zondag 13 maart 2016

Nieuws van 13 maart 2016

Sociale wijkteams hebben te weinig capaciteit en tijd voor de klanten

Ruim negen van de tien wijkteams kampen met een gebrek aan tijd en capaciteit. Daardoor dreigen kerntaken als preventie en aanwezigheid in de wijk onder te sneeuwen. Dit blijkt uit een inventarisatie onderzoeksbureau Movisie in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut en Vilans. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deed Movisie in 2014 een eerste peiling onder 224 gemeenten. Hieruit bleek dat destijds 69 procent met een sociaal (wijk)team werkte. Dit percentage is nu doorgegroeid naar 87 procent. Van de G32-gemeenten werkt zelfs 96 procent met sociale (wijk)teams. Bij de overige middelgrote tot kleine gemeenten is dat 86 procent. Vooral kleinere gemeenten hebben geen sociaal (wijk)team. Deze zetten in het algemeen de aanpak van voor de transities voort, zo constateert Movisie. Lees meer over de problemen van de sociale wijkteams Het is ook mogelijk het rapport te downloaden. rapport downloaden


Privatiseringen van staatseigendommen in Europa veroorzaken armoede

De economische crisis in Europa heeft ervoor gezorgd dat machtige organisaties waardevolle staatseigendommen hebben kunnen kopen tegen bodemprijzen. Daarmee beroven ze de armste landen van miljarden euro's. Tot in de hoogste instellingen lijkt de EU in de greep van een diepe, systematische corruptie die geen grenzen kent. Het Transnational Institute (TNI) besloot vijf jaar nadat de EU de economische programma’s heeft opgelegd, de uitkomsten van de privatiseringsindustrie te onderzoeken. De conclusies in het verslag laten ernstige twijfels zien. De verkoop van staatsbedrijven in tijden van recessie brengt nooit de verwachte inkomsten op. Griekenland zou bijvoorbeeld 50 miljard euro binnenhalen, maar komt tot nu toe niet verder dan een schamele € 3,5 miljard. Dit kan voor een deel toegeschreven worden aan de weerstand van het volk en Syriza, maar dit gebeurt ook als winstgevende ondernemingen worden verkocht tijdens een recessie. Lees meer over de desastreuze gevolgen van de privatiseringsgolf in de arme Europese landen


FNV: Overheid en DNB moeten met oplossing komen voor effecten negatieve rente

De FNV roept de Nederlandse overheid en De Nederlandsche Bank op om snel met een oplossing te komen voor de slechte staat van de pensioenfondsen nu de Europese Centrale Bank de rentes opnieuw verlaagt. De belangrijkste rentes worden verlaagd naar nul procent en sommige rentes, zoals de depositorente onder nul. “De gevolgen van deze ECB-maatregel om op korte termijn de economie te stimuleren, zijn enorm. Door de rente te verlagen, lopen pensioenfondsen en het pensioengeld van mensen steeds grotere risico’s en komt het korten van de pensioenen steeds dichterbij”, zegt Gijs van Dijk, dagelijks bestuurder FNV.


Vrouwenrechten in Nederland nog lang niet op orde

Het Vrouwenverdrag richt zich op de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het Comité inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) houdt toezicht op de naleving van het verdrag in alle landen die partij zijn, waaronder Nederland. Dat gebeurt in de vorm van een rapportageprocedure. Landen leveren elke vijf jaar een rapport in, en het CEDAW bespreekt dat rapport in de vorm van een constructieve dialoog met de regering. Mensenrechteninstituten en niet-gouvernementele organisaties mogen hun eigen rapporten aanleveren die het CEDAW kan gebruiken voor de dialoog. Maandag 7 maart presenteerde Kathalijne Buitenweg namens het College voor de Rechten van de Mens een rapportage over de naleving van het Vrouwenverdrag in Nederland. De hoofdboodschap is dat de positie van vrouwen op veel terreinen weliswaar is verbeterd, maar dat er verschillende factoren zijn die gelijkheid van vrouwen en mannen in de praktijk belemmeren en dat de overheid een grotere rol zou moeten nemen om de positie van vrouwen te verbeteren. Lees meer over de vrouwenrechten


Belangrijke rol voor woningbouw corporaties in bestrijden armoede en tweedeling

Woningcorporaties hebben een belangrijke rol te vervullen in de ondersteuning van kwetsbare wijken. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Netwerken en Breuklijnen’ naar de rol van woningcorporaties in besluitvormingsprocessen in de wijkaanpak. Universitair docent Bouwkunde aan de TU Delft, Gerard van Bortel, promoveerde 4 maart op de rol van woningcorporaties in wijkaanpak. Hij heeft gedurende bijna 10 jaar besluitvormingsprocessen en beleidsnetwerken in de wijkaanpak bestudeerd. Zijn onderzoek toont aan dat corporaties in de wijkaanpak een stabiliserende en verbindende rol kunnen vervullen in tijden van crises en overheidsbezuinigingen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten