woensdag 18 maart 2009

'Weg uit de armoede': rapport over minimabeleid gemeente Amsterdam. Echte oplossing of de zoveelste mooie woorden op een doodlopende weg?

25 maart organiseert de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) een samenwerkingsverband van vele zelforganisaties in de stad een discussiebijeenkomst over het rapport 'Weg uit de Armoede', geschreven door een commissie in opdracht van de gemeente Amsterdam. Het rapport zal het uitgangspunt vormen voor het beleid van de gemeente in de toekomst. Bij de discussie zullen twee vertegenwoordigers van de commissie aanwezig zijn, nl Rutger Koopmans en Mavis Carrilho. (Zie ook de weblog van Rutger Koopmans, *http://tinyurl.com/cgu358*

De discussie wordt gehouden op woensdagavond 25 maart. Om 1930 uur wordt eerst de plenaire vergadering van de ARA gehouden en om 20.30 uur begint de discussie. Plaats van samenkomst: Eerste Helmersstraat 106, Amsterdam bij het WG-terrein. De discussie dient ter voorbereiding van een grote conferentie die de ARA op donderdag 16 april organiseert.

Downloaden en lezen van het rapport is hier mogelijk. *http://tinyurl.com/c33bqj

Adviescommissie Activerend Armoedebeleid, in opdracht van: Gemeente Amsterdam

De commissie is gevraagd te adviseren over concrete, vernieuwende voorstellen voor een activerend armoedebeleid voor de gemeente Amsterdam. Daarbij zijn de volgende vragen meegegeven:
1. Hoe kan het armoedebeleid in Amsterdam activerender gemaakt worden? Welke rol hebben de gemeentelijke overheid en andere partijen hierin?
2. Hoe kan het bereik van het bestaande armoedebeleid worden vergroot?
3. Wat zijn de mogelijkheden om tot een vereenvoudiging van het huidige beleid te komen?
De commissie komt met vijf voorstellen:
1. Stel armoede duurzaam bestrijden als doel en benoem het gewenste resultaat.
2. Ontwikkel trajecten gebaseerd op een tweezijdig sociaal contract.
3. Ontwikkel een Amsterdams offensief tegen armoede. Door een maatschappelijke coalitie aan te gaan met betrokken maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven kan gezamenlijk de strijd tegen armoede worden aangebonden.
4. Reorganiseer de schuldhulpverlening.
5. Het is nodig de huidige regelingen in het kader van het armoedebeleid te ontschotten. Door het geheel van voorzieningen en regelingen in het kader van het huidige armoedebeleid waar mogelijk open te breken wordt de mogelijkheid gecreƫerd om maatwerk te realiseren. Dat vraagt ook om een investering vanuit andere middelen, bijv. uit het WWB-Werkbudget, waar het activiteiten op het terrein van re-integratie en sociale activering betreft.