zaterdag 31 maart 2018

Multiloog

4 april a.s. woensdag. 14.00 uur-17.00 uur. Multiloog met Heinz M├Âlders. De multiloog duurt tot 16.00 uur. Da Costakade 162 1053 XD Amsterdam.

We gaan een multiloog doen met Heinz Molders van de stichting IPC/INCA Projectbureau te Amsterdam. Multiloog-bijeenkomsten zijn gespreksgroepen voor iedereen die belangrijke zaken uit het dagelijks leven met een ander wil delen. Wat je ook op je hart hebt, je kunt ermee komen. We gaan in de multiloog onderwerpen behandelen als: omgaan met de klantmanager van Werk Participatie en Inkomen, meer in het algemeen omgaan met bureaucratisch denken van allerlei functionarissen van belastingdienst en gemeente, problemen met buren zoals geluidsoverlast of onveiligheid, de eigen administratie, schulden, werk of werkloosheid, vrijwilligerswerk, stress, etc.

Voorop staat daarbij het eigen verhaal, maar ook gaat het erom te luisteren en vooral de andere deelnemer erin te ondersteunen de voor hem/haar wezenlijke zaken aan de orde te stellen. Iedereen is welkom en indien gewenst is anonimiteit gewaarborgd. Niemand is verplicht iets te vertellen, alleen maar komen luisteren is ook toegestaan.

De gesprekken kunnen gaan over hoe we ons dagelijks leven vormgeven en wat we aan problemen tegenkomen. Door uitwisseling van ervaringen over hoe daarmee om te gaan kunnen we elkaar inspireren om er concreet uit te komen. We gaan met elkaar om vanuit van het persoonlijke verhaal, niet vanuit een hulpverleners positie. We willen elkaar ondersteunen zodat ieder zijn eigen expert kan worden en we proberen te vermijden dat er externe autoriteiten worden ingevoerd.

Mensen worden aangesproken op hun persoonlijke positie, je vertelt als persoon over je eigen ervaringen. Wel kunnen hulpverleners als persoon ook meedoen, waarbij de perspectiefwisseling- je verplaatsen in de positie van de ander- belangrijk is. In het verlengde van die perspectiefwisseling kunnen gezamenlijke initiatieven ontstaan om gezamenlijk iets aan het repressieve systeem dat we ervaren te doen. We leven in een enorm geïndividualiseerde maatschappij, waarbij we slechte dingen sterk toeschrijven aan het handelen van personen, terwijl wij allemaal opgenomen zijn in het onderdrukkende systeem en dat ook aan elkaar doorgeven.

Voor meer informatie:

INCA Projectbureau Amsterdam

Buskenblaserstraat 32'

1055 AJ Amsterdam

tel.:(0031) (0)20-6848012/06 110 67 017

www.inca-pa.nl

heinz.molders@inca-pa.nl

maandag 5 maart 2018

BelastingvoorlichtingDe BWZ uit Zaandam- voor alle Zaanse uitkeringsgerechtigden-

organiseert in samenwerking met de Bijstandsbond Amsterdam

bijeenkomsten waarin mensen met een minimuminkomen 

worden voorgelicht over de belastingen.

Woensdag 14 maart 14.00 uur in het Tetlokaal, gebouw 

Tetterode Bilderdijkstraat 165 B Amsterdam

Dinsdag 27 maart 10.00 uur bij de BWZ, Pinkstraat 14 Koog

aan de Zaan

De laatste tips en weetjes van belastingexpert Jan van Zaane