vrijdag 23 augustus 2019

Daklozen, spookjongeren, voedselbanken en miljonairs

Zomaar wat berichten van de laatste maand. Vandaag maakte het CBS bekend, dat het aantal daklozen in Nederland in tien jaar tijd meer dan verdubbeld is. In 2009 waren 17.800 mensen dakloos.  Vorig jaar waren dat er 39.300. Vooral het aantal jonge daklozen is in tien jaar tijd toegenomen. Vorig jaar was 1 op de 3 daklozen tussen de 18 en 30 jaar. Uit de cijfers blijkt verder dat het vaak mannen zijn die dakloos zijn en dat meer dan de helft van de daklozen een migratieachtergrond heeft.
                                     
Dinsdag maakte de koepel van voedselbanken bekend, dat het aantal deelnemers aan voedselbanken is gestegen. Uit de halfjaars enquête onder de voedselbanken blijkt dat het klantenaantal nog steeds toeneemt. Het aantal geholpen huishoudens steeg met 8%. Het aantal kinderen steeg met bijna 7%
De samenstelling van het klantenbestand lijkt te veranderen. Er werden relatief meer alleenstaanden en een ouder gezinnen geholpen. Het aantal ouderen dat een beroep doet op voedselhulp stijgt ook. Dit zou kunnen komen doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen (BTW verhoging, en energie) dan de pensioenen en AOW.

Globalisering, democratie en nationalisme

Dani Rodrik
Toen even meer dan tien jaar geleden de economische crisis uitbrak, met de bankencrisis en een economische krimp, veronderstelden velen dat dit het einde was van het klassieke neoliberalisme: het streven naar globale vrijhandel op basis van marktwerking, die alle poriën van de (nationale) samenlevingen moest doordringen en toch, althans in sommige westerse staten, gepaard ging met ene beperkte mate van democratie. 

donderdag 22 augustus 2019

Bijstandsgerechtigde uit Almere wordt 1 maand gekort op haar uitkering wegens weigering van dwangarbeid bij het dwangarbeidersproject 'Centrum Schoon'. Centrale Raad van Beroep bevestigt uitspraak.

Op 30 juli 2019 heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een zaak die een vrouw uit Almere had aangespannen tegen de gemeente. Zij had sinds augustus 2015 aanvullende bijstand op basis van de kostendelersnorm. Zij verrichtte daarnaast twee en een half uur per week werkzaamheden als schoonmaakster. De vrouw had twee bij haar inwonende kinderen. De vrouw volgde het traject Intensieve Werkbegeleiding. Het lukte de vrouw echter niet om tijdens dit traject een betaalde baan te krijgen. Dit ondanks de constatering van de gemeente dat zij voldoende gemotiveerd was en ook voldoende solliciteerde. In 2016 werd de vrouw uitgenodigd voor een gesprek, waarin haar werd meegedeeld dat zij zou worden aangemeld voor het traject @Work. In een vervolggesprek werd haar meegedeeld, dat zij van 10 februari 2016 tot 11 augustus 2016 het traject @Work zou gaan volgen bij het subproject 'Centrum Schoon'. Daarna werd een werkervarings overeenkomst 'Centrum Schoon'ondertekend. De vrouw moest met behoud van uitkering gaan werken bij de stadsreiniging bij dus het project Centrum Schoon en dat de werkzaamheden zouden bestaan uit het legen van prullenbakken, vegen en prikken (verwijderen van vuil met een knijper). De werkzaamheden moesten worden verricht tussen half 8 's s morgens en 16.00 uur 's middags. Dit gedurende 4 dagen per week en donderdag vanaf 13.00 uur.

dinsdag 20 augustus 2019

cateringmedewerkers voeren actie

20 augustus 2019 voerden cateringmedewerkers actie bij diverse opdrachtgevers, zoals KLM, Douwe Egberts, PGGM, ASR en de provincie Utrecht. Ook personeelsleden van Ahold, Tata Steel, KLM, GVB en Shell deden mee met acties bij hun eigen werkgevers. Cateringmedewerkers verdienen een fatsoenlijke cao met goede afspraken over loon, betere reiskosten en regelingen om het werk op een goede manier vol te kunnen houden in de toekomst. Alleen samen kunnen we goede afspraken maken! De bonden eisen zeker vijf procent meer loon voor de medewerkers van de grote bedrijven, terwijl de werkgevers slechts 1,25 procent bieden.

Donderdag actie Picnic-medewerkers om eerlijke banen

 Door Casper Schrijver

Aanstaande donderdag voert een groep van ongeveer 50 Picnic-medewerkers actie bij het hoofdkantoor van de online-supermarkt. Ze eisen een einde aan de flexcontracten, die zorgen voor inkomensonzekerheid. ‘Als Picnic-medewerker weet je nooit of je je vaste lasten kan betalen of de volgende maand nog wel werk hebt. Wij willen gewoon een eerlijke baan’, zegt de 25-jarige Picnic-medewerker Anneloes.

maandag 19 augustus 2019

Misstanden bij werk-leer bedrijf in Voorne-Putten. FNV vraagt Autoriteit Persoonsgegevens om onderzoek

In een brief aan de Autoriteit Persoonsgegevens vraagt FNV-bestuurder uitkeringsgerechtigden, Felix Alejandro Perez, om te onderzoeken of de gemeenten Nissewaard, Hellevoetsluis, Brielle en Westvoorne in strijd met de wetgeving op het gebied van de persoonsregistratie, de AVG en WBP hebben gehandeld.

zondag 18 augustus 2019

4 september multiloog gespreksgroep bij de Bijstandsbond. Deel je ervaringen met lotgenoten

4 september a.s. woensdag. 14.00 uur-17.00 uur. Multiloog met Heinz Mölders. De multiloog duurt tot 16.00 uur. Da Costakade 162 1053 XD Amsterdam. Voor meer informatie zie ook 

We gaan een multiloog doen met Heinz Molders van de stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam. Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat je ook op je hart hebt, je kunt ermee komen. We gaan in de multiloog onderwerpen behandelen als: omgaan met de klantmanager van Werk Participatie en Inkomen, meer in het algemeen omgaan met bureaucratisch denken van allerlei functionarissen van belastingdienst en gemeente, problemen met buren zoals geluidsoverlast of onveiligheid, de eigen administratie, schulden, werk of werkloosheid, vrijwilligerswerk, stress, etc.

Een flitsende carriere met een vaste baan is niet voor iedereen weggelegd. Dus pluk de dag en geniet ervan zolang je kan

Column van Jacques Peeters van de Bijstandsbond in de MUG van augustus.

De zomervakantie is in volle gang. Veel jongeren hebben hun middelbare schooldiploma gehaald. Gefeliciteerd! Sommigen weten nu al precies hoe hun verdere leven eruit zal gaan zien. Ik weet niet of ik nu blij of droevig voor ze moet zijn. Nu al weten hoe je leven erover dertig jaar eruit zal zien, lijkt mij een beetje saai. Anderzijds, je zult tegenwoordig wel moeten.

zaterdag 17 augustus 2019

Stakingen in de Jeugdzorg op komst op 2 september

FNV Zorg en Welzijn heeft stakingen in de jeugdzorg aangekondigd. Op Facebook hebben zij de volgende tekst verspreid: werk jij in de Jeugdzorg? Staak dan mee op 2 september want genoeg = genoeg! Wij willen minder werkdruk, meer vertrouwen en meer mogelijkheden. Wij willen een gezonde Jeugdzorg met KwaliTIJD voor het Kind. Meld je nu aan en neem zoveel mogelijk collega’s mee! Hier kun je je opgeven voor de staking.

FNV Zorg en Welzijn geeft al jaren aan dat de marktwerking in de sector Zorg en Welzijn te ver gaat. Het veroorzaakt voor de werknemers een race-naar-beneden, geeft hogere werkdruk en onzekerheid. Op 2 september is er in Den Haag een manifestatie. Lees meer hierover op de FNV website.

Intensieve handel in privé gegevens door bedrijven brengt grote risico’s met zich mee

Mensen worden soms plat gebeld
We wisten al dat grote multinationals zoals Google en Facebook het niet zo nauw nemen met de privacy, en dat er regelmatig sprake is van datalekken, maar vandaag heeft het Algemeen Dagblad een schokkende reportage over de handel in privégegevens ook van kleinere bedrijven. Het blijkt op grote schaal voor te komen. De gegevens kunnen behalve op leeftijd, adres en andere gegevens ook betrekking hebben op het burgerservicenummer. Vooral energiebedrijven lijken er gebruik van te maken, en ook in gegevens uit datalekken wordt volop gehandeld. Mensen worden lastig gevallen aan de telefoon. Het Bel me niet Register werkt niet. Ook kunnen kwaadwillenden allerlei vormen van fraude plegen, zoals identiteitsfraude. Op 23 juli werd bekend, dat er maandelijks vermoedelijk tientallen namen en adressen uit het kentekenregister worden verhandeld, mogelijk voor criminele doeleinden. Lees hier het artikel op RTL nieuws.

