dinsdag 18 september 2012

Wij zijn op zoek naar archiefkasten

Oproep

De Bijstandsbond is bezig met het inventariseren van het archief. De vereniging bestaat sinds 1976 en sindsdien zijn er vele meters papier opgeborgen. Van de bond zelf, maar ook van andere organisaties. Naast een archief met pamfletten, notulen etc. zijn er geluidsbanden, videobanden en een fotoarchief. Verder hebben wij een uitgebreide verzameling brochures. Er is ook archiefmateriaal van de werklozen belangen vereniging en het Comite Vrouwen en de Bijstand. Bovendien hebben wij een grote hoeveelheid boeken. En er zijn persoonlijke archieven van medewerkers van de Bijstandsbond. Wij zijn dat allemaal aan het sorteren en overbodige dingen weggooien. Een gedeelte van de boeken zijn we aan het verkopen of geven we weg. Om alles op te bergen wat we willen bewaren hebben we archiefkasten nodig. Maar nieuw zijn die erg duur. Daarom bij dezen het verzoek als iemand dergelijke kasten heeft of weet waar ze goedkoop te krijgen zijn houden wij ons aanbevolen. Ook zijn wij op zoek naar een niet te duur software programma waarin wij de archiefstukken op titel en vindplaats kunnen invoeren zodat het archief ook toegankelijk wordt gemaakt. Op termijn zal het allemaal wel bij het IISG of het Stadsarchief of zo terechtkomen. Een grote hoeveelheid affiches hebben we al naar het IISG gebracht.

Reacties kun je sturen aan info@bijstandsbond.org of 020-6898806

dinsdag 11 september 2012

Criminalisering van bijstandsgerechtigden

De neoliberale strafstaat van law and order is nu zover doorgeschoten, dat bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden bij een kleine misstap zwaar worden gestraft en in een spiraal naar beneden terechtkomen van grote schulden en armoede. Het effect van het beleid is dat het bestaan aan de onderkant van de samenleving wordt bestendigd en een onderklasse wordt gecreëerd in plaats van tegengegaan. Een concreet voorbeeld uit de praktijk.

Een 59 jarige man in de bijstand loopt ongeveer een half jaar geleden met zijn rollator op straat, ’s morgens vroeg en hij ziet bij de Albert Heyn een stapel kranten liggen. De winkel is nog niet open en de man loopt naar de kranten en pakt een Telegraaf van die dag. Toevallig rijdt er een politieauto langs op surveillance. De auto stopt en de man wordt gearresteerd wegens diefstal en meegenomen naar het bureau. Hier wordt hij 12 uur opgesloten en pas daarna komt een agent hem halen om een verklaring af te leggen. De man werkt aan alles mee en ondertekent de verklaring, dat hij een Telegraaf heeft gestolen van een stapel kranten die voor de opening van de winkel bij de Albert Heyn lagen.

Daarop ontving de man een brief van de Officier van Justitie dat de politierechter hem veroordeeld had tot een boete van 250 euro. Betaling in termijnen was niet mogelijk. De man met de bijstandsuitkering heeft geen geld en betaalde niet omdat hij het simpelweg niet kon betalen. Daarop ontving hij diverse aanmaningen die hij ook niet kon betalen. Het bedrag werd steeds hoger. Uiteindelijk legde deurwaarder De Klerk en Vis beslag op zijn bijstandsuitkering. Het te betalen bedrag was inmiddels opgelopen tot 567,14 euro.

Daar bleef het echter niet bij want Albert Heyn had zich gesteld als benadeelde partij. De politierechter oordeelde dat AH een schadevergoeding moest krijgen van 70 euro. Ook daar is de deurwaarder aan te pas gekomen zodat dat bedrag nu is opgelopen tot 300 euro en ook daarvoor is beslag gelegd..

De man betaalt nu 46,79 euro per maand van zijn bijstandsuitkering om de schuld af te lossen. Als in mei 2013 het vakantiegeld wordt ingehouden is de man van zijn schuld en straf af.

Bijna 900 euro voor een Telegraaf van 1,50 euro en 12 uur in de bak. Terwijl je al op het absolute minimum zit en meer dan een half jaar beneden het bestaansminimum moet leven.

maandag 10 september 2012

Multiloog in Cultureel cafe

Multiloog in Cultureel cafe

26 september. 14.00 uur-17.00 uur. Multiloog met Heinz Mölders. De multiloog duurt tot 16.00 uur. Daarna is er de mogelijkheid onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar van gedachten te wisselen. De Multiloog wordt gehouden in het gebouw van de SBOW, Eerste Helmersstraat 106/M 1054EG Amsterdam.

