vrijdag 4 maart 2016

Nieuws van 4 maart 2016

Huisarts mag declareren zonder zorgcontract

Huisartsen kunnen vanaf volgende maand zo'n dertig behandelingen declareren waar geen contract met een zorgverzekeraar voor is afgesloten. Het gaat om verrichtingen zoals het plaatsen van een spiraaltje, kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van een moedervlek, of het maken van echo's en hartfilmpjes. Dat maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) woensdag bekend. De toezichthouder geeft daarmee gehoor aan een eerdere uitspraak van de rechter. Die bepaalde in december dat huisartsen ook zonder contract de zorghandelingen die zij noodzakelijk achten in rekening moeten kunnen brengen. De NZa wilde huisartsen dit verbieden. Lees meer hierover op Skipr


CBS bevestigt bericht Nederlandse Bank over 2 miljoen werklozen.

In 2015 telde Nederland ruim 1,1 miljoen mensen die geen betaald werk hebben, maar wel beschikbaar zijn voor werk of hiernaar hebben gezocht. Hiervan worden 614 duizend mensen tot de werklozen gerekend. Werklozen zijn gedefinieerd als mensen die recent gezocht hebben naar werk en hiervoor op korte termijn beschikbaar zijn. Dat meldt CBS. Ze bevstigen het bericht van de Nederlandse Bank, die enige dagen geleden 2 miljoen werklozen telde. Bericht van de Nederlandse BankCBS: Van de 8,3 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar met betaald werk wilden er in 2015 ruim één miljoen meer uren werken. 585 duizend daarvan waren hiervoor ook op korte termijn beschikbaar. 583 duizend mensen wilden juist minder werken. Dat meldt CBS. De 585 duizend mensen die in 2015 meer uren wilden werken zijn in drie groepen onder te verdelen: 264 duizend werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 218 duizend met een vaste arbeidsrelatie en 103 duizend zelfstandigen.


CBS: Aantal daklozen in zes jaar met driekwart toegenomen

In Nederland kwamen er tussen 2009 en 2015 iets meer dan 13 duizend daklozen bij. Dit is een toename van 74 procent. Het aantal daklozen met een niet-westerse herkomst is in diezelfde periode verdubbeld. De toename van het aantal autochtone daklozen was iets minder groot. Dit meldt CBS. Geschat wordt dat 31 duizend mensen in Nederland vorig jaar geen vaste woon of verblijfplaats hadden, sliepen in de opvang, op straat, in openbare gebouwen of bij familie of vrienden. Van deze groep had 13 duizend een niet-westerse herkomst. In 2009 waren dit er bijna 6,5 duizend. Tussen 2009 en 2015 kwamen er 5,5 duizend daklozen met een autochtone herkomst bij. De sterkste stijging van het aantal daklozen vond plaats tussen 2009 en 2010. Ook in de jaren daarna nam het aantal daklozen toe. De resultaten in dit onderzoek zijn exclusief de mensen die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.


Gemeenten leggen half miljard toe op bijzondere bijstand.

Gemeenten geven sinds 2005 anderhalf tot twee keer zo veel uit aan bijzondere bijstand en minimabeleid dan het budget dat zij daarvoor van het Rijk ontvangen. Dat verschil liep in 2015 op tot een half miljard, zo blijkt uit onderzoek van Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten. Vooral de uitgaven aan beschermingsbewind voor mensen met schulden en aan de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfstatus stijgen snel. Bericht van Divosa


Cooperatieve vereniging MEE, de belangenorganisatie voor clientenondersteuning, pleit voor betere positie onafhankelijke cliëntondersteuning bij Wet langdurige zorg (Wlz)

Ruim een jaar na de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) komen mensen met een Wlz-indicatie in de praktijk nog veel knelpunten tegen. Staatsecretaris Van Rijn erkent dit en ziet in onafhankelijke cliëntondersteuning een krachtig middel om die knelpunten aan te aanpakken. Daarvoor is het volgens MEE NL wel noodzakelijk dat de staatssecretaris actief stimuleert dat cliëntondersteuning de positie krijgt, die daarvoor nodig is. Dit schrijft de vereniging in een brief aan de Tweede Kamer. “Wat wij zien is dat de zorg nog te veel aanbodgericht is en dat cliënten vaak slecht geïnformeerd worden over hun positie en mogelijkheden, waardoor ze onvoldoende regie hebben bij de planning van hun zorg”, vertelt Mirjam Sterk, directeur van MEE NL. “Ook de verbinding tussen stelsels is nog niet goed geregeld. Zo treedt er regelmatig een breuk op in de zorg of begeleiding bij overgang Wmo naar Wlz en vice versa.” Bericht van cooperatieve vereniging MEE


computerproblemen bij belastingaangifte.

De computer van de belastingdienst kan maar een maximaal aantal aangiftes tegelijk aan. Zijn er meer mensen die tegelijk hun formulier willen invullen, dan krijgen velen ene foutmelding. De capaciteit is dit jaar opgehoogd, er kunnen nu 42.000 mensen tegelijkertijd aangifte doen op de site van de Belastingdienst. Elke gebruiker boven dat aantal krijgt nog steds een foutmelding te zien: probeer het op een wat rustiger tijdstip nog een keer. Ook dit jaar kregen veel mensen die melding al direct te zien op de eerste dag van het aangifteseizoen. "Vaak is het de eerste dag, rond 1 april en rond 1 mei heel druk", aldus een woordvoerder van de Belastingdienst. Daarnaast is het drukker in de avonden en op regenachtige zondagmiddagen.


Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten