maandag 27 november 2017

Declareren van eigen bijdragen bij Zilveren Kruis/Achmea


De gemeente Amsterdam heeft bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis/Achmea voor minima in de hoofdstad de zogenaamde collectieve zorgverzekering Amsterdam afgesloten. Wie in de collectieve zorgverzekering Amsterdam zit kan de eigen bijdragen thuiszorg, of verzorging en verpleging thuis die betaald moeten worden aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) bij het Zilveren Kruis declareren. Het gaat dan om de eigen bijdrage van 13 euro per maand. Wel moet je de eerste 50 euro zelf betalen. Dus op jaarbasis betaal je bijvoorbeeld als je thuiszorg hebt 13X 12 = 156 euro eigen bijdragen en daarvan krijg je 106 euro van het Zilveren Kruis/Achmea terug. De declaratie van de eigen bijdragen is zowel mogelijk in de goedkoopste aanvullende verzekering als in de twee duurdere. Wij vragen ons af of deze regeling wel bij alle minima bekend is. Zegt het voort!

Deze declaratie is ook mogelijk met terugwerkende kracht tot 3 jaar geleden. Wel is het zo, dat als je een declaratie indient over voorgaande jaren de uitbetaling wat minder kan zijn, aldus een woordvoerder van het Zilveren Kruis.

Je moet wel de originele facturen van het CAK opsturen. Misschien was je niet op de hoogte van de regeling en heb je die facturen (gedeeltelijk) weggegooid. Geen nood. Je kunt met je DigId code inloggen op de website van het CAK en dan automatisch kopiën van de facturen opvragen. https://www.hetcak.nl/
Wanneer je voor het eerst inlogt, duurt het even voor de computer je gegevens uit de database heeft opgehaald. Je krijgt daarover een mededeling. Daarna krijg je de facturen in beeld en kun je aanvinken waarvan je een kopie wilt hebben. Na ontvangst kun je de facturen naar Zilveren Kruis/Achmea opsturen. Ook hier kun je de declaratie digitaal indienen. Je moet ook bij Zilveren Kruis/Achmea inloggen met je DigId code. Je moet dan de facturen inscannen en als bijlage meesturen.

Heb je geen DigId code of kun je er niet mee omgaan? Dan zul je de facturen telefonisch moeten opvragen en per post opsturen.

zondag 26 november 2017

Onderzoek naar mensen in de bijstand met huisdieren

Twee studenten aan de Hogeschool van Hall Larenstein doen voor hun afstudeerproject een onderzoek voor het LICG (landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren). Er wordt onderzoek gedaan naar mensen in de bijstand met huisdieren. Met de uitkomsten van het onderzoek willen zij het LICG meer inzicht geven in de doelgroep en de dierenhulpverleningsfaciliteiten die er zijn. Hierdoor kan het LICG mensen in de bijstand met huisdieren beter helpen en informatie verschaffen over waar zij hulp kunnen krijgen.
De resultaten willen zij verkrijgen door middel van een enquête. De doelgroep voor deze enquête zijn mensen in de bijstand met een huisdier of die een huisdier hebben gehad. Voor het onderzoek willen zij zoveel mogelijk respons ontvangen op hun enquête.


Dit is de link van de enquête

https://www.thesistoolspro.com/survey/dccua5a098fc03b3ca

zondag 19 november 2017

Is de FNV-Menzis verzekering misschien veel te duur, in ieder geval voor minima?

De FNV heeft een collectieve ziektekostenverzekering voor haar leden, dus je moet eerst wel lid worden van de vakbond, minstens 8 euro per maand. Nou zou je denken, dat de FNV wel een voordelige verzekering heeft afgesloten voor haar leden, maar is dat wel zo? Een vergelijking met de collectieve verzekering van de gemeente Amsterdam voor minima levert de volgende vergelijking op.

Fnv-Menzis is voor bijstandsgerechtigden met een A3  pakket  €16.- per maand duurder dan Zilveren Kruis/Achmea waarmee de gemeente Amsterdam een collectieve verzekering heeft afgesloten. Dat is zo vanwege het verplichte eigen risico.
Iemand met het meest uitgebreide pakket betaalt nu €173.- per maand inclusief €32.08 per maand gespreid eigen risico en €180.- vanaf januari 2018 voor het Amsterdamse pakket.


Daartegenover een vergelijkbaar verzekeringspakket FNV zorg 3 (+) FNV tandzorg 2 kost €164.- maar gespreid eigen risico is €38.50 maal 10 keer per jaar apart betaald wat wil zeggen dat als je van zorgverzekeraar zou wisselen dan zou je €196 per maand moeten betalen. 

Maar ach, hoe dan ook wij zijn in beide gevallen  slecht uit. €16.- verschil maak niet zo veel uit. Ten eerste omdat er sprake is van dwang, het is strafbaar om niet verzekerd te zijn.  Maar ook omdat men er vervolgens nooit zeker is van de nodige medische steun omdat wij in alle gevallen alleen gedeeltelijk verzekerd zijn. Ten tweede omdat medische zorg zou voor iedereen 100% toegankelijk zou moeten zijn. Wij betalen genoeg premies en belastingen,daarvoor.

