dinsdag 17 mei 2011

Klientenraad Utrecht zegt nee tegen bezuinigingen

KOM OP!
protesteer mee op het Stadhuisplein IN UTRECHT
Kom op 28 mei van 13.00 tot 15.00 uur

WANT:
·            De regering wil de bijstandsuitkering met € 2000 per jaar verlagen.
·            Werkloze jongeren die thuis wonen geen uitkering meer geven.
·            De gemeenten moeten opdraaien voor 2 miljard euro bezuinigingen!

De regering wil met de gemeenten allerlei dwingende afspraken maken.
Deze afspraken hebben grote gevolgen voor de aanpak van werkloosheid.
Het kabinet wil ook bezuinigen op het bestrijden van armoede, werk voor arbeidsgehandicapten en zorg voor verstandelijke gehandicapten.
Ook mensen met een psychiatrische aandoening en dementerende ouderen krijgen te maken met bezuinigingen.
Het kabinet wil veel taken overdragen aan de gemeenten.
De gemeenten krijgen daarvoor wel veel minder geld.

Het beleid van dit kabinet heeft ook voor jou grote gevolgen:

·  Je uitkering gaat elk jaar omlaag.
·  Jongeren krijgen geen uitkering meer omdat ze thuis wonen
·  Jonge mensen met een handicap krijgen geen of een lagere Wajong-uitkering
·  Er is minder geld om werklozen te helpen werk te vinden
·  70.000 Banen in de sociale werkvoorziening verdwijnen
·  Er komt minder geld voor het bestrijden van armoede
·  Er komt minder geld voor dagopvang van verstandelijke gehandicapten, psychiatrische patiënten en dementerende ouderen

Dat mag jij niet zomaar laten gebeuren.
Laat daarom je stem horen tegen dit kabinetsbeleid.
De Kliëntenraad rekent op jouw komst.
Samen staan we sterk.
Neem je muziekinstrument mee.
(Wil je een stand in nemen, een spreker sturen of een muzikale bijdrage leveren?
Neem dan contact met ons op 030-2328831)

maandag 9 mei 2011

OPROEP ACTIE TEGEN BEZUINIGINGEN BIJSTAND/WAJONG/WSW OP 9 MEI IN HAARLEM VOOR STADHUIS

Op 9 mei a.s. voeren we actie tegen de verslechteringen op de bijstand, wajong en WSW. Dat doen we bij het stadhuis in Haarlem. De VNG houdt hier dan één van haar voorlichtingsbijeenkomsten over het principe akkoord dat zij heeft afgesloten met de VNG voor de gemeenten. Die moeten nog instemmen met het akkoord. Dit akkoord geeft ruim baan voor de invoeren van de verslechteringen die het kabinet voorstaat. Daarom roepen we zoveel mogelijk mensen op om hiernaar toe te komen om mee actie te voeren. Om zo óók de stem van uitkeringsgerechtigden en ouderen te laten horen. We staan hier met borden, flyers erc. Op die manier proberen we binnenkomende raadsleden, wethouders etc. van onze standpunten op de hoogte te stellen: zoals een fatsoenlijke uitkering om van te kunnen leven en gewoon goed werk in plaats van werken met behoud van uitkering.

We verzamelen om 18.30 uur bij het poortje aan de linkerkant van het stadhuis. De actie zelf begint om 18.45 uur Tot de actie wordt ondermeer opgeroepen door de FNV en de Bijstandsbond

Waar?

Stadhuis Grote Markt 2, 2011 Haarlem Poortje aan de linkerkant van het stadhuis telefoon 023 5115115

Routebeschrijving vanaf station Haarlem

Het Stadhuis ligt op ongeveer 10 minuten loopafstand vanaf station Haarlem.
* Vanuit de vooringang van het station naar rechts, langs het busstation, de Kruisweg (wordt verderop Kruisstraat) helemaal uitlopen * Bij de HEMA verder rechtdoor de Barteljorisstraat in, aan het eind is de Grote Markt * Het Stadhuis ligt aan de rechterkant. De ingang is via het poortje aan de linkerkant van het Stadhuis.


vrijdag 6 mei 2011

Enkele overwegingen over aardbeien, werklozen en het programma Rondom Tien

Morgenavond (zaterdagavond) schijnt het discussieprogramma Rondom Tien te gaan over het inzetten van werklozen om aardbeien te plukken. (Zie bericht hier beneden). We werden pas donderdag (dus gisteren) ingelicht en de uitzending is zaterdag dus eigenlijk te kort dag om iets van een actie te organiseren, want dat had wel gekund, het wordt gehouden in Felix Merites in Amsterdam en begint om 21.00 uur. Maar je kunt je mening op een forum achterlaten, misschien moeten we dat maar doen of ga erheen als toeschouwer. De omstandigheid dat het te kort dag was om dingen voor te bereiden en de overwegingen die ik hieronder zal geven hebben ertoe geleid, dat Ik heb geweigerd als spreker op te treden. Het thema van het programma is daarbij of wel of niet Roemenen en Bulgaren een werkvergunning mogen krijgen om de aardbeien te plukken omdat de werkgevers in de land en tuinbouw zeggen dat de 'Nederlandse' "werklozen" niet willen. Dit naar aanleiding van de maatregel van minister Kamp dat de vergunningen niet verstrekt mogen worden en 'Nederlandse' "werklozen" door het UWV ingezet moeten worden. Ook is de wederkerigheid, dwz of uitkeringsgerechtigden niet per definitie iets terug moeten doen is onderwerp van de discussie.

media

De media zijn uitgebreid op de maatregelen van Kamp gedoken. Daarbij wordt iedere kleine aanleiding aangegrepen om er weer een groot artikel over te schrijven. Toen een VVD raadslid in Amsterdam op twitter 1 korte zin in zijn box zette dat Amsterdamse werklozen moesten worden ingezet in het Westland, stond er meteen een groot artikel op de voorpagina van Het Parool. Als de Bijstandsbond een goed persbericht met concrete informatie en andere argumenten verstuurd met wat andere standpunten verschijnt er nooit een artikel op de voorpagina van Het Parool, om de verhoudingen nog eens duidelijk te maken. Het is geen 'nieuws'. Op verschillende momenten heb ik het persbeleid van de Bijstandsbond duidelijk gemaakt, oa in in een interview met Doorbraak.Ons uitgangspunt is, dat de reguliere vaak zogenaamd objectieve media ook kansen bieden om ons standpunt naar voren te brengen en dat er veel te weinig weer woord komt van 'links'. (uitkeringsgerechtigden) organisaties en individuen en sociale bewegingen voorzover die bestaan houden zich stil en reageren niet. Wij proberen dat zo nu en dan wel te doen. Maar dat betekent niet dat je maar met iedere hype mee moet gaan en als een kip zonder kop overal op moet reageren.

dorpsgek

In de huidige situatie waarin er in de media weinig mensen zijn die weerwerk leveren moeten we niet in de rol verzeilen van de sociaal geisoleerde dorpsgek die onder hilarisch gelach van de overgrote meerderheid van zogenaamd normale mensen ook als irreeel en warrig beschouwde argumenten naar voren mag brengen. Er zijn heel wat rechtse media, hebben wij ervaren die er specifiek op uit zijn ons in deze positie te manouvreren, en zo te bestrijden in het kader van het 'onderklasse bashen', want het gaat om beeldvorming, niet om argumenten. Uiteindelijk moet je ook je eigen agenda blijven bepalen en misschien meer gebruik maken van de eigen media in bepaalde situaties. Zoals bij de discussie die ik hierboven genoemd heb. Die probleemstelling leent zich niet voor reacties in quotes van enkele seconden of minuten, of- wat ook veel gebeurt- dat je een half uur tegen een journalist aan het woord bent, hij of zij vraagt je het hemd van het lijf, en dat je standpunt dan in twee zinnen in het artikel terechtkomt, waarbij ook de VVD-ers die lekker bij de meerderheid van de bevolking liggende oneliners kunnen debiteren met hun propaganda naar voren komen. Daarom hebben wij interviews met Powned, Radio TV Noord-Holland en Rondom Tien over bovenstaande hype geweigerd. Ik heb hen omstandig uitgelegd waarom..

