dinsdag 19 april 2022

Tentoonstelling over tewerkstelling in het Amsterdamse Bos en op Schiphol in de tweede wereldoorlog en daarvoor

Er is een tentoonstelling over tewerkstelling in het Amsterdamse Bos en op Schiphol https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/joodse-werkkampen/

Het Amsterdamse Bos, waar ook voor de oorlog werklozen te werk werden gesteld met behoud van uitkering. Het Amsterdamse Bos, dat wij zo goed kennen van de projecten werken met behoud van uitkering enige jaren geleden, georganiseerd vanuit het reintegratiecentrum aan de Laarderhoogtweg, dat na de nodige zwartboeken van onze kant en een onderzoek van het Bureau integriteit van de gemeente en na alle schandalen die boven water kwamen gesloten is. Wel opmerkelijk dat ze erg laconiek doen over de tewerkstelling vóór de oorlog, alsof er toen geen sprake was van onderbetaling en beroerde arbeidsomstandigheden. De schandalen van enige jaren geleden worden niet genoemd. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen deze schandalen en de tewerkstelling van joden in de tweede wereldoorlog, die na enige tijd werden afgevoerd en vermoord in concentratiekampen. Voor de oorlog en enige jaren geleden werden geen mensen vermoord, hoe beroerd de omstandigheden ook waren, al hebben vele werklozen voor de oorlog en enige jaren geleden wel traumatische schade opgelopen. Voor velen staat het Amsterdamse Bos met zijn mooie natuur, groene weiden en bloemen meer in zijn algemeenheid symbool voor de ellende die de staat en/ of het fascisme mensen kan aandoen. Zo is de tentoonstelling in deze tijd van opnieuw opkomende extreem-rechtse krachten een waarschuwing om niet met hen in zee te gaan gezien de ellende die ons dan te wachten staat. Om te beginnen binnenkort in Frankrijk. Macron is in mijn ogen ook niks, maar de hemel beware ons voor het aan de macht komen van Le Pen.

Piet van der Lende

Blog van de Bijstandsbond wordt vernieuwd

 De blog van de Bijstandsbond wordt vernieuwd. Zo is er een contactformulier aan de site toegevoegd en een domeinnaam gekoppeld aan de blog. De blog is ook bereikbaar op https://bijstandsbond.amsterdam

Het emailadres is info@bijstandsbond.amsterdam

zondag 10 april 2022

Gemeente Amsterdam werkt samen met het Europees Sociaal Fonds in de cohortaanpak

Verschillende bijstandsgerechtigden hebben donderdag 31 maart of de volgende dag een brief gekregen gedateerd 30 maart met als onderwerp: 'nieuwe werkwijze'. Het is een oproep om de gegevens van de bijstandsgerechtigde te controleren, te praten over werk of begeleiding of over vrijwilligerswerk. Bovenaan de brief staat behalve het logo van de gemeente Amsterdam ook het logo van het Europees Sociaal Fonds. Blijkbaaar heeft de gemeente geld gekregen uit deze pot om het project uit te voeren. In de brief wordt gesteld dat binnenkort telefonisch of schriftelijk contact wordt opgenomen voor een afspraak. De brief is ondertekend door de 'projectleider'. Wij veronderstelden dat het cohortproject afgelopen is en dit blijkbaar een nieuw project wat waarschijnlijk hetzelfde beoogt. We hebben onze conactpersonen bij de gemeente gevraagd om nadere informatie. Het blijkt anders te zitten.

Het antwoord luidt als volgt. De brief is vanuit programma Cohort Aanpak verstuurd. 

Er komen middelen uit Europa beschikbaar om werkgelegenheid te ondersteunen. Mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Gemeente Amsterdam zet deze middelen in om de Amsterdammers in de bijstand te ondersteunen en te begeleiden naar participatie -en of arbeidsmogelijkheden. Het logo van de Europese Unie is een van de publiciteitscriteria waaraan de Gemeente Amsterdam dient te voldoen om deze middelen in te zetten voor de Amsterdammer.

De Cohort Aanpak is een lopend programma en is ontstaan uit het programma ‘Meer kans op werk’, het programma loopt dit jaar nog door 5 gebieden van Amsterdam. Naast deze gebieden wordt de Cohort Aanpak ook ingezet voor de Economische Daklozen van Amsterdam.

Aanvankelijk werd de aankondigingsbrief van de Cohort Aanpak ondertekend door de projectleider, dit is inmiddels gewijzigd en ondertekend door de Klantbegeleider. Tevens is de afdeling Activering in deze brief gewijzigd naar; afdeling Werk en Participatie.

Tot zover de reactie van de gemeente. Blijkbaar loopt de cohortaanpak nog steeds door en wordt die nu gefinancierd met gelden van het Europees Sociala Fonds.

Piet van der Lende
donderdag 7 april 2022

Geef mij maar zon en wind. De energietransitie en de Minima

Deze column verscheen eerder in de MUG

In plaats van de eerder beloofde €200,- krijgen minima nu €800, - erbij om de gestegen energiekosten te kunnen betalen. Normaal kan er nooit iets bij. U kent de redeneringen. Steuntrekkers en minima moeten geprikkeld worden, anders blijven ze in hun hangmat hangen. Althans volgens de liberale heilsleer, die de hele maatschappij al ruim 40 jaar gegijzeld houdt. En nu zomaar €800,- erbij. Dat zegt iets over de waanzinnig gestegen energieprijzen en de bangheid voor een mogelijke sociale onrust die hieruit kan voortvloeien.

Maar het zegt ook iets over de energietransitie, en wat die ons tot nu toe heeft opgeleverd. Vooral langs de kust en op de Noordzee staan een heleboel windmolens en er komen er nog meer bij. Ook het aantal zonneweides zal flink toenemen, terwijl het grondgebruik al onder druk staat. Maar al die windmolenparken en zonneweides wekken soms zoveel elektriciteit op, dat het huidige elektriciteitsnetwerk het niet kan verwerken. Parken en weides worden domweg uitgeschakeld. Ondertussen betaalt u wel de hoofdprijs voor elektra, waarvan de prijs bepaald wordt door de duurdere op fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales

Maar het kan ook anders. Maak de energievoorziening kleinschaliger en zorg dat het verbruik afneemt. Begin met isolatie van de ergste doorwaaiwoningen, waar zoals bekend de meeste minima wonen. Leg zonnepanelen op daken, waarvan de bewoners direct profiteren. Dan zal je ook zien dat het draagvlak onder de bevolking voor hernieuwbare energie weer zal toenemen. Het energienetwerk hoeft niet voor miljarden euro’s te worden aangepast. Je gebruikt de stroom, waar die wordt opgewekt.

Bovendien wordt men onafhankelijk van een energiemarkt, die nu in handen is van een paar monopolisten. Dat is de reden dat liberalen plots zomaar 800 euro weggeven aan minima. Ze willen de energiemarkt in stand houden, zodat er in de toekomst ook verdiend kan worden. De energietransitie biedt ons nu de kans om energie  neutraal te worden én de energievoorziening te democratiseren. Net als lucht is energie geen verdienmodel. Wind en zon zijn geen handelswaar.

Jacques Peeters is spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond