zondag 24 januari 2016

Nieuws van 24 januari 2016

Per 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan. Word je ontslagen, dan is de kans vrij groot dat je in aanmerking komt voor een 'transitievergoeding'. De 'transitievergoeding' komt in de plaats van de vroegere ontslagvergoeding volgens de kantonrechtersformule. Als een werknemer twee jaar of langer in tijdelijke of vaste dienst is en wordt ontslagen, dan komt hij/zij in aanmerking voor een transitievergoeding. Lees hier over de veranderingen in de wet. De NOS heeft nu een eerste evaluatie van het nieuwe ontslagrecht gemaakt. Ontslagzaken worden vaker geschikt. Ook worden geregeld hogere vergoedingen betaald dan volgens de nieuwe wet wenselijk is. Dat zeggen kantonrechters en arbeidsrechtadvocaten tegen de NOS. Werkgevers zijn bang dat wanneer ze het op een rechtszaak laten aankomen er een afwijzing van de kantonrechter komt, omdat ze niet hebben voldaan an de strenge voorwaarden van de nieuwe wet. De werkgeversvereniging AWVN klaagt haar nood: het ontslagrecht zou ingewikkelder zijn geworden in plaats van eenvoudiger.

logobbapp
Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, heeft zondagmorgen in het programma Buitenhof weer eens de neoliberale dogma's van de afgelopen 30 jaar herhaald waardoor de armen steeds armer worden en de rijken steeds rijker. Juist nu het wat beter gaat, zei Knot, moeten we nog meer bezuinigen. Want je moet bezuinigen in tijden dat het goed gaat, dat is makkelijker, is zijn redenering. Kom mensen, het geld klotst bij de projectontwikkelaars, banken en vermogensbezitters tegen de plinten, maar de collectieve voorzieningen moeten nu toch echt defintief naar het graf gedragen worden. En ja, daar komt het aloude argument weer: het moet van Europa. Geklets. Onze regering heeft er zelf aan meegewerkt, ja voorop gelopen toen die Europese begrotingsregels zijn opgesteld.

logobbapp
Het blijkt maar weer eens: De medische wereld is een gesloten bolwerk. Volgens het programma Reporter Radio (KRO-NCRV) mogen medische hoogleraren in Academische ziekenhuizen van hun ziekenhuiswoordvoerders niet praten en willen ze niet voor de microfoon. Het gaat om een reportage van het radioprogramma waaruit blijkt dat de zorg in de Academische ziekenhuizen verschraald omdat de andere ziekenhuizen door fusies en andere maatregelen steeds meer medische verzorging bij de Academische ziekenhuizen wegpikken. Daardoor willen artsen in opleiding niet meer in Academische ziekenhuizen werken. Leve de concurrentie, dan wordt alles beter georganiseerd. Niet dus. Van goeie coordinatie in de medische zorg is op die manier geen sprake meer. En iedereen houdt zijn mond. Behalve Chris Mulder, afdelingshoofd van de afdeling maag-, darm- en leverziekten van het VUMC. (Zie foto hiernaast)

In de Provinciale Staten van Flevoland werd afgelopen week een discussie gevoerd over de bestrijding van de werkloosheid in de provincie. Ook de provincie Flevoland moet zich inzetten voor de oudere werklozen. Dat vindt Statenlid Wout Jansen van de politieke partij 50PLUS. Zo moet de provincie een ambassadeur aanstellen die gemeenten en werkgevers aanspoort oudere werklozen in dienst te nemen. Ook pleit Jansen voor zogenoemde duo-banen, waarbij een oudere werknemer het vak leert aan een jongere. Daarnaast wil 50PLUS geld uittrekken voor omscholing. De andere statenleden waren sceptisch over de voorstellen. Ze wilden dat de provincie zich richt op alle werklozen en niet alleen de ouderen. Het is de vraag of de plannen iets gaan opleveren. Werkgevers vrijblijvend 'aansporen' werklozen in dienst te nemen en duobanen te creeren werkt niet, zoals nu een paar jaar na het sociaal akkoord tussen vakbonden, werkgevers en overheid wel is gebleken.

Nederlandse gemeenten hebben de beveiliging van Suwinet verbeterd. Dat zegt de Autoriteit Persoonsgegevens na onderzoek bij 13 gemeenten. Suwinet is een besloten database waarin instanties als de Belastingdienst, de IB-groep, Kadaster, Rijksdienst Wegverkeer en het UWV maatschappelijk gevoelige persoonsgegevens met gemeenten uitwisselen. Het systeem is oa bedoeld om fraude met uitkeringen op te sporen. In het verleden kwam het voor, dat gemeenteambtenaren de salarisgegevens van bekende Nederlanders raadpleegden en dat er adresgegevens van vrouwen in blijf-van-mijn-lijfhuizen aan gewelddadige ex-partners worden verstrekt. Ook zouden commerciƫle incassobureaus het systeem hebben gebruikt. "Een aantal gemeenten voldoet nu aan de onderzochte normen. Maar we zien ook gemeenten waar het nog steeds niet goed gaat. Het is onacceptabel dat elders het risico blijft bestaan dat gegevens in verkeerde handen komen. Als dit niet verandert, is het onvermijdelijk dat wij gaan handhaven". Aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Met andere woorden: in veel gemeenten is het systeem nog steeds zo lek als een mandje.

Er is een nieuwe trend in opkomst. Naast de voedselbanken krijgen we nu de 'sociale warenhuizen' voor de armen. Bijvoorbeeld in Rotterdam. De 'Swingmarket' die zaterdag officieel is opengegaan is voor iedereen toegankelijk, maar minima met een pasje shoppen er gratis. Het 'sociaal warenhuis' is er voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer terecht kunnen bij de voedselbank. Ze moeten daar wel een aanvraag voor indienen. Anders dan de voedselbanken, maakt de Swingmarket in winkelcentrum Keizerswaard geen pakketten, maar kunnen de 220 gezinnen die momenteel een pasje bezitten zelf uitzoeken wat ze nodig hebben. Ook de Diaconie van de PKN in Amsterdam gaat zoiets opzetten. Van hun website: 'In 2016 opent de sociale kruidenier. De sociale kruidenier is een project dat via een winkelformule en activiteiten mensen in armoede een kans biedt om zelf hun bestaan weer op orde te krijgen, in aanvulling op de noodvoedselhulp van de Voedselbank'. Er zijn echter wel beperkingen bij de 'sociale kruidenier'. Zo staat er maar een beperkt bedrag op het pasje dat je gaat krijgen, en als dat geld op is.... krijg je niks meer. Dat is om de minima te leren met geld om te gaan, zegt de Diaconie in een folder. XXX

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten