMO, etc. Overzicht van de FSU

Geen opmerkingen:

Een reactie posten