dinsdag 30 maart 2010

Steuncomité gaat actievoeren ter ondersteuning van de schoonmakers

Steuncomité gaat actievoeren ter ondersteuning van de schoonmakers In Amsterdam is gisteren het comité ‘Steun de schoonmakers’ opgericht. Dit comité zal de komende tijd acties gaan voeren ter ondersteuning van de strijd van de schoonmakers. De schoonmakers voeren al maanden actie voor een fatsoenlijke CAO, maar vorige week hebben de schoonmaakwerkgevers laten blijken dat ze daar niet aan willen. Daarop besloten de schoonmakers hun acties uit te breiden. Het comité zal deze acties op allerlei mogelijke manieren ondersteunen en zelf activiteiten organiseren ter ondersteuning van de schoonmakers. De eerste actie van het comité zal plaatsvinden bij het afscheid van Job Cohen als burgemeester van Amsterdam, op woensdag 31 maart om 12.30 uur in het stadhuis van Amsterdam. Informatie over het comité en haar activiteiten vindt u op: http://steundeschoonmakers.wordpress.com/

donderdag 25 maart 2010

Ambtenaar sociale dienst Tilburg vraagt onterecht naar inlogcode DigID


persbericht Bijstandsbond 25-03-2010 Sociale Dienst ambtenaar uit Tilburg vraagt naar inlognaam en wachtwoord van de DigId code
Overheidszaken kun je via internet regelen met de Digitale Identificatie code (DigId). De aanvraag van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie bijvoorbeeld, of uw belastingaangifte. Hierbij moet de overheid alleen wel zeker weten wie u bent. Aan het loket laat u dan uw paspoort of uw rijbewijs zien, of u zet een handtekening. Op internet gebruiken we hiervoor DigiD. Je kunt een DigId inlogcode aanvragen via een website. Je krijgt dan een inlognaam en een wachtwoord. Op de website staat duidelijk dat je deze gegevens NOOIT aan derden moet verstrekken. Ze zijn strikt persoonlijk en alleen voor jezelf bestemd om je als persoon tegenover de overheid op internet te identificeren. Een sociale dienst ambtenaar uit Tilburg blijkt haar positie misbruikt te hebben om een klant van de dienst haar inlognaam en wachtwoord af te troggelen in verband met (controle op) de aanvraag kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. De ambtenaar wilde toen gebruikersnaam en wachtwoord weten en de klant heeft haar deze gegeven en op een papiertje geschreven.
Het is absoluut niet toegestaan dat ambtenaren hiernaar vragen. Wij hebben de betrokken klant geadviseerd onmiddelijk haar wachtwoord te veranderen. GEEF NOOIT je inlognaam en wachtwoord af aan wie dan ook. (Ook niet aan personen die zich voordoen als ICT -ers en die zich via Email of telefonisch of aan het loket voordoen als functionarissen van de overheid.) Dit is tevens bedoeld als een oproep aan mensen zich ook bij ons te melden als ze dit ook hebben meegemaakt.
Voor meer informatie:
Bijstandsbond 

20 rechtszaken over chronisch zieken regeling op 2 juni 2010

Mar 25 2010 ∞ Persbericht Bijstandsbond 25-03-2010 20 rechtszaken over chronisch zieken regeling op 2 juni 2010 In Amsterdam maken veel chronisch zieken en gehandicapten gebruik van de chronisch zieken regeling. Dit is een regeling voor de meerkosten die zij hebben als gevolg van ziekte of handicap. De afgelopen maanden vanf december 2009 hebben zij eerst een brief gekregen waarin werd meegedeeld, dat de regeling zou worden gewijzigd (en algemene brief die iedereen kreeg) en daarna een persoonlijk aan hen gerichte beschikking waarin voor die specifieke persoon de financiele gevolgen van de gewijzigde nieuwe regeling werden berekend. Maar er zijn nog steeds mensen die de definitieve beschikking niet hebben gekregen en die nog kosten vergoed krijgen op basis van de oude regeling.. Veel mensen die wel een beschikking kregen zijn geschrokken door die brieven, want in de nieuwe regeling gaan veel mensen er financieel fors op achteruit, soms wel honderden euro’s per maand. Sindsdien hebben deze mensen en ook de belangenorganisaties die hen vertegenwoordigen veel gedaan om deze financiele achteruitgang teruggedraaid te krijgen. Als resultaat van die inspanningen is ingevoerd, dat mensen voor de kosten die zij niet meer vergoed krijgen op basis van de nieuwe regeling en die ook niet een beroep kunnen doen op nieuwe landelijke regelingen vooraf bijzondere bijstand voor die meerkosten kunnen aanvragen. Overigens blijkt, dat niet alle klantmanagers van deze nieuwe afspraak op de hoogte zijn. De wethouder had al eerder toegezegd dat in ieder geval achteraf bijzondere bijstand kon worden aangevraagd, maar dan moeten de mensen die het betreft eerst zelf de kosten voorfinancieren en velen kunnen dat niet. Maar ook bij het vooraf aanvragen van bijzondere bijstand zitten veel haken en ogen en het is maar de vraag of je op die manier weer alle kosten vergoed krijgt die je onder de oude regeling ook had. Daarnaast zijn veel mensen tegen de beschikking die aan hen persoonlijk is gericht in bezwaar gegaan bij Burgemeester en wethouders. Deze bezwaarschriften zijn over het algemeen voorzover wij weten standaard afgewezen, omdat de afdeling bezwaar het beleid uitvoert zoals dat door de gemeente is geformuleerd. Veel mensen zijn vervolgens met behulp van een advocaat in beroep gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. De Rechtbank zal nu op 2 juni waarschijnlijk vanaf 9 uur 20 zaken op 1 dag behandelen voor de Meervoudige Kamer, waarbij een principiele uitspraak zal worden gedaan. Wij roepen iedereen op om bij deze rechtszaken aanwezig te zijn, om degenen die in beroep zijn gegaan te ondersteunen en de rechters te laten zien dat wij het met de nieuwe regeling niet eens zijn. Voor meer informatie Bijstandsbond 020-6898806 info@bijstandsbond.org _