zaterdag 6 februari 2016

Nieuws van 6 februari 2016

Er is een petitie gestart om de Tweede Kamer ertoe te brengen een onvoorwaardelijk basisinkomen te bespreken. In de petitie wordt het volgende geconstateerd. Er komen steeds meer lokale regionale initiatieven voor vormen van een basisinkomen, maar dat is niet meer dan een regelarme bijstand. Het wordt tijd dat de landelijke politiek serieus naar het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen gaat kijken. In de petitie wordt de regering verzocht om het Parlement, dus de Tweede Kamer, de Initiatiefnota "Zeker Flexibel: Over anders denken over werk en sociale zekerheid met een onvoorwaardelijke basisinkomen". te laten behandelen. Lees meer over de petitie

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde op 3 februari zijn rapport ‘De Cliënt Centraal’. Hierin staan de resultaten van een kwalitatief onderzoek naar de mensenrechten van ouderen in verpleeghuizen. De kern van het rapport: er wordt hard gewerkt aan goede zorg voor bewoners. Er liggen echter ook risico’s op de loer, waardoor de waardigheid van ouderen – een van de fundamenten van mensenrechten – in het gedrang kan komen. Deze risico’s kunnen verpleeghuizen ondervangen door meer aandacht te hebben voor mensenrechten en door te allen tijde de cliënt centraal te stellen. U kunt het rapport vinden op de website van het College

FNV Metaal en CNV Vakmensen roepen maandag 8 februari medewerkers van vijftig noordelijke metaalbedrijven op tot staking. Naar verwachting leggen meer dan 1200 mensen het werk neer voor een fatsoenlijke cao Metalektro (grootmetaal). Belangrijkste geschilpunten in de cao zijn meer zeggenschap over eigen werktijden en een hoger loon.

Op 3 plekken in Amsterdam opent de FNV vanaf 23 februari wekelijks een breed FNV Zorgactiepunt waar bewoners van Amsterdam en medewerkers uit de zorg met hun verhalen, klachten, bezwaren en ideeën over de zorg in Amsterdam terecht kunnen. Via dit FNV Zorgactiepunt gaat men bewijzen verzamelen over de uitvoering van de WMO in Amsterdam. Daarmee moet de politiek worden beïnvloed en waar nodig de naleving van de afspraken worden afgedwongen door middel van acties en activiteiten. Meer informatie over de zorg actiepunten

De Centrale Raad van Beroep lijkt nieuwe uitgangspunten te introduceren bij de beoordeling of er in de bijstand (Participatiewet) sprake is van een gezamenlijke huishouding van twee bijstandsgerechtigden of bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde en een werkende. Dit nadat de Hoge Raad hierover ook uitspraken had gedaan. Dit blijkt ook weer uit een recente uitspraak van de Centrale Raad. CRvB 27-10-2015, nr. 14/2685 WWB. De zaak gaat over een bijstandsgerechtigde, waarvan de uitkering was beeindigd omdat zij zou samenwonen met haar zus, die een eigen inkomen heeft. De gemeente had gesteld, dat sprake was van samenwoning omdat er sprake zou zijn van wederzijdse zorg, een van de criteria. De Centrale Raad blijkt dit begrip nu enger te interpreteren en oordeelt dat er geen sprake was van wederzijdse zorg. De zus van de bijstandsgerechtigde droeg wel zorg voor de bijstandsgerechtigde maar andersom was dat onvoldoende het geval. Nieuw is, dat het louter gezamenlijk boodschappen doen is te duiden als een voornamelijk sociale activiteit en niet als een element van zorg. Ook incidentele betalingen van boodschappen en af en toe voor elkaar koken kan onvoldoende worden beschouwd als wederzijdse zorg.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten