woensdag 27 november 2013

Persbericht Bijstandsbond Amsterdam. Woensdag 27 november 2013 Aanscherping Wet Werk en Bijstand en andere sociale zekerheidswetten


  
Het kabinet van VVD en PvdA is van plan om uitkeringsgerechtigden per 1 juli 2014 nog harder aan te pakken. Althans dat staat in het wetsvoorstel Wet maatregelen Wet werk en bijstand dat donderdag 28 november a.s. besproken zal worden in een zogenaamd rondetafelgesprek tussen Tweede Kamerleden en insprekers. Ook Jacques Peeters van de Bijstandsbond Amsterdam zal inspreken. De Bijstandsbond is een belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Via de wekelijkse spreekuren zijn wij heel goed op de hoogte van wat er leeft bij uitkeringsgerechtigden. Dit wetsvoorstel zal in onze ogen dan ook heel wat ellende teweegbrengen bij de direct betrokkenen. In plaats van werkzoekenden instrumenten aan te bieden dat hun helpt bij hun moeizame tocht naar betaald werk, worden ze weggezet als profiteurs, die keihard moeten worden aangepakt. De kritiek van de Bijstandsbond kunt u terugvinden in het zogenaamde position paper dat u kunt openen door toegevoegde bijlage aan te klikken. Het rondetafelgesprek vindt plaats in het Tweede Kamer gebouw en wel in de Troelstrazaal te bereiken via Plein 2 en zal beginnen om 14.00 uur
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Jacques Peeters, spreekuurmedewerker en ervaringsdeskundige van de Bijstandsbond.

Position paper Bijstandsbond in word

Position paper Bijstandsbond in pdf

zondag 17 november 2013

manifestatie over de veranderingen in de bijstand

Op woensdagavond 20 november om 19.30 uur organiseren de Bijstandsbond en de Wereldse Wijk in Amsterdam West een bijeenkomst met als thema de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de bijstand en de bedoelingen van de nieuwe Participatiewet die de bijstand gaat vervangen.

De bijeenkomst wordt gehouden in de ruimte van  de Stichting Bewoners Platform Oud West (SBOW) 1e Helmersstraat 106 M  te Amsterdam 

Inleidingen van Sofie Meekel en Marc van Hoof, advocaten van het advocatenkantoor VHM Advocaten die nauw samenwerken met de Bijstandsbond. Zij zullen de recente maatregelen in het kader van de bijstand behandelen en een blik vooruit werpen op hoe de nieuwe Participatiewet, die de bijstand gaat vervangen eruit komt te zien. Staatssecretaris Klijnsma heeft een reeks van maatregelen in een wijziging van de bijstandswet aangekondigd, die 1 juli 2014 ingaan. Er bestaat de nodige verwarring onder bijstandsgerechtigden in hoeverre de maatregelen nieuw zijn en wat in feite al door gemeenten wordt uitgevoerd. Op deze avond proberen we daarin duidelijkheid te verkrijgen. Daaronder:

  • De invoering van de kostendelersnorm, waardoor duizenden uitkeringsgerechtigden die onder diverse sociale verzekeringswetten vallen er honderden euro's op achteruit zullen gaan. (AOW-ers, WWB-ers, Wajongers, etc.) Woont u in bij moeder dan gaat bijstandsuitkering €202 omlaag en de AOW van uw moeder nog eens €283. Alleenstaande in de bijstand met thuiswonend werkend kind wordt per 1-1-14 €202 euro gekort op zijn uitkering. Twee Zussen in de AOW die wonen op zelfde adres leveren per 1 juli volgend jaar circa €250 in vanwege de kostendelersnorm. Twee samenwonende personen, beiden AOW en geen partners gaan er door de kostendelersnorm 566 euro per maand op achteruit.
  • mensen eerst vier weken naar een baan te laten zoeken voor ze recht krijgen op bijstand en hun het recht daarop te ontnemen als ze de zoektocht onvoldoende kunnen aantonen.
  • verplicht invoeren van een tegenprestatie voor alle bijstandsgerechtigden in alle gemeenten
  • Wie zich naar het oordeel van de klantmanager niet gedraagt, of naar het oordeel van de klantmanager slordig gekleed is, krijgt drie maanden geen uitkering meer.
  • Strafmaatregelen voor bijstandsontvangers worden strenger en landelijk voorgeschreven.
  • als er naar het oordeel van de uitkeringsinstantie sprake is van misdragingen jegens uitvoerende instanties en hun functionarissen tijdens het verrichten van hun werkzaamheden wordt de uitkering drie maanden ingehouden. 'A-sociaal gedrag' speelt daarbij een rol.
  • Op het naar het oordeel van de uitkeringsinstantie niet voldoen aan de informatieplicht staat drie maanden inhouding van de uitkering. Vele onschuldigen zullen hierdoor worden getroffen. Veel mensen zijn zich er met de ingewikkelde regels die voortdurend veranderen niet van bewust dat ze een detail hadden moeten melden.
Tevens zal besproken worden wat we hiertegen kunnen doen en zal de informatiegids voor de minima op 20 november worden gepresenteerd. Het is een website met tips en informatie voor mensen met een minimuminkomen over hoe te overleven in deze tijd van bezuinigingen. De gids kent drie soorten tips:  algemene tips die voor alle inwoners van Nederland gelden, tips voor inwoners van Amsterdam en in het bijzonder tips voor inwoners van Amsterdam West. Het website adres is http://www.overlevingsgids.net maar er is ook een applicatie voor android telefoons die kan worden gedownload in de Google Play Store. Trefwoord: bijstandsbond of overlevingsgids.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
020-6898806
info@bijstandsbond.org






woensdag 6 november 2013

Wethouder van Es wil toch onderzoek naar grotere tijdelijkheid bijstand

6 november

Het preadvies van het college op het amendement Van der Pligt blijft integraal gehandhaafd.

Afgelopen woensdagavond hebben drie mensen van het comite dwangarbeidnee, de FNV en de Bijstandsbond ingesproken in de commissie financien over een passage in de ontwerp begroting voor 2014 van de gemeente Amsterdam, waarin staat dat de gemeente een onderzoek wil instellen in hoeverre het binnen de wettelijke grenzen van dit moment mogelijk is de tijdelijkheid van de bijstand meer te benadrukken. Daarover schreef de FNV ook een pittige brief. SP raadslid Maureen van der Pligt diende een amendement in op de begroting waarin voorgesteld werd de passage over een onderzoek naar de tijdelijkheid van de bijstand te schrappen. Met name vielen de critici over de passage dat een onderzoek zou worden ingesteld naar het tijdelijk verlenen van bijstand over een afgebakende periode, vooraf vastgesteld. Tot nu toe wordt bijstand altijd voor een onbepaalde periode verleend, en wordt gekeken of iemand aan de voorwaarden blijft voldoen. Van Es wil nu dat met sommige clienten afspraken worden gemaakt dat de bijstand slechts over een aantal maanden of jaren wordt toegekend. En daarna? Dan wordt de bijstand stopgezet en zien we wel verder.

Woensdagavond benadrukte wethouder Hilhorst dat hij de actievoerders van het comite wilde geruststellen en dat er een erratum op het preadvies zou komen, waarin de gewraakte zin zou worden geschrapt. Donderdagmiddag stond een interview in Het Parool met Van Es, die zei: ik moet helaas zeggen dat toekennen van tijdelijke bijstand wettelijk niet mogelijk is. Ze had het graag gewild, maar het kan niet.

Vandaag heeft wethouder Van Es in de gemeenteraad aangegeven, dat ze het pre-advies van het college van Burgemeester en wethouders toch integraal wil handhaven, dus inclusief de zin over de tijdelijkheid van de bijstand over een afgebakende periode. Om met fractievoorzitter Ivens van de SP te spreken: 'u wilt oorlog'. Wat is er gebeurd? Kan het nu plotseling wettelijk wel? En wat wordt er nu precies onderzocht? En wie gaat dat onderzoek doen? De mistige onduidelijkheid en onzekerheid voor clienten over hun toekomstige rechten wordt steeds groter. De gang van zaken is ook van belang voor de onderhandelingen over de nieuwe Participatiewet, die 1 januari 2015 moet ingaan.

Morgen is er vanaf 13.00 uur een tweede termijn voor de gemeenteraadsleden, een reactie van het college en wordt over het amendement gestemd. Ben benieuwd wie er allemaal voor en tegen stemmen. Je kunt de discussies via internet volgen, de raadsvergadering wordt integraal uitgezonden via www.amsterdam.nl

piet

zondag 3 november 2013

Waarom komen de werklozen niet in opstand?

Een prangende vraag nu de werkloosheid zowel landelijk als in Twente schrikbarende vormen aanneemt. In absolute cijfers zijn we al lang de horroraantallen gepasseerd die de crisis van de jaren tachtig voortbracht. Maar anders dan toen blijven massale protesten uit.

Lees meer op http://grotewoorden.tctubantia.nl/onder-het-maaiveld/werkloos-maar-niet-opstandig/

En reageer daar!

vrijdag 1 november 2013

Vrouw moet bijstand terugbetalen na bewijs op Twitter, Facebook en Hyves

Aangemaakt op vrijdag, 01 november 2013 09:38

Uit Twitter, Facebook en Hyves blijkt dat een vrouw uit Den Haag maandenlang haar bedrijf voorzette en ten onrechte een bijstandsuikering ontving. Dat heeft de Centrale Raad van Beroep beslist in een uitspraak van 29 oktober 2013 die op 1 november 2013 is gepubliceerd. De vrouw moet de ten onrechte ontvangen bijstand van ruim 5000 euro terugbetalen aan de gemeente Den Haag. - See more at:
http://www.aantjesadvocaten.nl/index.php/blog/259-vrouw-moet-bijstand-terugbetalen-na-bewijs-op-twitter-facebook-en-hyves#sthash.teyi3WkK.dpuf