donderdag 22 april 2021

Computersysteem Socrates dat de uitvoering van de bijstand regelt in de 4 grote gemeenten zit krakkemikkig in elkaar en maakt veel fouten.

De Bijstandsbond heeft het volgende ontdekt. Socrates is het automatiseringssyteem in de vier grote gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht dat de uitvoering van de Participatiewet (bijstand) moet regelen. Ambtenaren laten Socrates berekeningen uitvoeren. Maar Socrates is gebouwd rond de bijstand, en dat is een netto uitkering. De gemeenten moeten echter ook twee bruto uitkeringen uitvoeren, namelijk de IOAW (Inkomensvoorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Werknemers) en de IOAZ (Inkomens Voorziening Oudere en Arbeidsongeschikte Zelfstandigen). Maar Socrates, dat dus is gebouwd rond netto uitkeringen, kan dat niet. Alle uitkeringsspecifiacties van alle IOAW en IOAZ gerechtigden zijn fout. Een rekenvoorbeeld van een recente uitkeringsspecificatie. 

Links bij inkomsten staat: 1331,36 IOAW

Loon Heffings Korting (LHK) 236, 42

Rechts bij ervan af getrokken staat:

Loon Heffing (LH) 455, 75

Vakantietoeslag, die pas eenmaal per jaar wordt uitbetaald, 98,62

Totaal 1113, 41

Dit is helemaal fout. De Loon Heffingskorting is geen inkomen, maar een vrijstelling van belastingbetaling over de eerste 6000 euro. De LHK moet links helemaal niet staan, maar verrekend worden met het bedrag aan loonheffing rechts. Het bedrag aan loonheffing rechts is dus veel te hoog. Dat moet lager zijn. Voor de hoogte van de netto uitkering maakt de fout nu nog niks uit. Ook als de berekening goed zou zijn, kom je op hetzelfde netto bedrag uit. Uitkeringsgerechtigden die zo’n foute uitkeringsspecificatie hebben lijden dus geen schade. Wel smijt de gemeenten in sommige gevallen geld over de balk door teveel belasting te betalen. Ze betalen dan te veel Loon Heffing aan het Rijk. En dit probleem bestaat al jaren. Het lijkt erop, dat men het bewust onder de pet heeft gehouden. Want contact met de gemeente Amsterdam leerde ons, dat men al lang van het probleem op de hoogte is maar er tot nu toe niets mee heeft gedaan. Men weet, dat Socrates alleen kan werken met netto – uitkeringen die teruggerekend worden naar bruto en dat het systeem de omgekeerde weg niet aankan. 

Toch zijn er uitkeringsgerechtigden die door dit systeem wel degelijk structureel schade lijden, nl de IOAW-ers en IOAZ-ers die naast deze uitkering nog andere inkomsten hebben. Dan wordt namelijk links de brutoinkomsten opgevoerd PLUS de LHK van 236,42. Maar die LHK moet daar helemaal niet staan. En de LH klopt dan ook niet, waardoor de mensen netto minder overhouden van hun bijverdiensten of ander inkomen dan wanneer de berekening goed zou zijn. 

Voor meer informatie:

Bijstandsbond

020-6898806

info@bijstandsbond.org

Marc van Hoof

06-47816228


Geen opmerkingen:

Een reactie posten