defensieve positie

Kort door de bocht gezegd: ik ben het zat vanuit een defensieve positie steeds mezelf en anderen te moeten verdedigen volgens hype agenda's die door journalisten en VVD en PVV politici worden opgesteld en waar ik geen invloed op heb. Het gaat daarbij in het geheel niet om argumenten en om op basis daarvan vooruit te komen, maar om propaganda die tot doel heeft het onderbuikgevoel van de achterban verder te cultiveren en stemmen te winnen over de rug van de onderklasse. Vandaar dat bovenstaande discussie al 20 jaar periodiek gevoerd wordt en al 20 jaar dezelfde oppervlakkige argumenten zijn uitgewisseld, in korte quotes van enkele seconden of hooguit enkele minuten, voorzover er van uitwisseling sprake was, en zonder dat dit enig resultaat heeft opgeleverd. In december ging het over sneeuwschuiven van werklozen, en dan gaat het weer over asperges lukken, en dan gaat het weer over een ander tijdelijk klusje dat er eerst door betaalde krachten met overigens leuk werk bij werd gedaan (het hoort er ook bij), maar die betaalde krachten, bijvoorbeeld van de huishoudelijke dienst bij bejaardentehuizen, zijn wegbezuinigd. Vandaar dat wij de dwanggarbeid aan de orde stellen in onze termen, agenda's en momenten, en dat wil niet zeggen dat wij de pers nooit te woord willen staan maar dat het soms in ons beleid past.

objectieve journalistiek

Verder heb ik duidelijk gemaakt dat de zogenaamde objectieve journalistiek, waarbij de journalist de neutrale toeschouwer blijft en voor en tegenstanders keurig na elkaar aan het woord laat- hoor en wederhoor- bij de huidige zich polariserende politieke en sociale verhoudingen in Nederland en het bashen van de (allochtone) onderklasse een averechts effect heeft en de tegenstellingen alleen maar bestendigt en de PVV stemmer alleen maar sterkt in zijn mening, en dat het dus een verouderd journalistiek concept is, ook al omdat via facebook, twitter, google en andere internetmogelijkheden de mensen allang op de hoogte zijn van de nieuwsfeiten waarbij ze zelf het in hun ogen subjectieve kaf van het in hun ogen objectieve koren scheiden naar aanleiding van de vele berichten die verschijnen en dat weinigen nog behoefte hebben aan de kranten en de televisie 's die avonds het nog eens gaan nakouwen. Dus ook in dat opzicht is het concept verouderd.

Nadere gegevens uitzending

Maar ik ga niet voor anderen bepalen wat ze ermee doen. Dus hieronder de nadere gegevens van de uitzending, waarbij inderdaad wat mij betreft de probleemstelling in de tekst hoogst suggestief in elkaar is gezet met een als prikkelend en aandacht trekkend bedoelde analyse, een journalistiek concept dat objectiviteit claimt maar door de wetten van de journalistiek (het moet nieuws zijn, hoewel niemand weet wat dat is, het moet een beetje sensationeel en aandachttrekkend zijn, etc.) waarbij werklozen in feite worden aangevallen en zich moeten verdedigen (oh nee, wil je er niets tegenover stellen, tegenover die uitkering? Zo zo) die averechts werkt en werkelijke oplossingen buiten beeld brengt. Voor wat hoort wat, daar ben jij toch ook voor? Nou, dan zijn we het eens. Want het kan vriezen en het kan dooien.

Piet van der Lende

Hier kun je de discussie volgen of meedoen. Reacties kunt u geven bij het programma rondom tiendonderdag 5 mei 2011

FNV Lokaal Den Haag: “Vrijwilligerswerk met sanctie afdwingen, is dwangarbeid”

02-05-2011

De Haagse wethouder Klein (CDA) wil een strafkorting op de uitkeringen. Wie in de bijstand zit en straks weigert vrijwilligerswerk te doen, wordt als het aan de wethouder ligt flink hard aangepakt. Dit is de persoonlijke mening van de wethouder en hij zal dit verder nog met zijn Haagse collega’s van Burgemeester en Wethouders (B&W) bespreken.

FNV Lokaal Den Haag vindt dat bij elke vorm van productieve arbeid een reguliere arbeidsverhouding hoort met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een degelijke rechtspositie, óók als het deeltijdarbeid betreft.

FNV Lokaal plaatst dan ook grote vraagtekens bij het ‘voor wat, hoort wat’-principe. Ray de Vries van FNV Lokaal Den Haag stelt: “Een dergelijke verplichting tot werken naast je uitkering is asociaal en onbehoorlijk. Vrijwilligerswerk met een sanctie afdwingen, noem ik dwangarbeid.”