zondag 25 september 2022

Censuur Facebook. Advertentie Bijstandsbond op Facebook afgewezen wegens 'onacceptabele bedrijfspraktijken'.

 Persbericht 25-09-2022

Censuur Facebook. Advertentie Bijstandsbond op Facebook afgewezen wegens 'onacceptabele bedrijfspraktijken'. 

De Bijstandsbond heeft een werkgroep inflatie opgericht die wekelijks bij elkaar komt en die de inflatie en de hoge energieprijzen onderzoekt en waar informatie wordt uitgewisseld over waar wat het goedkoopste is. Als voorlopig resultaat van de werkgroep is een energiespreekuur opgericht, waar mensen hun energierekening kunnen laten doorrekenen of alles wel klopt. Verder zijn wij een petitie gestart en hebben wij de overlevingsgids voor de minima op internet. Met tips en trucs om te overleven in deze moeilijke tijden. www.overlevingsgids.net.

Om de petitie te promoten hebben wij de volgende tekst verspreid op twitter en facebook: 'Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders. NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!. Teken de petitie!. 

https://bijstandsbond.amsterdam

Ook hebben wij een kleine advertentie aangemaakt op Facebook met bovenstaande tekst. Dat moest beoordeeld worden, zei Facebook. Vervolgens kregen wij het volgende antwoord:

Je advertentie is afgewezen

Je advertentie is afgewezen omdat deze niet voldoet aan ons beleid inzake Onacceptabele bedrijfspraktijken . Dit betekent dat je advertentie niet wordt uitgevoerd en niet wordt weergegeven aan je doelgroep.

We weten dat dit invloed kan hebben op je huidige zakelijke doelstellingen. Als je van mening bent dat de advertentie ten onrechte is afgewezen, kun je een nieuwe beoordeling aanvragen.

Het kan niet anders dan dat Facebook de advertentie te opruiend vond. Wij vinden dit onacceptabele censuur. Wij zijn een democratische organisatie, die geen vlieg kwaad doet. Honderden mensen worden jaarlijks geholpen op ons inloopspreekuur. Wij geven gewoon onze politieke mening, zonder aanzetten tot haat, vernielingen, en andere oproepen tot geweld en toch worden wij geweigerd. 

Voor meer informatie:

Bijstandsbond

06-20367458

info@bijstandsbond.amsterdam

Da Costakade 162

1053 XD Amsterdam

vrijdag 23 september 2022

NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!. Teken de petitie!


 Beste vrienden,

 De Bijstandsbond is zojuist de volgende campagne gestart: NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!.
 
  Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders, we moeten toewerken naar een ander systeem zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Wij willen een wereld waarin de economie draait om menselijk welzijn en planetaire gezondheid, in plaats van om oneindige economische groei en ophoping van rijkdom bij een klein aantal miljardairs.

Daarom hebben we nu een echt noodplan nodig met maatregelen op de korte termijn, de lange termijn en op lokaal niveau:

WAT ER NU MOET GEBEUREN
• Compensatie van de uit de hand lopende energieprijzen.
• Geen afsluitingen van gas en elektra.
• Huurbevriezing en zo mogelijk verlaging van de huren.
• Garantie voor iedereen dat het basispakket van dagelijkse levensbehoeften kan worden
verkregen ook als je het niet kunt betalen.
• Hogere lonen en vaste banen inclusief inflatiecorrectie van de lonen tot aan modaal, en
koppeling van pensioenen en uitkeringen.
• Verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen naar 15
euro per uur.
• Versnelde isolatie van woningen door woningbouwverenigingen en particulieren zonder
verhoging van de huren.
• Afschaffen eigen risico in de zorg

WAT ER STRUCTUREEL MOET VERANDEREN
• De productie van energie reguleren en socialiseren.
• Prioriteit voor betaalbare huurwoningen: huren die maximaal oplopen tot 20% van het netto inkomen, terugdringen marktpartijen in de woningsector en socialiseren van grote particuliere huizenbedrijven.
• Bevriezen en reguleren van prijzen voor noodzakelijk voedsel en andere noodzakelijke
levensbehoeften. Winsten afromen van de profiteurs van de inflatie. 
• Biologisch voedsel bevorderen en goedkoper maken ten opzichte van regulier voedsel.
• Goed en goedkoop openbaar vervoer.
• Meer zeggenschap aan de basis in politieke besluiten, economie en bedrijven.

WAT ER LOKAAL MOET GEBEUREN
• Voorkomen dat gemeenten meewerken aan ontruimingen en afsluiting van gas en licht
• Noodplan voor het onderbrengen van daklozen en vluchtelingen met en zonder papieren.
• Gemeenten moeten de bevoegdheid krijgen leegstaande kantoorpanden en andere grote
gebouwen te vorderen voor woonruimte.
• Financiering van energieschulden uit de bijzondere bijstand.
• Kleinschalige milieuvriendelijke goedkope voedselproductie aan de rand van de stad of
dorp bevorderen (zoals in Amsterdam in de Lutkemeerpolder).
• Verhoging van de langdurigheidstoeslag voor de minima en verhoging van de
Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm) uit het fonds van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor chronisch zieken en
gehandicapten.

Laten we de inflatie bestrijden, de energieprijzen betaalbaar maken en bittere armoede onder honderdduizenden voorkomen. Roep het kabinet op om ons noodplan te omarmen en teken nu de petitie!

  https://bijstandsbond.amsterdam

  Als gewone mensen zoals jij en ik samen komen en strijden voor onze idealen, kunnen we voor echte verandering zorgen. Samen kunnen we een heleboel mensen bereiken en zorgen voor een doorbraak rond dit belangrijke onderwerp. 

  Zou je deze petitie - nadat je hebt getekend - met anderen willen delen? Het is heel makkelijk - je hoeft alleen deze mail door te sturen. 

  Bedankt!

  Piet

zaterdag 3 september 2022

Aktieverband van werklozen en minima in Duitsland vordert onmiddelijke opening van de pijplijn Nord Stream II

Wat is Nord Stream II?


Nord Stream 2 bestaat uit twee gaspijpleidingen die ruim 1200 kilometer over de bodem van de Oostzee lopen. Deze liggen parallel aan Nord Stream 1 - de leiding die sinds 2011 in gebruik is. De leidingen beginnen in de buurt van Sint-Petersburg en lopen naar het noordoosten van Duitsland. In totaal moet daarmee 55 miljard kubieke meter gas per jaar geleverd worden. Dat zou genoeg moeten zijn voor 26 miljoen huishoudens, is te lezen op de website van Nord Stream 2. Het project kost 9,5 miljard euro dat voor de helft gefinancierd wordt door het Russisch staatsbedrijf Gazprom en voor de helft door een aantal westerse bedrijven, waaronder Shell. Om de certificering rond te krijgen is een Duitse dochteronderneming opgericht voor Nord Stream 2. President Poetin benadrukte dat de verbinding klaar is voor gebruik en dat die de druk op de Europese gasmarkt met de huidige torenhoge prijzen kan verlagen. Maar een beslissing over de goedkeuring van de Duitse toezichthouder is nu opgeschort. Vanwege de oorlog in Oekraine.

De Duitse werklozen van 'Das Aktionsbundnis Sozialproteste' (ABSP) (Aktieverband van sociale protsten) eisen nu onmiddelijke opening van de pijplijn Nord Stream II. Nord Stream 2 openen als middel tegen infaltie en sociale afbraak, wegens de dreigende recessie! Berdijven die over de kop gaan vernietigen arbeidsplaatsen! De hoge energieprijzen drijven mensen in de armoede! Vrede in plaats van een economische oorlog van de NATO!. Deze oproep werd op een nationale manifestatie in Duitsland van het Aktionsverband op 20 augustus 2022 in Gera aangenomen. Het ABSP is een in juni 2005 tegen Harz IV en loondumping opgericht nationaal netwerk van werklozen en Sozialprotsten. www.die-soziale-bewegung.de