dinsdag 28 februari 2012

Verzoek invullen enquete eigen bijdrage ggz op meldjezorg.nl

Sinds 1 januari 2012 moeten cliënten een eigen bijdrage betalen voor tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. Deze eigen bijdrage geldt voor behandeling en kan per individu variëren van minimaal 100 tot 200 euro per jaar. Ook geldt de eigen bijdrage voor verblijf en dan kunnen de kosten oplopen tot circa 2000 euro per jaar. LPGGz en GGZ Nederland willen onderzoeken wat de gevolgen zijn van de invoering van de eigen bijdrage tweedelijns ggz. Daarom is een vragenlijst opgesteld waarin onderzocht wordt of cliënten daadwerkelijk stoppen met de behandeling, of men wel goed geïnformeerd is over de eigen bijdrage en wat de financiële consequenties zijn. Op www.meldjezorg.nl staat de enquête, het invullen duurt ongeveer 10 minuten. Cliënten, familie en andere betrokkenen kunnen de enquête invullen. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en de reacties worden gebundeld in een rapport. Aan instellingen en organisaties het verzoek betrokkenen op de enquête te wijzen.
Minister Schippers van VWS wil door de drempel naar specialistische zorg fors te verhogen, besparingen in de ggz bewerkstelligen. Ondertussen is er veel discussie over de eigen bijdrage ggz. De kranten berichten dat cliënten zouden wegblijven bij instellingen, zij moeten noodgedwongen stoppen met de behandeling, psychiaters krijgen minder werk enzovoort. Nu stelt staatssecretaris Teeven van Justitie dat de eigen bijdrage ertoe kan leiden dat mensen met psychische problemen afzien van behandeling en vervolgens in aanraking zouden kunnen komen met justitie. Op verzoek van de Tweede Kamer is minister Schippers al met de sector in overleg is of de meest kwetsbare groepen bij de maatregel kunnen worden ontzien. LPGGz streeft ernaar de bijdrage helemaal van tafel te krijgen. Volgens LPGGz is de regel namelijk discriminerend en lijkt het ook strijdig te zijn met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.
Het Landelijk Platform GGz is de koepelorganisatie van 20 cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg.

Uitnodiging fototentoonstelling "Zonder huis, Zonder rechten"

Op zaterdag 3 maart om 13.30 uur zal ik op feestelijke wijze mijn fototentoonstelling "Zonder huis, zonder rechten" openen. Voor deze opening nodig ik jullie van harte uit. Het geheel zal opgeluisterd worden door een drankje, live muziek en de verhalen van 3 vluchtelingen. Na 3 maart is de fototentoonstelling nog te bezichtigen tot en met 30 april aanstaande. Helemaal onderaan staan de openingstijden van bibliotheek Geuzenveld vermeld. Wellicht tot ziens op 3 maart of later. Vriendelijke groet, Massoud Memar

Fototentoonstelling "Zonder huis, Zonder rechten".

Als asielzoeker woonde ik 3 jaar in 5 verschillende asielzoekerscentra. In de laatste 6 maanden kreeg ik mijn status. Ik moest alleen wachten op een huis. In de eerste twee en een half jaar voelde ik mij opgehangen tussen aarde en lucht. Wat moest ik doen? Ik woonde tussen hoop en wanhoop. Ik ben bijna gek geworden. Ik werd agressief. Onbewust wilde ik met iedereen ruzie maken. Ik ben toen gescheiden.
Als fotograaf ken ik de verhalen van de mensen op de foto’s. Ik vind hun situaties moeilijker, ingewikkelder, schrijnender dan mijn eigen verhaal.
Alle ogen hebben een eigen verhaal. Kijk maar naar de foto`s.
Massoud Memar

Bibliotheek Geuzenveld
Adres: Albardakade 3 ?1067 DD AmsterdamTelefoon: 020 - 613 08 04. ?Fax: 020 - 614 43 86 E-mail: geu@oba.nl
Openingstijden
maandag
14.00 - 20.00
dinsdag
14.00 - 17.30
woensdag
10.00 - 17.30
donderdag
gesloten
vrijdag
14.00 - 17.30
zaterdag
11.00 - 16.00
zondag
gesloten

Hoe komt u bij de bibliotheek Geuzenveld?
tram: eindpunt lijn 13
bus: eindpunt lijn 21


maandag 27 februari 2012

Update uitbetalen uitkeringen in Amsterdam

Om 11.30 uur maandag waren de uitkeringen nog niet uitbetaald, terwijl het DWI gezegd had dat de uitbetaling uiterlijk maandag 11.00 uur zou plaatsvinden. AT5 heeft om 12 uur gebeld met het DWI. Het zou per bank verschillen, maar binnen een uur zou het erop staan aldus een woordvoerder. Een woordvoerder van het DWI deelde mij mee, dat het er bij mensen met een ABN AMRO rekening om 11.25 op de rekening stond. Het geld is dus gestort. In het weekend hebben in totaal ongeveer 300 mensen een voorschot opgehaald bij het kantoor in de Weesperstraat. Zij kregen meestal 50 euro, maar sommigen die in bijzondere situatiers zaten kregen 100 euro voorschot. Het telefoonnummer 020-3463636 wordt overspoelt met telefoontjes. Verschillende malen bellen levert alleen een in gesprekstoon op. Naar zeggen van het DWI had de uitbetaaldag vrijdag om 11.00 uur moeten zijn. Nader bericht volgt.
In het nabije verleden zijn er ook vragen over het uitbetalingssysteem geweest, maar toen heeft de gemeente verzekerd dat alles in orde was en dat de ICT systemen van het DWI goed werkten. Men zegt nu dat het aan de ING ligt.
PvdL

zaterdag 25 februari 2012

Uitkeringen in Amsterdam via de Dienst Werk en Inkomen (DWI) in Amsterdam donderdag niet uitbetaald

Vanavond was er een item op de stadzender At5, dat afgelopen donderdag de bijstandsgerechtigden geen uitkering op hun rekening hebben ontvangen. Het zou gaan om 40.000 uitkeringen. Afgelopen donderdag de 23ste was de traditionele betaaldag. Het niet uitbetalen van de uitkeringen zou een gevolg zijn van een fout of een storing bij de ING bank. In januari zijn er bij die bank ook storingen geweest. Zie daarvoor dit bericht

Vandaag opende de DWI in de Weesperstraat haar deuren om tussen 12 uur en 14.00 uur mensen die langskwamen een voorschot van 50 euro te geven. Naar zeggen van de klantmanger die achter de balie zat zouden de mensen hiermee het weekend kunnen doorkomen. Punt is natuurlijk dat velen niet van deze opening op de hoogte waren. Alleen de mensen die het algemene telefoonnummer van het DWI hadden gebeld met vragen wisten het. Morgen, dus zondag, gaat het kantoor in de Weesperstraat ook weer van 12.00 uur tot 14.00 uur open.

Woordvoerder Carmen Westra van het DWI deelde mee, dat voor maandag 11.00 uur het geld gestort gaat worden. Maar, zei ze, 'we hebben alle scenario's klaar liggen'. De uitkeringsgerechtigden kunnen op het kantoor in de Weesperstraat 50 euro krijgen, maar dit bedrag wordt volgende maand van hun uitkering afgetrokken.

Op het telefoonnummer 020-3463636 wordt een bandje afgedraaid waar op staat dat pas maandag wordt uitbetaald. Geen mededeling dat morgen geld gehaald kan worden. Er wordt verwezen naar de website van het DWI. Daar staat dit persbericht, waarbij vermeld wordt dat men morgen geld kan gaan halen en waaruit blijkt dat je een uitkeringsspecificatie en een legitimatie moet meenemen om de 50 euro te krijgen.

De berichten roepen de nodige vragen op. Waarom is het pas maandag uiterlijk om 11.00 uur geregeld? Waarom moet het drie dagen duren? Blijkbaar is de storing nog niet verholpen. Waarom maandag dan wel? Is dit de enige storing waarmee de ING momenteel kampt, en veel mensen hebben helemaal geen bankrekening bij de ING. Waarom krijgen die ook geen geld? Waarom is de uitbetaling van voorschotten beperkt tot twee uur?. Etc.

PvdL

Een brood stelen, of zwart werken, mag dat?Op het spreekuur van de Bijstandsbond druppelen steeds vaker mensen binnen die de wanhoop nabij zijn. Per 1 januari is de toets op het huishoudinkomen bij mensen in de bijstand ingevoerd. Voor bestaande gevallen gaat de toets per 1 juli in, voor mensen die nu een uitkering aanvragen geldt de toets nu al. Kort gezegd komt de nieuwe maatregel erop neer, dat alle bloedverwanten in de eerste graad die tot een huishouden behoren bij het gezin worden gerekend.

Tot nu toe kon zich bijvoorbeeld de situatie voordoen, dat ouders een bijstandsuitkering voor samenwonenden hadden en een inwonende meerderjarige zoon of dochter met inkomen uit arbeid. In de nieuwe situatie kan dat niet meer. Zoon en/of dochter die een inkomen uit arbeid hebben moeten voor hun ouders gaan zorgen. De ouders verliezen de bijstandsuitkering. In de nieuwe situatie worden de inkomens van grootouders, ouders, kinderen die eventueel onder een dak wonen bij elkaar opgeteld en als bijvoorbeeld het inkomen van de zoon 1350 euro meer bedraagt, moet hij voor de hele familie zorgen en hebben de anderen nergens recht op. Dezelfde situatie kan zich voordoen bij een ouder gezinnen. Er zijn veel situaties waarbij kinderen samenwonen met hun ouders. Dat komt door de grote woningnood onder mensen met een minimuminkomen.

Donderdag 23 februari was de lokale televisiezender At5 bij de Bijstandsbond op bezoek. Ze interviewden verschillende mensen, waaronder iemand die te maken heeft met die huishoudtoets. De man kwam op het spreekuur omdat hij tot tweemaal toe een aanvraag heeft gedaan voor een aanvullende bijstandsuitkering en in beide gevallen werd aanvraag afgewezen of buiten behandeling gesteld. De man heeft enige maanden WW gehad en werkte daarvoor in een technisch beroep bij een gemeentelijke instelling. Vanwege de bezuinigingen bij de gemeente Amsterdam is hij ontslagen. Zijn zoon en schoondochter en twee kinderen van zijn zoon wonen bij hem in. De zoon had een inkomen als ZZP-er in de bouw, maar is door de malaise in die bedrijfstak ontslagen en heeft geen inkomen. (ook geen recht op ww). De dochter verdient 700 euro bruto per maand. De vader die uit de WW kwam wilde bijstand aanvragen. Hij gaat vallen onder de huishoudtoets. Ze hebben met de hele familie bestaande uit 3 volwassenen en twee kinderen recht op maximaal 1350 euro. De schoondochter verdient 700 euro. Dus de aanvullende bijstand is maximaal 650 euro volgens de nieuwe toets op het huishoudinkomen. Daar moeten ze alles van betalen, huur, gas en licht, ziektekostenpremies voor 3 volwassenen, etc. En de opvoeding van de kinderen.

In de oude situatie, voor de invoering van de toets op het huishoudinkomen hadden ze recht op 650 euro in de maand meer. De man en zijn zoon solliciteren zich suf maar zijn tot nu toe niet aan de bak gekomen. 'Ik ben 55 zegt de man, mij nemen ze niet meer'. De zoon moest de boekhouding overleggen van zijn werk als zzp-er. Daarvoor moet je de boekhouder vragen een overzicht te maken, met de meest recente gegevens. Deze boekhouding kon niet binnen 1 week worden aangeleverd, waarop de aanvraag prompt buiten behandeling werd gesteld. Ze zitten al 2 maanden op het inkomen van de schoondochter en de schulden lopen op. 'Ik word dakloos' zegt de man. En mijn zoon, schoondochter en twee kinderen ook’.

At5 vroeg mij onder andere hoever wij als Bijstandsbond gaan in onze adviezen aan mensen. Ik heb gezegd heel ver. Op een vraag dienaangaande heb ik gezegd dat ik mij levendig kan voorstellen dat bovengenoemde vader die uit de WW komt een brood gaat stelen. Als je geen eten hebt, ga je dood. Hij staat met de rug tegen de muur. Dan mag je dat doen. Ik kan me ook voorstellen dat werklozen in bovengenoemde situaties zwart gaan werken onder Bulgaarse of Poolse arbeidsvoorwaarden. Dat is wat ze willen in Den Haag. Want er is de Europese dienstenrichtlijn, door Nederland goed gekeurd, die inhoudt dat bedrijven uit een bepaald land ook actief mogen zijn in andere landen van de Europese Unie, en dat als ze de hoofdvestiging bijvoorbeeld in Bulgarije hebben, dat ze zich dan niet aan de Nederlandse wet hoeven te houden maar aan de Bulgaarse. Dus ze hebben niks te maken met het wettelijk minimumloon in Nederland maar met de arbeidsvoorwaarden die in Bulgarije gelden.

De champignonboeren richten een Bulgaarse BV op en verkopen die champignons op stam aan die Bulgaarse BV. Vervolgens nemen ze Bulgaren in dienst onder zeer slechte arbeidsvoorwaarden waarbij ze geen Nederlands minimumloon hoeven uit te betalen. En de gemeente Rotterdam maar roepen dat Rotterdamse werklozen in de kassen moeten gaan werken waar dit soort praktijken zich voordoen. Ik kan me levendig voorstellen, dat ze dit gaan doen, maar in situaties zoals in het begin geschetst dan wel zwart, desnoods tegen Bulgaarse arbeidsvoorwaarden.

Dat is wat de gemeente Rotterdam en minister Kamp, eigenlijk willen. En ja als zoals nu met de toets op het huishoudinkomen niet alleen de Bulgaarse arbeidskrachten door armoede, werkloosheid en ellende in eigen land worden gedreven, en tegen hongerlonen gaan werken, waar ze overigens niet om gevraagd hebben, dan kan ik me voorstellen dat Nederlandse werklozen zeggen dit moeten wij ook want wij worden er ook toe gedwongen. Maar dan wel zwart, zou ik zeggen.

Bisschop Muskes heeft gezegd: 'een arme die honger heeft mag een brood stelen'. En zo is het maar net.
De verschillende onderdelen van het uitbuitingssysteem grijpen wel mooi in elkaar vind ik. Eerst hebben de Ministers De Jager en Kamp en hun collega’s en voorgangers de Europese Dienstenrichtlijn bedacht, toen hebben de rovende speculanten Griekenland naar de rand van de afgrond gebracht en vervolgens leggen hun medestanders in de Europese regeringen Griekenland een zogenaamd ‘reddingspakket’ op, waarbij de gewone Grieken gedwongen worden zo drastisch te bezuinigen op hun uitgaven voor voedsel, kleding en huisvesting dat velen in feite niet meer te eten hebben.

Wat gaan die Grieken doen? Door armoede, werkloosheid en ellende gedreven werken in de Nederlandse tuinbouw, lijkt mij. Want er is vrij verkeer van goederen en personen in de EG. En o ja, daar is de dienstenrichtlijn weer, die De Jager en consorten eerste bedacht hebben. Dus die Grieken gaan in Nederland werken onder Griekse arbeidsvoorwaarden, die De Jager c.s net aan Griekenland hebben opgelegd. En nu maar hakken op Nederlandse en Griekse werklozen, dat het luie donders zijn die geen recht hebben op een uitkering en daar meldpunten over openen.

PvdL

vrijdag 17 februari 2012

Actie tegen sociale kaalslag en dwangarbeid in Leiden

Doorbraak heeft op 15 februari actie gevoerd bij het stadsbouwhuis in Leiden, alwaar onder andere het Werkplein in de stad gevestigd is. Er werd een groot spandoek opgehangen 'stop de sociale kaalslag' en omstanders konden met ballen naar de koppen van politici gooien die verantwoordelijk zijn voor die sociale kaalslag. Lokale politici als Jan Jaap de Haan (de plaatselijke wethouder van Sociale Zaken) maar ook landelijke politici moesten het daarbij ontgelden. Tijdens het ballengooien was er een quiz, waarbij stigmatiserende uitspraken van politici over mensen aan de onderkant van de samenleving werden voorgelezen. Je moest dan raden welke politicus deze uitspraak had gedaan. De ene na de andere uitspraak passeerde in dit verband de revue. Je kunt moeiteloos tientallen uitspraken aanhalen van Nederlandse politici in de afgelopen tijd waarbij uitkeringsgerechtigden, migranten, gehandicapten en ouderen worden weggezet als veel geld kostende lastposten, die de werkelijke oorzaak zijn van de crisis omdat ze door de vegrijzing en de oplopende kosten van de gezondheidszorg zorgen voor grote overheidstekorten. De werkelijke veroorzakers van de crisis, het speculerende financierskapitaal en de banken, die in het kader van de economische crisis de uitbuiting van de bevolking opvoeren blijven buiten schot en worden zelfs in de watten gelegd met grote financiele steunoperaties.
Tijdens de actie werden veel nieuwe contacten gelegd met oa de FNV, die op 22 maart een grote actie gepland hebben tegen de afbraakplannen van de regering Rutte en waarbij voorafgaande aan deze actie allerlei lokale acties worden gevoerd.

De actievoerders in Leiden kregen veel steunbetuigingen van mensen die langskwamen. En er werden nieuwe contacten gelegd. Uit opiniepielingen blijkt overduidelijk, dat de meerderheid van de Nederlandse bevolking niet gediend is van de manier waarop de mensen met een minimuminkomen en de mensen die wat meer verdienen worden gepakt. Ook is die meerderheid tegen de afbraak van bestanaszekerheid voor mensen die het nog wel redelijk hebben door versoepeling van het ontslagrecht e.d. Een goed uitgangspunt om door lokale acties zoals in Leiden van onderop een nieuwe actiebeweging op te bouwen die op termijn perspectieven biedt om alternatieven te ontwikkelen voor de negatieve afbraak die nu plaatsvindt.
Er was ook vooral plaatselijke pers aanwezig. Maar ook actievoerders van Occupy, die de actie via een livestream op internet uitzonden. Ziehier voor een uitgebreider verslag van de actie. Het Leidsch Dagblad schreef een pissig denigrerend stukje met een onjuiste weergave van de feiten. De moderne tijd is duidelijk nog niet tot deze krant doorgedrongen gezien de 19e eeuwse spelling die het blad hanteert. Maar misschien willen ze juist wel terug naar de 19e eeuw.
Je kunt ook naar de website van Occupy gaan om verslagen van toekomstige acties live te bekijken.

PvdL


Voor degenen die geschiedenis in hun eindexamenpakket hadden

De Dienst Werk en Inkomen (DWI) en haar voorloper Sociale Dienst Amsterdam (SDA) bestaat dit jaar meer dan 75 jaar. Tijd dus om eens te kijken of er heel veel veranderd is in de denk- en werkwijze van de DWI. Lees en huiver. Op 12, 15, 16, en 21 april 1926 zijn er 'oploopjes' van werklozen. Op 24 juni 1926 besluit de gemeenteraad met 32 tegen 4 stemmen geld te geven voor een onderzoek naar de omvang en feitelijke betekenis van de werkloosheid in de gemeente. Blijkbaar hangt er geen revolutie in de lucht, want op 9 november 1926 verwerpt de gemeenteraad een voorstel om de wekelijkse brandstoffentoeslag aan werklozen te verhogen. Let ook op de stemverhouding: 27 tegen en slechts 5 voor. Ook was het al bon ton om de steuntrekkers in te delen naar hun herkomst. Tweederde van de 16.124 gezinnen, die ondersteuning kregen had Amsterdam als herkomst. De rest kwam overwegend uit arme provincies, zoals Drenthe en Friesland. 75 jaar DWI Tevens waren ze druk bezig met wat heden ten dage re-integratie heet. Toentertijd kregen 206 personen een opleiding. Net als nu werden er spectaculaire resultaten gehaald. Liefst 23 personen slaagden. Twee personen werden afgevoerd vanwege gebrek aan ijver Mijn respect gaat naar hun uit. Zij hadden door dat het onzin is om te bazelen over ?persoonlijke tekortkomingen die je zouden belemmeren in het vinden van werk als er überhaupt geen werk is. Want in geheel 1927 zouden slechts 28 personen aan werk geholpen worden. Opdat u niet vergeet

Jacques Peeters

woensdag 15 februari 2012

Patiënten en LPGGz naar de rechter over eigen bijdrage ggz

Gisteren startte het Landelijk Platform GGz met een aantal psychiatrische patiënten een juridische procedure, waarin de rechter wordt gevraagd een oordeel te geven over de rechtmatigheid van de invoering van de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Als gevolg van deze bezuinigingsmaatregel van minister Schippers moeten sommige patiënten op financiële gronden noodgedwongen afzien van zorg. Dit lijkt in strijd met het in de Zorgverzekeringswet verankerde recht op zorg.

