donderdag 18 december 2008

ABVAKABO FNV Manifestatie Thuiszorg in Den Haag 10 januari 2009

Van 12:00 tot 14:00 uur is de manifestatie op het Plein in Den Haag voorafgaande aan het WMO debat.
Tim de Jong van ABVAKABO FNV spreekt om 12:50 over de arbeidsmarkt en de problematiek van marktwerking.

Programma in het kort

12.00 tot 12.03 Welkomstwoord

12.03 tot 12.15 Muzikale aftrap Eva Smartlappen Koor met het Wmo Lied: Wmo-Crisis
Op 10 januari vindt de landelijke première plaats van hun theaterprogramma: Wmo, dat hoort niet zo!" Tijdens dit theaterproject wordt op ludieke en humoristische wijze de perikelen en problemen rondom de Wmo op de hak genomen. Op de manifestatie wordt vast een tipje van de sluier opgelicht en krijgen we vast een klein deel van het programma te horen, ook zingen zij een aantal ander smartlappen over armoede, zorg, werk en inkomen. De leden van het Koor zijn alle ervaringsdeskundigen.

12.15 tot 12.25 Interview van de 5 leden van koor, vragen naar ervaringen met de Wmo

12.25 tot 12.30 Interview Jennechien
Jennechien krijgt zorg via Wmo, huishoudelijke zorg, had eerst mensen die geen verstand van zaken hadden, nu goed huishoudelijke zorg, haar huis is eindelijk zo schoon dat ze meteen de helft minder antibiotica hoeft te slikken, is er tot haar schrik achter gekomen dat haar zorgvraag volgend jaar na de herindicatie via een veiling verkocht gaat worden aan de goedkoopste aanbieder!

12.30 tot 12.40 Interview Wethouder Eindhoven Hans Martin Don 12.40 tot 12.50 Muzikale Intermezzo Wmo Koor

12.50 tot 13.00 Speech Tim de Jong, ABVAKABO FNV-bestuurder 13.00 tot 13.10 Interview huishoudelijke zorgverlener Meavita Den Haag 13.10 tot 13.15 Interview huishoudelijke zorgverlener Nieuwegein/OR 13.15 tot 13.20 Interview huishoudelijke zorgverlener/OR Thuiszorg Groningen

13.20 tot 13.30 Muzikale afsluiting nogmaals Wmo lied, aanwezigen kunnen meezingen omdat we papieren uitdelen met de tekst!

13.30 tot 13.35 Agnes Kant (SP): korte terugblik en vooruitblik 13.35 tot 13.40 Afsluiting

13.40 tot 13.55 Informele afsluiting/mensen die debat willen volgen kunnen naar debat toegaan.
_______________________________________________
Motieven van migratie

bijeenkomst met Victor Nzuzi. actief in een boerenorganisatie in Congo
en in de CADTM, Comite voor de Annulering van de Derde Wereld schuld

donderdag 18 december: Internationale Dag van de Migrant

Terwijl Oost-Congo momenteel de volledige aandacht krijgt vanwege de
afschuwelijke oorlog en de vluchtelingenstromen is het platteland van
Congo al decennia lang onderhevig aan westerse druk van grootschaligheid.
Het leven van de gewone boeren wordt hierdoor steeds meer onmogelijk
gemaakt. De Congolese boeren en het Congolese volk komen hiertegen in
verzet. Het zijn de economische en sociale veranderingen in Afrika door
de globalisering die aan de basis staan van de enorme migratiestromen
binnen het continent en naar Europa toe.
Victor Nzuzi zal aan de hand van Afrikaanse schilderijen vertellen over
het dagelijks leven van de boeren en over de motieven voor migratie.
Tevens zal hij vertellen over de diverse Europese initiatieven in Congo
om de Congolezen het migreren naar Europa te ontmoedigen. Victor steunt
het verzet tegen Frontex en spreekt van een jacht op Afrikaanse migranten.

"Migration cannot be stopped, it is like water. The right to migrate
should be guaranteed, immigrants are people like anybody else (...) I
believe that being able to move freely is a right. Those who refuse to
guarantee rights to immigrants have to think it over because that is a
human rights violation plain and simply".

