zondag 5 juni 2016

Nieuws van 5 juni 2016

Financiën ziet kansen voor nog eens 50 miljard bezuinigingen. Ministerie van Financiën zet alle mogelijkheden op een rij
Na jaren bezuinigen om de begroting op orde te krijgen, zijn er voor het volgende kabinet nog volop mogelijkheden om verder te saneren. Het ministerie van Financiën ziet opties voor nog eens 50 miljard euro aan bezuinigingen. Zo wil men 10% verlaging van de bijstandsuitkeringen, versobering van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, geen vakantietoeslag in de bijstand (gelijkmatige afbouw in 10 jaar), invoering nieuwe voorziening loondispensatie binnen beschutte werkplek (30.000 plekken), loondispensatie in de Participatiewet ipv loonkostensubsidie, afschaffen ANW-tegemoetkoming, verlagen bijverdienregeling verlaging uitkeringshoogte AO-uitkeringen van 75% naar 70%. Kortom: de definitieve kaalslag in de laatste sociale zekerheid die tot bittere armoede zal leiden. Hebben die ambtenaren op Financien geen gevoel? In ieder geval is duidelijk wat de rechtse agenda (inclusief die van de PVV) zal zijn in de komende jaren.

De patientenfederatie NPCF meldt: Zorg werkt slecht bij complexe problemen
Mensen met een complexe zorgvraag zijn het slachtoffer van de veranderingen die sinds vorig jaar in de zorg zijn doorgevoerd. Het duurt lang voor ze het juiste loket hebben gevonden en nog langer voor ze echt passende zorg krijgen. Dit blijkt uit ruim 16.000 meldingen die samenwerkende cliëntenorganisaties het afgelopen half jaar hebben verzameld.

Prominent FNV kaderlid stapt op
De samenwerking tussen Theo Hartogs en de FNV is voorbij. Hartogs was voorzitter van de sector Uitkeringsgerechtigden en campagneleider van de landelijke FNV-actie 'Stop Werken Zonder Loon'. Als alternatief heeft hij het Platform Anti Armoede en Dwangarbeid opgericht. ,,Wij zijn een zelfstandige club die nauw samenwerkt met andere onafhankelijke organisaties zoals de Bijstandsbond, Sociale Alliantie en Meldpunt Uitkeringen." Lees het hele interview

CPB publiceert ramingen over de economie die positief zijn
De economische groei houdt aan, met een belangrijke rol voor de binnenlandse bestedingen. De consumptie neemt toe door een combinatie van stijgende contractlonen, lage inflatie en lastenverlichting. In 2017 groeien de investeringen voor het vierde jaar op rij harder dan het bbp. De overheidsbestedingen blijven achter bij de economische groei. Het bbp in Nederland groeit met 1,8% dit jaar en 2,1% volgend jaar. De werkloosheid neemt af van 6,9% in 2015 naar 6,2% in 2017.

Reactie van FNV op CPB ramingen: 'Tijd voor nieuw investeringsmenu in plaats van bezuinigingsmenu'
'De politiek moet van een bezuinigingsmenu naar een nieuw investeringsmenu. Dat willen we het kabinet meegeven nu ze de begroting van 2017 gaat bespreken. Want het dieet van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen, werkt niet', zegt FNV vicevoorzitter Gijs van Dijk. 'De menukaart met 50 miljard aan mogelijke bezuinigingen voor een volgend kabinet, die deze week uitlekte, gaat dus ook niet werken. Te veel mensen zitten in onzekerheid doordat ze geen baan hebben, onzeker werk, of te weinig inkomen om goed van rond te komen.'

Het kabinet trekt 30 miljoen euro structureel uit voor de aanpak van personen met verward gedrag. Het geld wordt onder meer ingezet voor een regeling voor onverzekerden. Dat blijkt uit de voorjaarsnota.
In februari liet het Aanjaagteam Verwarde personen in een tussenrapportage weten dat er grote verschillen zijn in de manier waarop gemeenten omgaan met verwarde personen. Het team, onder leiding van de Alphense burgemeester Liesbeth Spies deed naast aanbevelingen aan gemeenten, ook enkele aanbevelingen aan het rijk. Bijvoorbeeld over het wegnemen van financiële drempels van onverzekerden. Die handschoen heeft het rijk nu opgepakt. De 30 miljoen wordt vanaf volgend jaar toegekend. Voor dit jaar krijgen de gemeenten 15 miljoen. Het geld is ook bedoeld voor acute zaken, zoals het opzetten en uitbreiden van pilots en projecten in het land. Het aanjaagteam is blij met het geld. ‘Hieruit blijkt dat het landelijke vraagstuk wordt opgepakt’, aldus voorzitter Liesbeth Spies.
Briefadres
Gemeenten moeten vanaf juni een sluitende aanpak hebben ontwikkeld over hoe om te gaan met verwarde personen. Eerder besloten gemeenten al, samen met het rijk, dat dak- en thuislozen een briefadres krijgen, zodat het makkelijker wordt om te zorgen dat ze een zorgverzekering en medische zorg krijgen.

Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten