vrijdag 17 februari 2006

FLEXCAFÉ DEBAT– “The choice of a new generation”

Een debat over jongeren, flexibilisering en de vakbondspolitiek van de
toekomst.


Dag: maandag 20 februari 2006. Tijd: 20.00 uur.

Plaats: Het Broeinest, Plantagedoklaan 8-12

Entree gratis


Sprekers van jongeren en vakbondsorganisaties FNV Jong, AVV, Lsvb en Bart
Snels van GroenLinks gaan in discussie over de flexibilisering van werk,
de situatie van jongeren op de arbeidsmarkt, en strategieën van vakbonds-
en jongerenorganisaties. Wat zijn de problemen en nieuwe mogelijkheden van
een flexibele economie voor jongeren? Is de positie van jongeren
verslechterd en zo ja, hoe kan daar iets aan gedaan worden? En dan nog de
gevaarlijke vraag: is er een generatieconflict, en zo ja, waaruit bestaat
dat?

De laatste maanden waren er een reeks nieuwe initiatieven op het gebied
van jeugd, werk en vakbondspolitiek. Een daarvan was de oprichting van
het AVV (Alternatief voor Vakbond), dat een alternatief wil bieden aan
jongeren, flexwerkers, freelancers, zelfstandigen en andere
niet-traditionele categorieën werknemers. De bestaande vakbonden, aldus
AVV, zijn vergrijsd, en houden zich vooral bezig met het behoud van
verworven rechten, niet met het bevechten van nieuwe. Een soortgelijke
kritiek maakt ook FNV Jong, een nieuw jongerennetwerk waarin jongeren uit
verschillende FNV-bonden zich verenigd hebben. Bij de lancering van het
netwerk werd onthuld dat jongeren er de laatste 5 jaar gemiddeld 15% in
inkomen op achteruit zijn gegaan.

De Lsvb en GroenLinks zijn uitgenodigd om een breder perspectief te
bieden, dat ook te maken heeft met werk en leven: de Lsvb is onlangs een
campagne begonnen (samen met de Horecabond) om de situatie van werkende
studenten en de werkomstandigheden in de horeca onder de aandacht te
brengen. Studentenorganisaties hebben zich traditioneel weinig
beziggehouden met werk, omdat studenten zelf vaak geneigd zijn hun
slechtbetaalde bijbaantjes als iets tijdelijks te beschouwen, in de
overtuiging dat na je afstuderen automatisch “iets beters” volgt. Jonathan
Meijs, voorzitter van de Lsvb, licht hun nieuwe initiatief toe.

GroenLinks presenteerde enkele maanden geleden het manifest “Vrijheid
Eerlijk Delen” over een progressieve strategie ter hervorming van de
welvaartsstaat. Welke voorzieningen zijn er nodig om een modus vivendi te
vinden met het geflexibiliseerde leven? GroenLinks suggereert onder andere
versoepeling van het ontslagrecht, een aanpassing van de WW, een
gedeeltelijk basisinkomen en nog een reeks maatregelen. Bart Snels,
medewerker van het wetenschappelijk bureau van de partij, zal het manifest
toelichten.

Sprekers zullen een korte intro geven over de redenen van de oprichting
van hun organisaties en hun recente initiatieven. Daarna zal aan de hand
van een viertal thema's het terrein verkend worden. We hopen daarbij op
zoveel mogelijk participatie van het publiek om allerlei concrete
ervaringen onderdeel te maken van de avond. Iedereen – jong/oud,
gepensioneerd of flexwerker, journalist of callcenteragent – is van harte
welkom. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen.

De deuren gaan open om 20.00 uur, afloop van het debat om 22.00 uur,
waarna nagepraat kan worden met drank en muziek.

voor meer info mail naar info@flexmens.org of check www.flexmens.org

Het Flexcafe is een Broeinest-avond! Voor het maandprogramma check
www.broeinest.info

zaterdag 11 februari 2006

Discussiebijeenkomst over toeleiding naar de arbeidsmarkt
Presentatie brochure 'Het perspectief van de baan'

Op vrijdagavond 3 maart a.s. organiseert de Bijstandsbond een discussiebijeenkomst over toeleiding naar de arbeidsmarkt en reintegratietrajecten.
Daarbij besteden we vooral aandacht aan de zogenaamde 'Work First' trajecten. Uitkeringsgerechtigden worden daarbij met behoud van uitkering tijdelijk tewerk gesteld in werkplaatsen om 'arbeidsritme' te leren. Er zijn veel klachten over deze projecten. Commerciële reïntegratiebureaus (RIB's) worden ingehuurd om de Work First werkplaatsen te organiseren. Zij vullen hun zakken met suspecte financieringscontructies die soms nog legaal zijn ook. Deze RIB's investeren nauwelijks in opleiding en ontwikkeling van het individu. Veel cursussen en trainingen stellen niets voor en zijn alleen maar gebakken lucht. Men wordt in de werkplaatsen beziggehouden door formulieren in enveloppen te stoppen, waarvoor ook machines zijn of men pakt scoobidoo-touwtjes in. Men zegt dat er nuttige gemeenschapstaken zijn, die blijven liggen. Maar wie zelf initiatieven neemt om iets nuttigs te doen, stuit op een bureacratische muur. Alles is gericht op uitstromen naar van bovenaf georganiseerde werkprojecten. Naar het maatschappelijk nut wordt in de praktijk helemaal niet gekeken.

Aan de discussie nemen oa de volgende personen deel:
Bob Bergkamp,
directeur van FourstaR Reïntegratie Service BV
Sander Janzweert, ervaringsdeskundige
Joep Sonnemans,
econoom, hoogleraar, werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de wijze waarop mensen beslissingen nemen, met name financiële beslissingen.

Tevens wordt op deze avond de brochure 'het perspectief van de baan' gepresenteerd. In deze brochure staan rechten en plichten van werkzoekenden die in een reintegratietraject zitten of daar in gaan en er staan tips in over hoe je gesprekken met arbeidsbemiddelaars kunt voeren.

De discussie begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gebouw van het HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 24, 16, 10. Uitstappen halte Weteringcircuit.

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Da Costakade 158. 1053 XC Amsterdam. 020-6181815. info@bijstandsbond.org www.bijstandsbond.org.