Stichting Wereldse Wijk en de Bijstandsbond organiseren in het najaar van 2012 5 culturele cafe’s waar het thema verarming centraal staat. http://www.bijstandsbond.org en http://www.wereldsewijk.nl Tijdens de culturele cafe’s worden kunst, theater, muziek, politieke discussie en gesprekken samengevoegd om concrete voorstellen en oplossingen naar voren te brengen. De culturele cafe’s zijn een mix van entertainment, serieuze discussie en een mogelijkheid om met elkaar kennis te maken en je netwerken te versterken met het doel, de deelnemers concrete handvaten te bieden voor de oplossing van eventuele problemen.

Toelichting op de eerste bijeenkomst

We gaan een multiloog doen met Heinz Molders van de stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam. Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat je ook op je hart hebt, je kunt ermee komen. We gaan in de multiloog onderwerpen behandelen als: omgaan met de klantmanager van de Dienst Werk en Inkomen, meer in het algemeen omgaan met bureaucratisch denken van allerlei functionarissen van belastingdienst en gemeente, problemen met buren zoals geluidsoverlast of onveiligheid, de eigen administratie, schulden, werk of werkloosheid, vrijwilligerswerk, stress, etc.

Voorop staat daarbij het eigen verhaal, maar ook gaat het erom te luisteren en vooral de andere deelnemer erin te ondersteunen de voor hem/haar wezenlijke zaken aan de orde te stellen. Iedereen is welkom en indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd. Niemand is verplicht iets te vertellen, alleen maar komen luisteren is ook toegestaan. De gesprekken kunnen gaan over hoe we ons dagelijks leven vormgeven en wat we aan problemen tegenkomen. Door uitwisseling van ervaringen over hoe daarmee om te gaan kunnen we elkaar inspireren om er concreet uit te komen. We gaan met elkaar om vanuit van het persoonlijke verhaal, niet vanuit een hulpverlenerspositie. We willen elkaar ondersteunen zodat ieder zijn eigen expert kan worden en we proberen te vermijden dat er externe autoriteiten worden ingevoerd. Mensen worden aangesproken op hun persoonlijke positie, je vertelt als persoon over je eigen ervaringen. Wel kunnen hulpverleners als persoon ook meedoen, waarbij de perspectiefwisseling- je verplaatsen in de positie van de ander- belangrijk is. In het verlengde van die perspectiefwisseling kunnen gezamenlijke initiatieven ontstaan om gezamenlijk iets aan het repressieve systeem dat we ervaren te doen. We leven in een enorm geindividualiseerde maatschappij, waarbij we slechte dingen sterk toeschrijven aan het handelen van personen, terwijl wij allemaal opgenomen zijn in het onderdrukkende systeem en dat ook aan elkaar doorgeven.

Het programma van de verdere culturele cafe’s is als volgt

12 oktober. Economische crisis, verarming en kunst. Twee kunstenaars zullen hun projecten presenteren. Uitgenodigd wordt de vakbond voor kunstenaars, die een praatje zullen houden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Hallen in het atelier van een van de kunstenaars.

· 31 oktober. Woensdag. Dijktheater. Aanvang 14.00 uur. De feminisering van de armoede. Inleiding advocate van de Bijstandsbond Sofie Meekel. Georganiseerd i.s.m het Comite Vrouwen en de Bijstand/EVA. Alleen toegankelijk voor vrouwen.

· Eind november. (precieze datum en plaats moet nog vastgesteld worden) Verarming en de positie van migranten en van ouderen.

· Evaluatie van de bijeenkomsten in Bos en Lommer. (precieze datum en plaats moeten nog vastgesteld worden). Iedereen die op de voorgaande bijeenkomsten aanwezig geweest is wordt uitgenodigd en de voorgaande bijeenkomsten worden geevalueerd, wat zijn de conclusies?

Het is de bedoeling dat de cafe bijeenkomsten concreet voorstellen opleveren om de positie van mensen met een minimaal inkomen te verbeteren. Een van de projecten waaraan gewerkt wordt is de overlevingsgids. Praktische tips om te overleven op het sociale minimum. Daarvan zal een brochure gemaakt worden en een website die speciaal geschikt is voor mobiele telefoons met internet. Tevens zal een applicatie voor Android telefoons ontwikkeld worden.