zaterdag 8 mei 1976

Oprichting van de Bijstandsbond

Artikel in Het Vrije Volk. Democratisch socialistisch Dagblad van 10 mei 1976.
 
HILVERSUM -Ruim driehonderd mensen die een sociale uitkering krijgen, hebben zaterdag in Hilversum de Bijstandsbond opgericht. Initiatief tot deze oprichting is genomen door -VARA-ombudsman Johan van.Minnen.
In zijn openingswoord zei hij dat deze bond vooral nu - nu gedreigd wordt met bezuinigingen op sociale voorzieningen meer nodig is dan ooit. ... ' Het doel van de bond is mensen.die een sociale uitkering ontvangen te vertegenwoordigen bij landelijke, provinciale, regionale. en plaatselijke overheden. Verder bij alle andere instanties die voor de uitkeringstrekkers van belang zijn.

Bondgenoot

Van .Minnen benadrukte in zijn openingswoord dat de bond een bondgenoot van:de vakbeweging wil zijn. Op de vergadering werd de heer Werdall uit Kerkrade tot voorzitter gekozen. Hij verklaarde zich een tegenstander van wat: hij noemde „de willekeur en onmenselijk optreden van ambtenaren van sociale za-ken." Het ministerie van CRM heeft laten weten positief te staan tegenover de nieuwe organisatie. Het ministerie is bereid met de Bijstandbond in overleg te treden.