woensdag 6 november 2013

Wethouder van Es wil toch onderzoek naar grotere tijdelijkheid bijstand

6 november

Het preadvies van het college op het amendement Van der Pligt blijft integraal gehandhaafd.

Afgelopen woensdagavond hebben drie mensen van het comite dwangarbeidnee, de FNV en de Bijstandsbond ingesproken in de commissie financien over een passage in de ontwerp begroting voor 2014 van de gemeente Amsterdam, waarin staat dat de gemeente een onderzoek wil instellen in hoeverre het binnen de wettelijke grenzen van dit moment mogelijk is de tijdelijkheid van de bijstand meer te benadrukken. Daarover schreef de FNV ook een pittige brief. SP raadslid Maureen van der Pligt diende een amendement in op de begroting waarin voorgesteld werd de passage over een onderzoek naar de tijdelijkheid van de bijstand te schrappen. Met name vielen de critici over de passage dat een onderzoek zou worden ingesteld naar het tijdelijk verlenen van bijstand over een afgebakende periode, vooraf vastgesteld. Tot nu toe wordt bijstand altijd voor een onbepaalde periode verleend, en wordt gekeken of iemand aan de voorwaarden blijft voldoen. Van Es wil nu dat met sommige clienten afspraken worden gemaakt dat de bijstand slechts over een aantal maanden of jaren wordt toegekend. En daarna? Dan wordt de bijstand stopgezet en zien we wel verder.

Woensdagavond benadrukte wethouder Hilhorst dat hij de actievoerders van het comite wilde geruststellen en dat er een erratum op het preadvies zou komen, waarin de gewraakte zin zou worden geschrapt. Donderdagmiddag stond een interview in Het Parool met Van Es, die zei: ik moet helaas zeggen dat toekennen van tijdelijke bijstand wettelijk niet mogelijk is. Ze had het graag gewild, maar het kan niet.

Vandaag heeft wethouder Van Es in de gemeenteraad aangegeven, dat ze het pre-advies van het college van Burgemeester en wethouders toch integraal wil handhaven, dus inclusief de zin over de tijdelijkheid van de bijstand over een afgebakende periode. Om met fractievoorzitter Ivens van de SP te spreken: 'u wilt oorlog'. Wat is er gebeurd? Kan het nu plotseling wettelijk wel? En wat wordt er nu precies onderzocht? En wie gaat dat onderzoek doen? De mistige onduidelijkheid en onzekerheid voor clienten over hun toekomstige rechten wordt steeds groter. De gang van zaken is ook van belang voor de onderhandelingen over de nieuwe Participatiewet, die 1 januari 2015 moet ingaan.

Morgen is er vanaf 13.00 uur een tweede termijn voor de gemeenteraadsleden, een reactie van het college en wordt over het amendement gestemd. Ben benieuwd wie er allemaal voor en tegen stemmen. Je kunt de discussies via internet volgen, de raadsvergadering wordt integraal uitgezonden via www.amsterdam.nl

piet

Geen opmerkingen:

Een reactie posten