zondag 11 september 2011

De Bijstandsbond presenteert: manifestatie over zelfredzaamheid, verweer en zelforganisatie op 6 november

Persbericht/Vooraankondiging
In samenwerking met Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam, Komitee Marokkaanse Arbeiders Amsterdam, stichting Aknarij en SP.
De manifestatie wordt gehouden in de Mansveltschool in Amsterdam West. Karel Doormanstraat 125, 1055 VE Amsterdam
De Bijstandsbond heeft het initiatief genomen voor een manifestatie op 6 november met als thema wat zijn de gevolgen van de bezuinigingen bij Rijk en gemeente voor de minima en wat kunnen minima in deze omstandigheden zelf doen om hun positie te verbeteren. Er zal in de aanloop van de conferentie samenwerking worden gezocht met vele organisaties en belangengroepen. Op de dag zelf zijn er politieke discussies- er zal een Forum zijn met prominente politici- maar in diverse werkgroepdiscussies willen we concrete handvaten aanreiken om een positieverbetering te bewerkstelligen middels individuele en collectieve praktische oplossingen. Bijvoorbeeld door de opzet van een netwerk van (vrijwilligers) spreekuren in de stad. Maar er zullen ook initiatieven worden gepresenteerd om samen in verweer te komen en alternatieven aan te reiken voor de afbraakpolitiek waardoor vooral mensen met een minimuminkomen worden getroffen.
In samenwerking met het Maandblad Uitkerings Gerechtigden (MUG) werken wij aan de uitgave van een overlevingsgids voor minima in deze moeilijke tijden van crisis, bezuinigingen op de collectieve voorzieningen, werkloosheid en verarming.
Voor meer informatie: Bijstandsbond Da Costakade 162 1053 XD Amsterdam 020-6898806 info@bijstandsbond.org www.bijstandsbond.org

Voorlopig programma:
12.30 uur inloop. Er is een informatiemarkt met folders en brochures van/over mensen met een minimuminkomen. 13.00 uur voltallige bijeenkomst met een welkomstwoord, een toelichting op de dag en huishoudelijke mededelingen. Presentatie van het project ‘een overlevingsgids voor de minima’.
13.30 uur. Werkgroep bijeenkomsten over de volgende thema’s
1.· Re-integratieprojecten van de overheid. Wat is er de laatste tijd veranderd, en hoe moet je als werkloze/werkzoekende in concrete situaties handelen?  Hoe kun je je individueel en collectief verweren tegen allerlei zinloze verplichtingen op het gebied van cursussen en trajecten die niet tot een perspectief leiden en hoe kun je als werkzoekende je eigen doelstellingen bereiken.
2.· Werkgroep over juridische bijstand. Doel van deze workshop is , om te kijken of er mogelijkheden zijn voor een netwerk van spreekuren in de stad, gerund door vrijwilligers, wat is er in dat opzicht al, en hoe kunnen we samenwerken en hopelijk uitbreiden. (Bv een pool van vrijwilligers die wel met iemand mee willen gaan naar gesprekken met allerlei instanties waar de betrokkene tegenop ziet)

3.· Werkgroep migranten. Migranten worden door de voorgenomen maatregelen van het kabinet Rutte extra zwaar getroffen. Over de afbrokkelende rechtspositie van burgers en de ontwikkeling van de controlemaatschappij.
4.· Het steuncomité sociale strijd als regionaal samenwerkingsverband in Amsterdam en haar uitgangspunten, doelstellingen en werkwijze bij het organiseren van een brede maatschappelijke coalitie tegen de afbraakpolitiek van het kabinet Rutte en de afbraak van arbeidsvoorwaarden. Hoe kunnen wij elkaar ondersteunen om het gezamenlijk verzet vorm te geven
15.00 uur. Pauze
 15.30 uur. Voltallige discussie met verslagen uit de werkgroepen waarbij we een forum van prominente politici vragen op de resultaten van de werkgroepdiscussies te reageren. Met onder andere wethouder Andrée van Es, Tweede Kamerlid Sadet Karabulut, gemeenteraadslid Maureen van der Pligt en Mohamed Rabbae.
 16.30 uur. Borrel met een hapje en een drankje. De dag wordt omlijst met optredens van muziekgroepen en cabaretiers.
 · De Bijstandsbond ontvangt geen subsidie van de overheid en is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van de bijdragen van derden. De manifestatie in het kader van het project zelfredzaamheid en met name de overlevingsgids voor de minima kosten veel geld. Als u een financiële bijdrage wilt leveren kunt u die storten op giro 4554841 t.n.v. Bijstandsbond Amsterdam o.v.v. ‘eenmalige bijdrage project zelfredzaamheid’.Deelname aan de acties op 19 september in Den Haag

Maandag 19 september organiseren de FNV, de Raad van Kerken, Humanitas en de CG Raad een 'nationaal beraad' in Den Haag. Dit naar aanleiding van Prinsjesdag de volgende dag, waarop de regering zal aangeven hoe zij de afbraak van de sociale samenhang, voorzieningen en de beschaving vorm denkt te geven door het geld weg te halen bij de gewone mensen en verder te sluizen naar de bodemloze putten van de banken, de speculanten en naar de bonussen van de topmanagers. Met top bedoel ik dan hun plaats in de bureaucratische hierarchie en niet hun prestaties.

Eerst zullen bovengenoemde organisaties en misschien vele anderen s' morgens bijeenkomsten houden waar protesten tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet Rutte centraal zullen staan. 's middags om 2 uur is er op het Malieveld een gezamenlijke bijeenkomst, alwaar dan een alternatieve troonrede zal worden voorgelezen. Hoe alternatief die troonrede werkelijk is, is even afwachten. Ik ga alleen naar de bijeenkomst 's middags. Mensen van de Bijstandsbond verzamelen om 11 bij de ingang van het Centraal Station. Misschien heb je zin om mee te gaan.

Piet