donderdag 4 februari 2016

Nieuws van 4 februari 2016

VVD en PvdA zijn het niet eens over de regels waar zorgverzekeraars zich aan moeten houden bij het toekennen van een persoonsgebonden budget (pgb). Met het pgb kunnen mensen met een beperking zelf hun zorg op maat regelen. Dat bleek tijdens een recent kamerdebat. Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer, inclusief de PvdA, vindt dat zorgverzekeraars te vaak een verzoek afwijzen als iemand niet de wijkverpleegkundige maar een vriend of buurvrouw wil inschakelen om bijvoorbeeld te helpen bij het douchen. Ze willen daarom extra waarborgen opnemen in de zorgverzekeringswet. De VVD is ertegen. Zoals de VVD altijd tegen versterking van de rechten van werkenden, werkzoekenden, bijstandsgerechtigden en chronisch zieken is, zoals gisteren bleek bij de voorstellen van wethouder Arjen Vliegenthart in Amsterdam om naar creatieve alternatieven te zoeken voor werklozen die kansloos zijn op de arbeidsmarkt en nooit meer betaald werk zullen of kunnen verrichten. En met Tweede Kamermeerderheden heeft de VVD niets te maken. Ze zetten de andere regeringspartij, de PvdA gewoon onder druk om de PGB rechten niet in te voeren.

Nog een staaltje VVD politiek. De VVD is tegen de uitbreiding van rechten van PGB houders, tegen creatieve oplossingen voor de werkloosheid, en daarbij hebben ze een filmpje gemaakt. Dat filmpje kun je hier inzien. In het filmpje wordt de 'hardwerkende Nederlander die belasting betaalt en 'smorgens vroeg opstaat' aangesproken. Misschien wil die hardwerkende Nederlander ook even letten op het volgende. VVD en D66 willen dat Asscher het algemeen verbindend verklaren van Collectieve Arbeids Overeenkomsten (CAO 's) inzet als drukmiddel om de cao's te hervormen. Lees; flexibiliseren en verslechteren. Zodra de minister van Sociale Zaken een cao algemeen verbindend verklaart, gelden de afspraken voor alle werknemers en werkgevers in de gehele bedrijfstak. Ook voor bedrijven die niet bij de totstandkoming van de cao waren betrokken. Dit moet scheefgroei van lonen binnen een sector tegengaan en zo oneerlijke concurrentie voorkomen. Bovendien zijn in de CAO's de door vakbonden en werkgevers gemaakte afspraken vastgelegd, zodat je geen wildgroei krijgt van onderbetaalde, slechte rotbaantjes met slechte arbeidsomstandigheden. Dat willen VVD en D'66 nu een beetje afschaffen, zeg maar. Dus, hardwerkende Nederlander, valt u onder een CAO? Dan zou ik mij wel drie keer bedenken voor ik de leugenachtige praatjes van de VVD in het filmpje zou geloven.

Veel farmaceutische bedrijven hebben tekortkomingen in de interne procedures die toezien op onder andere onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en sales. Daardoor scoren zij onvoldoende bij het bewaken van de kwaliteit van medicijnen voor patiƫnten en de wijze waarop medicijnen op de markt worden gebracht. Lees verder bij de bron

Nu.nl bericht, dat vrijdag een artikel in het Financieel Dagblad zou verschijnen met voorstellen van de FNV voor wijzigingen in het pensioenstelsel. De pensioenopbouw van werknemers zou inkomensafhankelijk moeten worden. Het FD interviewt FNV-bestuurder en pensioenexpert Gijs van Dijk De vakbondsman stelt voor om hogere inkomens bij hetzelfde premiepercentage minder pensioen te laten opbouwen en lagere inkomens juist meer. ''Op dit moment subsidieert bij sommige fondsen de vuilnisman de hoogleraar'', stelt Van Dijk.

Consumenten kopen steeds bewuster, waarbij ze niet alleen rekening houden met de prijs en kwaliteit, maar ook met duurzaamheid, en politieke of ethische motieven. Dit schrijft het Centraal Planbureau (CPB) donderdag, op basis van onderzoek. 33 procent van de Nederlanders koopt bewust, dat was in 2002 nog maar 26 procent, zo blijkt uit de cijfers van het CPB. Consumenten kopen hun producten vanwege het milieu of dierenrechten, of ze boycotten juist bepaalde producten.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten