vrijdag 31 maart 2006

Bijeenkomst over toekomst ID-ers en WIW-ers

Op donderdag 27 april organiseert de Bijstandsbond een bijeenkomst voor mensen met een ID- of WIW baan. De bijeenkomst wordt gehouden bij het HTIB en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Veel ID-ers en WIW-ers maken zich ongerust over hun toekomst. De afgelopen tijd is ene groepje ID-ers bijeen geweest die een brief hebben geschreven aan de onderhandelaars voor het nieuwe college van Burgemeester en wethouders. De vorige gemeenteraad heeft weliswaar vastgesteld, dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen, maar verschillende ID-ers en WIW-ers hebben inmiddels gesprekken gehad met de nieuwe uitvoeringsorganisatie Pantar, evenals de werkgevers waar zij een arbeidscontract hebben. Daarbij bleek dat aan verschillende werkgevers is meegedeeld, dat de subsidie per 1 januari 2007 ophoudt. Aan de werknemers is door sommige van die werkgevers meegedeeld, dat dit het geval is. Het is onbekend wat er daarna gaat gebeuren. Ook worden sommige ID-ers, die onmisbaar en nuttig, soms zeer gespecialiseerd werk doen, op een onacceptabele manier onder druk gezet om uit te stromen naar ongeschoolde arbeid op de reguliere markt.

Tenslotte wordt sommigen het perspectief van een SW-indicatie voorgehouden waarvan maar de vraag is of dit een oplossing is voor die mensen. Veel is onduidelijk en vaak weten de medewerkers van Pantar ook niet wat er gaat gebeuren.

Hopelijk is op 27 april bekend, hoe het nieuwe college-akkoord tussen Groen Links en de Partij van de Arbeid eruit gaat zien en wat daarin over ons gezegd wordt. Op de bijeenkomst inventariseren we ervaringen tot nu toe en praten we over wat ons te doen staat.

Bijeenkomst 27 april om 20.00 uur. HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ Amsterdam bij het Weteringcircuit, tramlijnen 7, 24,16,10.

Op 13 april om 19.30 uur vergaderen we over de voorbereiding van de bijeenkomst. Deze voorbereidende bijeenkomst wordt gehouden bij de Bijstandsbond, Da Costakade 162, 1053 XD Amsterdam.

Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
info@bijstandsbond.org
020-6181815

dinsdag 7 maart 2006

Volkskrant Suriname veroordeelt intimiderend optreden Dienst Werk en Inkomen

De voorpagina van de Volkskrant Suriname van maart is geheel gewijd aan het intimiderend optreden van de Dienst Werk en Inkomen in Amsterdam en aan de huisbezoeken van deze dienst. De Volkskrant Surimae is een multicultureel opinieblad dat maandelijks verschijnt en verkrijgbaar is bij veel boekhandels. De krant gaat uitgebreid in op een rechtszaak tegen de gemeente naar aanleiding van een huisbezoek. Verder staan er uitgebreide interviews in met Jupijn Haffmans, lijsttrekker van Amsterdam Anders /de Groenen, die zegt dat de manier waarop bij de huisbezoeken met de mensen wordt omgegaan onaanvaardbaar is. Amsterdam Anders/De Groenen wil geen intimiderende huisbezoeken, vragen aan de buren, en andere intimiderende maatregelen, maar een samenleving op basis van respect, waardigheid en vetrouwen. Verder wordt op de voorpagina een beschrijving gegeven van initmiderend optreden van bewakers op de Herengracht, waartegen in samenwerking met de Bijstandsbond een aanklacht tegen is ingediend. Tenslotte staat op de voorpagina een initiatief van de SP in Zuid-Oost die een klachtenboek wil samenstellen met verhalen over de sociale dienst/DWI.

maandag 6 maart 2006

Nieuwe brochure 'Het perspectief van de baan'

Op vrijdagavond 3 maart organiseerde de Bijstandsbond in Amsterdam een discussiebijeenkomst over arbeidsbemiddeling, trajectbegeleiding en ‘work first’ projecten. Voor een verslag zie http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/2006/06030401.htm

Op deze avond werd tevens de brochure ‘Het perspectief van de baan’ gepresenteerd. De brochure bevat een beschrijving van de rechten en plichten van clienten bij trajectbegeleiding als je een WW, WWB of WAO-uitkering hebt. Verder bevat de brochure tips over hoe je gesprekken met arbeidsbemiddelaars het beste kunt voeren. Na een hoofdstuk met deze tips wordt de werkwijze in de arbeidsbemiddeling en worden de methoden die door uitvoeringsinstellingen worden toegepast kort uitgelegd. Daarna volgen twee hoofdstukken over de kwaliteit van de commerciele bureau’s die zich bezig houden met arbeidsintegratie. Vervolgens is er een hoofdstuk over ziekte en arbeidsbemiddeling. In het een na laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de regels die gelden bij vrijwilligerswerk en sociale activering. In het laatste hoofdstuk wordt de gang van zaken bij beroeps- en bezwaarprocedures uitgelegd. Daarnaast vind je in dit hoofdstuk een opsomming van valkuilen die zich daarbij kunnen voordoen.

De brochure kost 2,50 exclusief portokosten en 4 euro inclusief en kan worden besteld bij:

Bijstandsbond
Da Costakade 158
1053 XC Amsterdam
020-6181815
info@bijstandsbond.org
www.bijstandsbond.org