Voortijdig lekken regeringsstukken om het blijvend hoge eigen risico in de zorgverzekering te rechtvaardigen

Het heeft maar liefst 208 dagen, een nieuw naoorlogs-record, geduurd om tot een nieuwe regering te komen. Maar dan heb je ook wat moeten de onderhandelaars gedacht hebben. Wat ook opviel was dat er in het begin van de formatie niets naar buiten kwam. Vergelijk dat eens met de jaarlijkse troonrede, die al op straat lag en in de kranten staat, voordat de koning hem heeft voorgelezen. En nu hebben ze alles maandenlang onder de pet kunnen houden met wat ze met Nederland van plan zijn.

Dus als ministers en Kamerleden zeggen dat ze balen als er weer iets voortijdig is uitgelekt, kunt u er eigenlijk van uitgaan dat ze er niks van menen en dat het een bewuste actie is. Een actie die tot doel heeft om via de publieke opinie alsnog het door de degene die gelekt heeft, het door hem of haar gewenste resultaat binnen te halen.

De discussie rondom het eigen risico verliep naar mijn bescheiden mening een beetje teveel volgens bovenstaand model. Voor het aanstaande nieuw kabinet was en is zonneklaar dat het eigen risico niet verlaagd zou worden. Integendeel zelfs, het eigen risico, ooit bedoeld om mensen bewust te maken van de kosten in de gezondheidszorg, zou meer en meer omgevormd worden tot een instrument om de totale kosten van de gezondheidszorg te financieren. Met andere woorden, in plaats van de kosten van de gezondheidszorg te dekken door de verzekeringspremies, zouden de (chronisch) zieken meer en meer de kosten dragen van hun eigen ziekte via het alsmaar verhogen van het eigen risico en eigen bijdrages etc.  Dat is net zoiets als het hebben van een brandverzekering en dat als het huis onverhoopt toch in de fik vliegt, jij via alsmaar hogere eigen bijdrages het merendeel van de kosten draagt. Dat is toch een waardeloze verzekering.

Dat je zoiets van plan bent met de gezondheidszorg breng je natuurlijk niet naar buiten. Maar het is oktober en dan krijg je discussies rondom de absurde hoge premies en het eigen risico dat al veel te hoog is. Het laatste dat je als toekomstige regering wilt is dat mensen gaan denken dat de premies en of eigen risico omlaag kunnen. Dat moet koste wat kost voorkomen worden. Nu is de tijd aangebroken om te lekken dat de kosten van de gezondheidszorg de pan uit rijzen en dat om de premies betaalbaar te houden het eigen risico absoluut niet verlaagd kan worden. Aldus geschiede.

Jacques Peeters is spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond

dinsdag 14 november 2017

Nieuws over de collectieve zorgverzekering Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft bij ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis voor minima in de hoofdstad de zogenaamde collectieve zorgverzekering Amsterdam afgesloten. Maar minima die deze verzekering hebben afgesloten krijgen voor volgend jaar te maken met een forse stijging van de premie.

Tot 2017 kregen de minima een collectiviteitskorting van 7,5 % op de basisverzekering. In 2018 krijgen de minima nog maar een collectiviteitskorting van 3,5 %. Dat betekent dat de individuele verzekerde dus 4 % collectiviteitskorting misloopt.

De premie voor de basisverzekering in 2018 zonder korting bedraagt € 119,45. Hiervan lopen de minima dus 4% mis. Dat is € 4,77 per maand dat iedere individuele verzekerde moet ophoesten, dat wil zeggen meer moet betalen dan in voorgaande jaren toen de korting nog 7,5% bedroeg. Per jaar is dat dus 12 maal € 4,77 is dus € 57,24 per jaar wat iedereen meer moet betalen.

Daar gaat onze nieuwe individuele inkomenstoeslag van €50, - euro rechtstreeks naar de zorgverzekering Naar de redenen van deze verandering is het gissen. Nu Zilveren Kruis minder korting hoeft te geven aan verzekerden (geen 7,5 maar slechts 3,5 %) en dus meer geld in het laatje krijgt en dat met medeweten van de gemeente, Zilveren Kruis van die zogenaamde meevaller de gemeente op de een of andere manier zal compenseren. Met andere woorden: heeft de gemeente bezuinigd op de collectieve verzekering?

Zo financiert de gemeente misschien wel de individuele inkomenstoeslag? Denk je nou echt dat de liberalen in het gemeentebestuur een meevaller (individuele inkomenstoeslag) voor uitkeringsgerechtigden uit andere middelen dan de eigen begroting voor minima zal willen betalen?. Wij denken van niet. Voor iemand met pakket 3 (de meest uitgebreide verzekering gaat de premie in 2018 maar liefst 180 euro bedragen. Dat was 172,- Een toename van 8 euro per maand.

Declaratie van eigen bijdragen.

Wie in de collectieve zorgverzekering Amsterdam zit en het meest uitgebreide pakket heeft kan de eigen bijdragen thuiszorg, of verzorging en verpleging thuis die betaald moeten worden aan het CAK bij het Zilveren Kruis declareren. Het gaat dan om de eigen bijdrage van 13 euro per maand. Wel moet je de eerste 50 euro zelf betalen. Dus op jaarbasis betaal je 13X 12 = 156 euro eigen bijdragen en daarvan krijg je 106 euro van het Zilveren Kruis terug. Wij vragen ons af of deze regeling wel bij alle minima bekend is. Zegt het voort!

De ceclaratie van de eigen bijdragen is zowel mogelijk in de goedkoopste aanvullende verzekering als in de twee duurdere.