Per 1 januari 2012 betalen patiënten die aangewezen zijn op tweedelijns geestelijke gezondheidszorg een eigen bijdrage, die per individu kan variëren van minimaal 200 tot meer dan 2000 euro per jaar. De minister van VWS wil door de drempel naar specialistische zorg fors te verhogen, besparingen in de ggz bewerkstelligen. Voor sommigen is deze financiële drempel echter zo hoog, dat zij daardoor geen aanspraak meer kunnen maken op zorg die voor hen noodzakelijk is en waar zij volgens hun zorgverzekering wel recht op hebben.
Dat patiënten met een psychiatrische aandoening de toegang tot noodzakelijke zorg wordt belemmerd door een eigen bijdrage, terwijl dit voor patiënten met een lichamelijke aandoening niet geldt, is een onterecht onderscheid en dus discriminerend, vindt het Landelijk Platform GGz. Ook is de regel stigmatiserend, alsof geestelijke ziekteverschijnselen minder urgent zijn dan somatische. Daarbij verbaast het platform zich erover dat het ministerie voorafgaand aan de invoering van de eigen bijdrage geen enkel onderzoek heeft gedaan naar de effecten ervan op de vraag van verzekerden naar zorg waaraan zij behoefte hebben.

Reden genoeg voor het Landelijk Platform GGz om de invoering van de eigen bijdrage juridisch te laten toetsen en daarmee op te komen voor de belangen van diegenen die door het besluit van de minister ernstig geraakt worden. Andere partijen in het veld -GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, Parnassia Bavo Groep, Lentis en GGZ Oost Brabant- steunen het platform en voegen zich in de gerechtelijke procedure.
Eerder verzette het Landelijk Platform GGz zich samen met andere partijen al tegen de invoering van de eigen bijdrage. Zo bezochten zo’n 10.000 bezorgde patiënten, familieleden en medewerkers in de GGz de door het platform georganiseerde protestmanifestatie op 29 juni jongstleden op het Malieveld in Den Haag en tekenden meer dan 47.000 mensen een petitie. Dit heeft ertoe geleid dat nu met de minister gesprekken gaande zijn over mogelijkheden voor besparingen zonder dat daarvoor ingrijpende pakketmaatregelen of eigen bijdragen nodig zijn. Zolang deze discriminerende en stigmatiserende maatregel niet van tafel is, ziet het platform zich genoodzaakt de gang naar de rechter te maken.

Het Landelijk Platform GGz is de koepelorganisatie van 20 cliënten- en familie-organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en vertegenwoordigt ruim één miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep moeten doen op geestelijke gezondheidszorg.

maandag 13 februari 2012

De neoliberale grote broer

Op de website van Solidariteit heb ik een artikel geschreven over de manier waarop in de neoliberale strafstaat met informatie wordt omgegaan. Daarbij zijn databanken en informatie op internet maar ook de tips in de verklikkersmaatschappij erg belangrijk. In Amsterdam leggen handhavers hun eigen databanken aan: Sherlock en Focus. Uitgebreidere versie van commentaar 191 - 
http://www.solidariteit.nl/extra/2012/de_neoliberale_grote_broer.html

Piet van der Lende

zondag 12 februari 2012

Discussie over Work First op de website van actieblad Ravage met bijdragen van oa Joop Lahaise en Pieter Hilhorst, VARA Ombudsman

Ron Kretzschmar heeft op de website van actie blad Ravage een artikel laten plaatsen waarin hij kritiek levert op het Maandblad Uitkeringsgerechtigden (MUG) en op VARA Ombudsman Pieter Hilhorst. Ron begint zo: 'Als columnist, presentator en VARA Ombudsman maakt Pieter Hilhorst een integere indruk. Wat weinigen weten is dat de man jarenlang het omstreden Amerikaanse re-integratieprogramma Work First heeft gepromoot, terwijl de kritische rapporten van overzee voor het oprapen lagen'. “In deze gepolariseerde tijd gebruikt rechts hun afkeer om links de mond te snoeren, door ze als moralisten weg te zetten. Idealisten zijn hypocriet, omdat ze doen alsof ze beter zijn dan anderen”, vertelt VARA Ombudsman en columnist Pieter Hilhorst in een interview met HP/De Tijd in 2011. Maar hij sprak vooral als lid van de PvdA. Hij heeft gelijk, zegt Ron vervolgens, de competitie tussen links en rechts is verworden tot een politieke pingpong wedstrijd. Dat neemt niet weg dat de columnist Hilhorst zelf ook wel eens aanleiding geeft om slecht over hem te denken. Daarna vertelt Ron wat de standpunten zijn van Pieter Hilhorst over de zogenaamde Work First methoden om werklozen in de bijstand aan het werk te zetten. En hoe de berichtgeving van de MUG verbonden is met de manier waarop de DWI dat doet. Hierop is zowel door Joop Lahaise, hoofdredacteur van de MUG als door Peiter Hilhorst gereageerd. Ravage blijkt op het moment van schrijven van dit stukje echter uit de lucht te zijn. Zodra daar alles weer werkt zal ik een link plaatsen. Hier is de link  

PvdL

dinsdag 7 februari 2012

Meld uw ervaringen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft als taak de volksgezondheid te bevorderen door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Op dit moment ligt de kwaliteit van de dienstverlening van de inspectie onder vuur. Het Tros-programma Radar is samen met de Nationale Ombudsman een meldpunt gestart om ervaringen van mensen met de inspectie te bundelen. Het Landelijk Platform GGz sluit zich aan bij deze actie en richt zich vooral op de rol van de inspectie in de geestelijke gezondheidszorg.

Heeft u een klacht vanuit de geestelijke gezondheidszorg ingediend bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg, vult u dan s.v.p. de enquête op www.meldjezorg.nl in over uw ervaringen met de inspectie. Het LPGGz zal de antwoorden bundelen in een rapport. U kunt de enquête invullen tot en met 1 april.
Www.meldjezorg.nl is een website van het Landelijk Platform GGz waar mensen vragen of klachten over de veranderingen in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang kunnen melden.