Bijeenkomst FNV over de Participatiewet voor Amsterdammers op 28 augustus


FNV logo

Amsterdam, 16 augustus 2019

#
UITNODIGING 28 AUGUSTUS 2019
HOE GAAT HET NOU MET JOU?
AMSTERDAMMERS IN DE BIJSTAND/PARTICIPATIEWET
Beste vakbondsleden,

Hierbij nodigen we je uit voor een achterbanraadpleging door en voor Amsterdammers in de bijstand/participatiewet. Kom en praat mee over de inzet vanuit de FNV.


vrijdag 16 augustus 2019

Politieke soap en schending van de democratie bij de onrechtvaardige vermogenstoets voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen

Koningin Maxima opent de tentoonstelling 'gek op geld' in het belastingen en douane museum in Rotterdam
Groot probleem bij de kwijtschelding van gemeentebelastingen en waterschapsbelastingen voor minima zijn de strenge regels op het gebied van ‘vermogen’. In feite moet je reserve 0 zijn. Is het iets meer, dan moet je betalen, ook al is dat meerdere maar een paar honderd euro. Als alleenstaande mag je op de peil datum niet meer op je rekening hebben staan dan de uitkering of loon (het nettobedrag dat geldt voor je leefsituatie) plus woonlasten na aftrek van huurtoeslag, plus ziektekostenverzekering na aftrek van zorgtoeslag. Voor AOW-ers gelden iets hogere bedragen. De normen worden ook aangepast met toepassing van de kostendelersnorm, dus dan gelden lagere bedragen bij de berekening.

Een geschillenbeslechter om te voorkomen dat burgers bezwaarschriften indienen

Bij de gemeente Amsterdam zijn nieuwe reorganisaties gaande. Bij burgers die een bezwaarschrift indienen tegen een overheidsbesluit wordt sinds februari 2019 een 'geschillenbeslechter’ naar voren geschoven, alvorens het bezwaarschrift als zodanig in behandeling wordt genomen. Ze worden niet bij alle jurdische procedures ingezet. Maar het is bij de Bijstandsbond onduidelijk wanneer ze wel en niet worden ingezet. Wat zijn de criteria voor de selectie? Onduidelijk. Er zijn nu drie 'geschillenbeslchters' aangesteld en er is een vacature voor een vierde. Deze ‘geschillenbeslechter' gaat kijken of door middel van praten en overleggen een verder bezwaarschrift kan worden voorkomen. 


donderdag 15 augustus 2019

Kom ook zondag 25 augustus naar de daklozencamping in het Vondelpark om meer opvang te vragen!


Is al die bijzondere bijstand voor laptops in minima gezinnen wel terecht?

Wij vragen ons af in hoeverre er scholen zijn die de ouders onder druk zetten leermiddelen zoals laptops en tablets voor hun kinderen te betalen, of onder druk zetten om een vergoeding te vragen op basis van een gemeentelijke regeling voor minima, terwijl ze als school zelf voor het lesmateriaal zouden moeten zorgen.

Problemen met bijverdienen naast je bijstandsuitkering in Amsterdam

Op het spreekuur van de Bijstandsbond komen weer klachten binnen van bijstandsgerechtigden, die aanvullende bijstand hebben naast een deeltijdbaan, waarmee ze niet genoeg verdienen om definitief uit de Bijstand te komen. Werk, Participatie en Inkomen (WPI) zeg maar de voormalige sociale dienst, stelt mensen niet op een fatsoenlijke manier op de hoogte van de verrekeningen. Er worden geen brieven gestuurd met berekeningen en beslissingen. De mensen weten daardoor niet waar ze aan toe zijn en moeten uit de uitkeringsspecificatie van de volgende maand opmaken wat er verrekend is. Vaak zijn die bedragen onduidelijk en verder worden meerdere bedragen in één keer verrekend waardoor betrokkene een maand met veel te weinig geld komt te zitten. Twee voorbeelden.

