vrijdag 1 juli 2011

Overzicht van de nu al voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Rutte

Overzicht van de nu al voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Rutte in samenwerking met de gemeenten op inkomens en toeslagen, de invoering van lastenverzwaringen en repressieve disciplineringmaatregelen die het inkomen beïnvloeden.

Op dinsdagavond 28 juni heb ik een overzicht gepresenteerd op een discussieavond van Kleur/Color, een project met verschillende discussiebijeenkomsten, muziek, toneelvoorstellingen en een tentoonstelling van het kunstenaarscollectief Moving Arts. Zie website http://www.kleur-color.nl/   De presentatie vond plaats in het Dijktheater aan de Da Costakade in Amsterdam. Het is een overzicht van zoveel mogelijk bezuinigingsmaatregelen van het huidige kabinet Rutte op het gebied van werk en inkomen die ik op een rijtje heb gezet. Het gaat daarbij om besluiten die al genomen zijn en besluiten die op stapel staan.  Het is een voorlopig overzicht van maatregelen, die soms erg ingewikkeld zijn en er kunnen dus hier en daar nog foutjes in zitten. Ik hoop die er op basis van reacties zoveel mogelijk uit te halen. Het is ook een momentopname. Alles wat bekend was op 29 juni. Want er komen iedere dag nieuwe maatregelen bij. Ik hoop het overzicht ook voortdurend aan te vullen.

De motivatie om dit overzicht te maken is, dat bijna niemand een overzicht heeft van wat er allemaal gebeurt op het gebied van bezuinigingen. Veel mensen, die dagelijks toch het nieuws volgen, waren desondanks toch nog geschokt als je alles zo bij elkaar ziet.

Piet van der Lende
Bijstandsbond Amsterdam
pvdlende@dds.nl