15 februari Leiden actie tegen sociale kaalslag

We zijn het zat dat bijstandsgerechtigden worden gekort op hun uitkering en worden verplicht tot dwangarbeid. Daarom voeren activisten en sympathisanten van Doorbraak op 15 februari actie voor zelfbeschikking en een leefbaar inkomen, met onder meer een quiz over asociale politici, het ballenwerpspel “Bekogel de bestuurders” en het oprichten van een klaagmuur tegen de bezuinigingen. Laat je stem horen, en kom ook meedoen! Woensdag 15 februari Van 12:00 tot 14:00 uur Stadsbouwhuis Langegracht 72, Leiden Al 30 jaar worden de rijken steeds verder in de watten gelegd met belastingverlaging en andere maatregelen. Om dat mogelijk te maken wordt op...Lees verder

donderdag 2 februari 2012

Inleveren voor of tegen het neoliberalisme. Een psychologische analyse

Op de avond van de nationale staking in Belgie gaf hoogleraar psychotherapie Paul Verhaeghe aan de universiteit van Gent een lezing in het Gentse kunstencentrum Vooruit. Verhaeghe stelt scherpe vragen over het gif van het neoliberalisme. Hoe moeten we reageren? Wat zijn de alternatieven? En moeten we inleveren voor of tegen het neoliberalisme?
Hier is de tekst van zijn lezing
Na een analyse van het neoliberalisme in economische zin en de behandeling van enkele uitgangspunten behandelt Verhaeghe vooral de psychologische effecten van het huidige neoliberale systeem.woensdag 1 februari 2012

Succesvolle bijeenkomst Bijstandsbond en stichting Wereldse Wijk in het Dijktheater in Amsterdam

Op maandag 30 januari hebben ongeveer 50 mensen op verschillende tijdstippen de activiteiten van de Bijstandsbond en de stichting Wereldse Wijk bijgewoond die georganiseerd werden in het Dijktheater aan de Da Costakade. Het programma begon om 15.00 uur met een inleiding van Marc van Hoof, advocaat, over de nieuwste veranderingen in de bijstandswet. De belangrijkste veranderingen per 1 januari werden over het voetlicht gebracht. Daarbij gaat het vooral om de toets op het huishoudinkomen, de veranderingen op het gebied van vakantieregels, de verplichting een tegenprestatie te leveren als je een bijstandsuitkering hebt en de gevolgen voor jongeren door opheffing van de Wet investeren in Jongeren (wet WIJ).  In de discussie die volgde kwam nog een vrijwel onbekende maatregel op tafel, waaraan in de publiciteit nauwelijks aandacht is besteed, maar die wel schrijnend is. In Osdorp is een instelling gevestigd die jonge moeders met een licht verstandelijke handicap ondersteunt in een begeleid wonen project. Wanneer deze vrouwen geen betaald werk hebben kwamen ze in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Per 1 januari is deze uitkering drastisch verlaagd, tot iets van 200 euro per maand. Deze jonge moeders hebben daardoor bijna geen eigen inkomen meer.

Marc van Hoof en enige andere advocaten zijn aan het nadenken over een proefproces in verband met de toets op het huishoudinkomen en aan de rechter voor te leggen of dit zo wel kan. De aanwezigen constateerden, dat de nieuwe maatregelen erg ingewikkeld zijn met vele uitzonderingen. De toets op het huishoudinkomen wordt voor nieuwe gevallen per 1 januari ingevoerd, voor ‘oude’ gevallen op 1 juli. We verwachten dan veel problemen bij de uitvoering door de gemeenten. Er zullen door de complexiteit van de regelgeving in eerste instantie veel fouten gemaakt worden bij de bepaling van de nieuwe uitkeringsrechten. Bovendien betekent de maatregel dat in veel gezinnen spanningen gaan ontstaan tussen kinderen en ouders. Dit kan leiden tot gebroken gezinnen, zwerfjongeren, toename van huiselijk geweld en andere problemen. De sombere verwachting is dat het hulpverleningscircuit hierdoor zal worden overspoelt.

Na de discussie volgde een pauze met muziek en daarna was er een discussie over projecten van de Bijstandsbond en Stichting Wereldse Wijk om in 2012 concreet vorm te geven aan de ondersteuning van mensen die door de vele maatregelen van de regering Rutte en oa de gemeenten worden getroffen. Uitgangspunt is daarbij, dat ervaringsdeskundigen elkaar op basis van solidariteit ondersteunen in activiteiten die ze zelf organiseren. Daarbij proberen we niet zozeer aan charitas te doen, dat wil zeggen a-politieke projecten waarbij mensen nog wat geld en/of goederen kunnen krijgen als druppel op de gloeiende plaat. Er zijn al veel van die projecten. We proberen een verband te leggen met belangenbehartiging, dwz dat mensen collectief opkomen voor hun rechten en belangen in de maatschappij. En de ontwikkeling van activiteiten om de rechten die er nog wel zijn ook daadwerkelijk te realiseren en fouten van uitvoeringsinstanties te corrigeren, zoals die bijvoorbeeld zullen ontstaan bij de invoering van de toets op het huishoudinkomen. Aan de orde kwam echter, dat de meer a-politieke charitas projecten en wat wij willen elkaar niet bijt en dat we elkaar over en weer kunnen ondersteunen in samenwerkingsverbanden en netwerken.