Een bijstandsgerechtigde heeft twee maanden een deeltijdbaan gehad. Hij krijgt over de verrekening geen brief en op zijn uitkeringsspecificatie worden beide maanden in een keer afgetrokken, zodat hij die maand zonder geld zit. Wij hebben een klacht ingediend tegen deze gang van zaken. Verder voeren wij een procedure voor iemand, die ook geen brief kreeg, maar telefonisch even te horen kreeg: 'je krijgt de komende drie maanden geen uitkering'.

woensdag 14 augustus 2019

De Bijstandsbond behandelt ook belastingproblemen

Wij behandelen bij de Bijstandsbond ook belastingproblemen. En problemen met toeslagen van de belastingen. Aan het begin van het jaar moeten velen een belastingformulier invullen. 

Dat kan ook bij de Bijstandsbond.

Maar als je in de loop van het jaar moeilijkheden met de belastingdienst hebt kun je ook langskomen. Wij zijn niet alleen gespecialiseerd in Rijksbelastingen maar ook in gemeentebelastingen van Amsterdam en de kwijtschelding ervan.


Voor leden is de service gratis. Het lidmaatschap van de Bijstandsbond kost 17 euro per jaar. Voor niet-leden wordt een bijdrage van 10 euro gevraagd. 

Een sociaal panopticum ter controle van de armen: het P.W. Janssen hofje in de Da Costa straat in Amsterdam


Het zogenaamde P.W. Janssen hofje in de Da Costa straat is gebouwd in 1895 en ontworpen door architect W. Hamer volgens de stroming van het electricisme met invloeden van de neorenaissance. Het gebouw in het midden was de woning van de opzichter. Er was ook een leeszaal in gevestigd voor de bewoners van het hof. De beheerder woonde dus midden in het hofje en zag streng toe op naleving van de regels: geen alcohol, verplicht zieke buren helpen en om elf uur binnen de poort. Het heeft wel iets van de opzet van een sociaal panopticum ter controle van de armen zoals dat eind 18e eeuw voor het eerst ontworpen werd door Jeremy Bentham: een centraal gelegen bewakershuisje van waaruit je alles kunt overzien, dag en nacht.

Collectieve ziektekostenverzekeringen gaan op termijn verdwijnen

Kliniek van het Mentrum in Amsterdam. Door concurrentie zou de bureaucratie in de zorg minder moeten worden, maar in de praktijk wordt die alleen maar groter.
Op dit moment lopen de onderhandelingen van verschillende gemeenten met de zorgverzekeraars voor Collectieve ziektekostenverzekeringen die gemeenten voor de minima afsluiten. En een sombere conclusie kan nu al worden getrokken: deze contracten met ziektekostenverzekeraars gaan op termijn verdwijnen. De ziektekostenverzekeraars willen van de collectieve kortingen af en er is nu al in 80 gemeenten geen collectieve verzekering meer. Nu zijn 2 op de 3 Nederlanders collectief verzekerd bij 51.000 polissen.

dinsdag 13 augustus 2019

De VVD over de toeslagen en de armoedeval voor minima

De berekening van het VVD raadslid is sowieso onzin. Een belastingdeskundige wees ons erop, dat mevrouw geen rekening houdt met de zogenaamde inkomens afhankelijke combinatiekorting. De verschillen tussen het gezin met en zonder bijstand zijn dus veel groter dan mevrouw suggestief suggereert.

Het VVD raadslid Claire Martens in Amsterdam heeft iets uitgerekend. Een gezin bestaande uit twee hardwerkende Amsterdammers met één kind waarbij de ouders allebei een minimuminkomen verdienen, houdt per maand slechts 25 euro meer over dan een Amsterdams gezin bestaande uit een kind waarvan de ouders allebei in de bijstand zitten. De volledige berekening kun je lezen in de Telegraaf en hier. Conclusie Claire Martens: ik ga vragen stellen aan het college. (Aan Rutger Groot Wassink dus. We zijn benieuwd wat hij ervan vindt) „Als je tot de conclusie moet komen dat je door hard te werken letterlijk maar een paar euro’s meer overhoudt dan een gezin dat niet werkt, is dat niet rechtvaardig.”

Wat vinden wij bij de Bijstandsbond van de berekening en de conclusie van Claire Martens?

