maandag 7 februari 2022

06-02-2022. Gratis Duitse bankrekening N26 door sociale dienst (WPI) geaccepteerd

Enige tijd geleden heeft de Bijstandsbond de gemeente gevraagd wat het beleid is m.b.t. gratis bankrekeningen. Dit naar aanleiding van een klacht die wij binnenkregen dat een gratis bankrekening van N26 in Duitsland niet werd geaccepteerd. De bankkosten kunnen bij zo’n gratis bankrekening volgens ons worden uitgespaard, en dat scheelt toch weer in de vaste lasten. Het antwoord luidt als volgt. Ook op de Nederlandse markt zijn verschillende FinTech banken actief die een gratis bankrekening aanbieden. Een aantal Amsterdamse minima laat hun bijstandsuitkering maandelijks overmaken naar een gratis rekening van de Duitse bank N26. WPI accepteert buitenlandse bankrekeningen dus N26 zal ook geaccepteerd moeten worden. Soms zijn er vanuit de gemeente extra handelingen nodig. Daar zijn inmiddels instructies voor gemaakt. Als bij clienten een buitenlandse bankrekening toch geweigerd wordt, kun je met ons contact opnemen, dan stellen wij het bij onze ambtelijk contactpersoon bij WPI aan de orde, die dan contact opneemt met de betreffende afdeling. 

Wij vroegen ook, te onderzoeken of bij de grote reguliere banken een gratis bankrekening mogelijk was, desnoods met steun van de gemeente. Daarop heeft wethouder Moorman het volgende geantwoord. De servicekosten bij een bank behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan die ook uit een inkomen of uitkering op bijstandsniveau kunnen worden voldaan;

Het voorstel van de Bijstandsbond is moeilijk te realiseren, zowel voor de gemeente als voor de voornoemde banken. Er moet namelijk een systeem worden ontwikkeld dat de bankkosten weer gaat doorberekenen, als de rekeninghouder niet meer behoort tot de doelgroep minima. Bovendien worden de realisatie-, uitvoerings- en controlekosten van een dergelijke voorziening voor de gemeente veel te hoog;

De gemeente moet meer gegevens van minima met de betreffende bank(en) uitwisselen.  Dat vindt WPI onwenselijk vanwege de privacywetgeving;

Minima moeten om hier gebruik van te kunnen maken overstappen naar een andere bank (inclusief al hun lopende incasso’s);

De kostenbesparing voor minima is beperkt, in vergelijking met andere minimaregelingen (bijvoorbeeld de collectieve zorgverzekering). De jaarlijkse kosten van een bankpas bedragen bij de Nederlandse grootbanken tussen de € 20 en € 30;

Een gratis bankrekening bij de grote reguliere banken is dus niet mogelijk, maar de gratis bankrekening N26 (met betaalpas) is wel mogelijk. Ook als je een andere bank vindt waar geen uitvoeringskosten berekend worden, moet dat worden geaccepteerd.

Piet van der Lende