We denken bij de projecten van de Bijstandsbond aan een pool van vrijwilligers die met anderen meegaan naar instanties, een publiciteitsgroep om de gevolgen van onrechtvaardige maatregelen meer in de publiciteit te brengen, een stedelijk spreekuuroverleg van vrijwilligersorganisaties en een ‘overlevingsgids voor de mensen met een minimuminkomen’ met praktische tips hoe te handelen in noodsituaties, die door het regeringsbeleid ongetwijfeld meer zullen ontstaan.

Vervolgens was er de presentatie van een buurtproject in Amsterdam West van de Wereldse Wijk in samenwerking met de Bijstandsbond en andere organisaties. Dit project van Wereldse Wijk bestaat uit de viering van wereldvrouwendag op 7 maart, de wereldse keuken waarbij er bijeenkomsten worden georganiseerd waar mensen van verschillende culturen met elkaar een maaltijd bereiden en gezamenlijk eten en een muziekfeest op 21 juni, zoals in Frankrijk het ‘fete de la musique’  op deze dag georganiseerd wordt. In samenwerking met de Bijstandsbond worden vier bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van wat we een ‘cultureel cafe’  noemen. Buurtbewoners die met kunst en muziek bezig zijn, als professional of als amateur, worden uitgenodigd tijdens de culturele cafe’s  een activiteit te organiseren. Maar er wordt tijdens de culturele cafe’s ook plaats ingeruimd voor discussie over bijvoorbeeld de projecten van de Bijstandsbond die hierboven staan genoemd. Zo hopen we dat de solidariteit tussen mensen  kan groeien op basis van onderling begrip en respect voor elkaars leefwijzen en culturen.
Na de presentaties en discussies was er een borrel voor de bezoekers, waar  informeel kon worden doorgepraat. Verschillende mensen gaven zich op voor deelname aan de projecten van de Bijstandsbond.
Zie voor een alternatief verslag de website van Doorbraak.

PvdL

Platform AOW omhoog! schandelijk behandeld door Tweede Kamer

Ze hadden er hard voor gewerkt, de actievoerders van het Platform AOW omhoog. Meer dan 40.000 handtekeningen hadden ze verzameld voor een burgerinitiatief. Op basis van zo'n initiatief moet de Tweede Kamer het onderwerp van het initiatief op de agenda zetten. Ze vroegen om 15 tot 17% extra compensatie omdat de AOW in de afgelopen jaren met dat percentage is achtergebleven bij de welvaartsstijging. Ze hadden hun initiatief ook inhoudelijk goed voorbereid, met adviezen van prominente hoogleraren waaruit onder andere bleek dat de verhoging van de AOW helemaal niet onbetaalbaar is. En de initiatiefnemers hadden vertrouwen in hun lobbywerk en in de parlementaire democratie. Men zou luisteren naar hun argumenten.
Wat ik uit de berichtgeving over de discussie in de Tweede Kamer begrijp is dat de Kamer zich er gemakkelijk vanaf heeft gemaakt, waarbij het initiatief op een schandelijk arrogante manier van tafel werd geveegd zonder op de argumenten van de initiatiefnemers in te gaan. Ze werden alleen gesteund door Paul Ulenbelt van de SP. Het bontst maakte Groen Links kamerlid Jesse Klaver het, door naar Paul Ulenbelt te roepen 'waar de kerstboom met geld van de heer Ulenbelt staat'. Daarmee in een moeite door het al geruime tijd geleden gestarte burgerinitiatief dat inhoudelijke argumenten aanvoert, op een schandelijke manier onder tafel vegend.
Als je die vertoning ziet, dan weet je als burger een ding zeker: begin nooit aan zo'n burgerinitiatief, want politiek Den Haag is te arrogant, zelfgenoegzaam en kortzichtig om zo'n initiatief ooit serieus te nemen.

PvdL

Alimentatieverplichtingen worden ingeperkt. Vrouwen met kinderen meer gedwongen te gaan werken.

Je struikelt tegenwoordig over de voorstellen, de druk op de mensen die geen betaald werk hebben op te voeren om ze in een soort dwangpositie beschikbaar te krijgen voor de arbeidsmarkt, vooral voor het ongeschoolde werk. Dat daarbij niet altijd rijksbezuinigingen een rol spelen, maar dat het een ideologisch uitgangspunt is, waarop het hele beleid wordt gebaseerd blijkt uit de jongste voorstellen om de periode van alimentatieverplichtingen voor de veel verdienende ouder (meestal de man) jegens de andere (meestal de vrouw met kinderen) bij een echtscheiding in te korten.

In 2009 werden bijna 32 duizend stellen gescheiden en op dit moment geldt nog de regeling, dat huwelijken en geregistreerde partnerschappen die langer dan 5 jaar duren de eventuele alimentatieverplichtingen maximaal 12 jaar kan zijn. Bij ruim een kwart van de scheidingen is de alimenatieverplcihting meer dan 1200 euro per maand. De alimentatie vervalt als de termijn is verlopen of de ontvangende partner opnieuw trouwt of gaat samenwonen.

Vaak is de situatie zo, dat bij een huwelijk de vrouw een lagere opleiding heeft genoten en de man een hogere, en dat dan beiden gaan werken (de vrouw in het gezin, de man maakt carriere) om het gezin goed door de tijd te laten komen. De man bouwt via zijn werk allerlei rechten op met zijn hogere opleiding, een goede pensioenvoorziening, een hoog persoonlijk salaris, etc. Hij krijgt de gelegenheid zich in de maatschappij te ontplooien omdat de vrouw het gezinshuishouden doet en zorgt voor de kinderen. Dus eigenlijk werken beide voor het gezinsinkomen.