CBS goochelt weer met cijfers over werkloosheid

Het CBS rekent veel mensen met zorgtaken die betaald werk zoeken niet tot de werkloze beroepsbevolking.  Dit geldt ook voor andere delen van de niet-beroepsbevolking. Het CBS gebruikt een veel te enge definitie van werkloosheid.

maandag 12 augustus 2019

Kosten besparen met een gratis bankrekening

Banken brengen kosten in rekening voor het aanhouden van een bankrekening. Iemand kwam op het idee, te onderzoeken of het ook gratis kan. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Zo kun je een gratis bankrekening nemen bij N26.com in Berlijn, een online bankier die geen kantoren heeft en daardoor de kosten laag kan houden. Ze verdienen hun geld met de verkoop van verzekeringen, en het is verder een betrouwbare bank. En je krijgt ook een gratis creditcard waarmee je kosteloos tot maximaal 5 maal per maand contant geld kunt opnemen. Hier is een overzicht van banken waar je een gratis bankrekening kunt openen. Helaas zijn de mogelijkheden nog beperkt. Zo kunnen verenigingen en stichtingen en ondernemers met een aparte rechtspersoonlijkheid geen rekening openen bij N26.com. Maar ZZP-ers die onder eigen naam opereren wel. In de toekomst zullen de mogelijkheden wel groter worden. Hou er wel rekening mee dat je zaken regelen via een buitenlandse bankrekening problemen kan opleveren. Zo wilde een bijstandsgerechtigde dat zijn uitkering op de rekening van n26.com werd gestort maar de sociale dienst in Amsterdam zegt dat dat niet kan. Het computersysteem laat het niet toe. Dus nu is hij toch gedwongen een Nederlandse bankrekening aan te houden. Hij heeft een klacht ingediend maar krijgt daarbij ook nul op het request. Misschien zijn er ook wel andere instanties die niet met buitenlandse bankrekeningen kunnen werken.

Vertraging bij het inscannen van documenten bij de sociale dienst en de gevolgen

Veel sociale diensten digitaliseren tegenwoordig alles. Ingeleverde documenten worden ingescand en in de computer gezet. Maar daar gaat enige tijd overheen en dat kan problemen opleveren. Een voorbeeld. Iemand vroeg een bijstandsuitkering aan en moest aanvullende stukken inleveren voor de 19e juli. Hij leverde het in op de 18e. Op de 23e juli kreeg hij een brief dat de uitkering was afgewezen, omdat de stukken niet op tijd ingeleverd zouden zijn. Enige navraag leverde het volgende op. De ingeleverde stukken moesten gedigitaliseerd worden in de scanstraat. Dat is in dit geval blijven liggen tot de 24e juli. Als dat een dag of een paar dagen blijft liggen zijn er dus geen gedigitaliseerde stukken in de computer te vinden en denkt de klantmanager: o, hij heeft de stukken niet ingeleverd. En wordt de bewuste brief geschreven, terwijl de stukken wel op tijd ingeleverd zijn. Als dus er achterstanden ontstaan op de scanafdeling cq in de scanstraat gaat dat grote problemen opleveren.

zondag 11 augustus 2019

6 september, Zaandam: bijeenkomst van en voor mensen in de bijstand


Spandoeken bij de 1 mei-demonstratie van de FNV in 2018.
Op 6 september organiseert de onlangs opgerichte actiegroep Zaanse Bijstand in Zaandam een bijeenkomst van en voor mensen in de bijstand, onder het motto “Samen staan we sterk!”. Naast baanlozen en mensen van de FNV, de SP en de PvdA nemen ook Doorbraak-activisten deel aan de actiegroep. De bijeenkomst is gericht op Zaanse bijstandsgerechtigden.

4 september, Leiden: actiebijeenkomst voor 14 euro minimumloon

Op woensdag 4 september 2019 houdt FNV Lokaal Rijnstreek Leiden, in samenwerking met Doorbraak, een actiebijeenkomst rondom de campagne voor een hoger minimumloon in Nederland: #Samenvoor14

woensdag 7 augustus 2019

Enquête naar het gebruik van communicatiemiddelen onder spreekuurbezoekers Bijstandsbond

De Bijstandsbond heeft in de loop van 2018 een sondering gehouden onder spreekuurbezoekers met een minimuminkomen en een beperkt aantal respondenten via internet. Er werden 144 mensen geïnterviewd over het gebruik van moderne communicatiemiddelen. Het niet gebruiken ervan blijkt groot te zijn. De sondering is een schrijnend voorbeeld van wat wel de digitale kloof wordt genoemd: enerzijds mensen die intensief gebruik maken van de mogelijkheden, anderzijds een groep mensen die de boot mist.