Iedereen is van harte welkom.

donderdag 18 december 2008 om 20.00 uur
De Wittenstraat 25 (Transnational Institute) in Amsterdam
(bus 22 vanaf Centraal Staion (richting "Spaarndammerbuurt" halte
"Nassauplein")

Op 18 december 1990 werd in de Verenigde Naties de Internationale
Conventie voor de Bescherming van de Rechten van Arbeidsmigranten en hun
gezin aangenomen. 39 landen hebben de conventie geratificeerd. Geen
enkel westers land heeft dit gedaan. In 2000 werd 18 december door de VN
uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Migrant.

Organisatie: all included (http://www.allincluded.nl) en stichting LOS
(http://www.stichtinglos.nl)
Voor meer informatie: info@allincluded.nl en tel 030 - 299 02 22


info@allincluded.nl
http://www.allincluded.nl
Plantage Doklaan 12
1018 CM Amsterdam
tel 020-3795236

zaterdag 13 december 2008

De start van de mobiele picknicktafel

http://www.mobielepicknicktafel.nl

Najaar 2008 startte het project van de 'Mobiele Picknicktafel' een samenwerking van verschillende organisaties, waaronder de Bijstandsbond en 'Moving Art projects'. Voor het project was subsidie verkregen van het stadsdeel Amsterdam Centrum. De eerste activiteit was op 14 december 2008. Bij de miljonairsfair.

DAARVOOR WERDEN IN 2008 VOORBEREIDINGEN GETROFFEN MET BEZOEKEN AAN HET SPREEKUUR VAN DE bIJSTANDSBOND EN EEN BIJEENKOMST VAN lOESJE. 

MobielePicknickTafel stelt Miljonairfair vragen.

Het kunstproject ‘MobielePicknickTafel’ schoof in samenwerking met de Bijstandsbond op zondag 14 december aan bij de Miljonairfair. Met de ludieke en vreedzame actie “STILSTAAN bij het verschil: Arm/Rijk” vroegen zij aandacht voor de groeiende kloof tussen arm en rijk met teksten als: ‘Wie is het kind van uw rekening?’ ‘Wat levert het U op?’ 'Maakt geld gelukkig?' 'Wat heeft u gedaan om de crisis te voorkomen?' 'In welke crisis verkeert U?' en ‘Was het een rijke dag vandaag?’. Waarom de MPT deze actie heeft gedaan kunt kunt u HIER lezen.

De MPT stond nog niet stil of een groot cordon van politiemannen (in burger en in uniform, met gevaarlijk blaffende honden op de achtergrond) stoof op ons af en met groot vertoon van macht en gebruik makend van intimidatie werden de stilstaande mensen met teksttegels in hun handen weggeduwd, werden armen op de rug gedraaid en werd gedreigd met in hechtenis neming. Zonder enige vraag te stellen over onze motivatie en zonder te vragen of we bijvoorbeeld een toegangskaart hadden (die hadden Noud en Diane op zak!). Het is ongelooflijk maar waar dat dit mogelijk is in een land als Nederland waar vrijheid van meningsuiting een recht is en een verworven goed. Ook hierbij stelt de MPT vragen! 

Artikel uit de MUG januari 2009 van Toine Graus.
Tekst van Piet van der Lende
Foto verslag. Foto's Piet van der Meer en Noud Verhave 'You don't have the right to stand stil' video van Mirella Misi is te zien op Vimeo.


Op de website van de Mobiele Picknicktafel wordt het project als volgt geintroduceerd:

'De Mobiele PicknickTafel' 
een community- art project rondom het thema armoede in de breedste zin van het woord Kunst, Crisis, Armoede & Dialoog
Welkom bij de Mobiele Picknick Tafel (MPT), een omgebouwde groentekar uit de jaren ‘60. Schuif aan voor discussies smoothies, pannenkoeken, poezie, muziek en optredens! De MPT is een project met een unieke mix van kunst, theater, politiek en belangenbehartiging. De MPT is een mobiel platform en gebruikt debat en dialoog, performances, poëzie, spreekuren, informatie en meer om het begrip rondom het thema ‘armoede en crisis’ (in de breedste zin van het woord) te verdiepen. De MPT gaat de straat op strijkt neer op verwachte en onverwachte plekken in de binnenstad van Amsterdam. In mei en juni op alle zondagen op de Nieuwmarkt. Er werd toe gewerkt naar een groot publiek eindspektakel op 21 juni op de Nieuwmarkt: de 'GRAND PICNIC'