De vrouw bouwt echter veel minder persoonlijke rechten op dan de man. Dit blijkt bijvoorbeeld wanneer beiden ouder zijn dan 65. Wanneer de man nog leeft hebben ze een redelijk pensioen misschien. Maar zodra de man gaat overlijden, gaat dat pensioen drastisch naar beneden. Dat de vrouw ook heeft gewerkt (voor het gezin) speelt geen rol.

Nu kun je zeggen van deze situatie moeten we af en we moeten een beleid ontwikkelen dat beiden evenveel kansen en rechten krijgen op ontplooiing en persoonlijke rechten. Dat lijkt een goede zaak. Wat gebeurt met de inperking van de alimentatierechten is echter de vrouw in een dwangpositie brengen, om zich eerder beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt, als lager geschoolde of ongeschoolde, waardoor ze gedwongen is een flexibel deeltijdbaantje te nemen waar nauwelijks van valt te leven. Terwijl bij de scheiding de rijkere man van zijn salaris kan leven, en de vrouw niets krijgt, hoewel ze door haar werk in de huishouding dat hoge salaris mogelijk heeft gemaakt en het rechtvaardig is dat rijke mensen bijdragen voor mensen met wat minder kansen.

Wat is de inhoud van een wetsvoorstel om de duur van alimentatieverplichtingen te beperken? Nu is de verplichting voor meestal de man (slechts in 1% van de gevallen de vrouw) dat hij 12 jaar alimentatie moet betalen wanneer hij een hoog salaris heeft. De PVV-er in de Tweede Kamer Louis Bontes heeft een initiatief wetsvoorstel ingediend om deze termijn te beperken tot 5 jaar. En... een meerderheid in de Tweede kamer van PvdA, D'66 en PVV lijkt de voorstellen te steunen, want ook de PvdA en D'66 blijken met een dergelijk voorstel bezig te zijn.

Je struikelt over de drogredenen van de voorstanders om deze maatregel in te voeren, waarbij vanuit het arbeidsethos de suggestie wordt gewekt, dat door deze maatregel vrouwen gestimuleerd worden, betaald werk te aanvaarden en deel te nemen aan de maatschappij, en dat is goed voor hen, ze emanciperen dan en kunnen een zelfstandig bestaan opbouwen. 'Deskundigen' die wel zien dat zo'n geisoleerde maatregel van de inkorting van de alimentatieverplichting niet werkt, doen allerlei compromisvoorstellen om de bezwaren op te vangen. Want wat in werkelijkheid gebeurt door deze geisoleerde maatregel is dat de vrouwen met weinig opleiding en kansen nu eerder gedwongen worden een arbeidsmarkt op te gaan waarbij ze in deze tijd van crisis alleen kansen hebben op ongeschoolde rotbaantjes zonder perspectief. Zo worden ze toegevoegd aan het leger van goedkope arbeidskrachten die geen uitzicht hebben op beter, terwijl de tegenstelling tussen arm en rijk groter wordt (ook langs scheidslijnen van man en vrouw) omdat de verplichtingen van de rijke man bij een scheiding worden ingeperkt.

De rijke man kan de bloemetjes buiten zetten terwijl de vrouw met kinderen zich in deze vechtmaatschappij alsnog omhoog moet vechten vanuit een dwangpositie waarbij ook voor de kinderen moet worden gezorgd en ze in feite een dubbele baan heeft. Het is maar weer eens gezegd: maatregelen die de solidariteit bevorderen en de marktwerking inperken hoef je van links tot rechts niet meer te verwachten
PvdL Wat is de inhoud van een wetsvoorstel om de duur van alimentatieverplichtingen te beperken? Nu is de verplichting voor meestal de man (slechts in 1% van de gevallen de vrouw) dat hij 12 jaar alimentatie moet betalen wanneer hij een hoog salaris heeft. De PVV-er in de Tweede Kamer Louis Bontes heeft een initiatief wetsvoorstel ingediend om deze termijn te beperken tot 5 jaar. En... een meerderheid in de Tweede kamer van PvdA, D'66 en PVV lijkt de voorstellen te steunen, want ook de PvdA en D'66 blijken met een dergelijk voorstel bezig te zijn.

Steun de schoonmakers

Duizenden schoonmakers zijn uit de onzichtbaarheid gestapt. Ze staken al ruim 3 weken. Schoonmakers vragen geen gouden bergen, maar doodnormale dingen: doorbetaling bij ziekte, een normale werkdruk en een paar dubbeltjes per uur erbij om de rekeningen te kunnen betalen.
Heel Nederland steunt de schoonmakers. Opvallend: zelfs enkele grote opdrachtgevers steunen de schoonmakers. Nu de schoonmaakbazen nog.

Vooralsnog vinden zij doorbetaling bij ziekte "onrealistisch", een normale werkdruk "onhaalbaar" en een paar dubbeltjes erbij per uur "onredelijk".
Wat vind jij?

STEUN de schoonmakers, MAIL de bazen.
http://www.schoongenoeg.nu/2012/01/steun-de-schoonmakers-stuur-een-mail-naar-de-schoonmaakbaas/
Roep al je vrienden op om de schoonmakers te steunen.

Met vriendelijke groet,

De stakende schoonmakers van Nederland