donderdag 30 april 2015

Verbijsterende uitspraken van de voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs over fraude

Persbericht Bijstandsbond

Oud nieuws om de reeds eind 2014 gehouden discussie over te doen

Met verbijstering heeft de Bijstandsbond kennis genomen van de uitspraken van Irma Heintzberger, voorzitter van het Landelijk Contact Sociaal Rechercheurs (LCSR) in het dagblad Trouw van vandaag.

Van tijd tot tijd laait de discussie over fraude in de bijstand weer op meestal met als gevolg nog strengere maatregelen, nog hogere straffen en nog meer geld voor het aanstellen van sociale rechercheurs met een nog ruimer budget. Het artikel in Trouw is oud nieuws. Het bericht in Trouw is eigenlijk een weergave van het onderzoeksrapport, de boete belicht van 16 december 2014, wat daarin staat wordt door de ombudsman onderuit gehaald en ook een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014 haalt het rapport onderuit, vandaar dat er in december 2014 geen ruimte en aandacht was voor het rapport De boete belicht, maar ja, we zijn nu maanden verder en dan stoffen we het rapport af en brengen een persbericht uit, alsof de ombudsman en de centrale raad uitspraak al van de vorige eeuw zijn. kort geheugen en we roepen maar weer dat het zo verschrikkelijk is die fraude.
Zie
En voor het antwoord van de minister

Verder vinden wij, dat de voorzitter van de LCSR een volkomen verkeerd signaal afgeeft. Zij wekt de suggestie, dat fraude in de bijstand zou lonen. Dit kan mensen op ideeen brengen, zo van: o, ze pakken me toch niet, ik ga ook zwart werken, of andere fraude plegen, want ik loop toch niet tegen de lamp. Onze ervaring is, dat het tegendeel het geval is. Vroeg of laat ben je de pineut. Afgezien van de morele discussie over fraude, wij raden daarom iedereen ten sterkste af fraude te plegen. Op ons spreekuur zien wij wekelijks de ellendige gevolgen voorbij komen van mensen die in grote moeilijkheden zijn gekomen omdat ze tegen de lamp liepen. Begin er niet aan! Het is niet waar dat fraude loont!
In de tweede plaats beweert de voorzitter van de LCSR dat alleen de kleine gemakkelijke zaken worden aangepakt en de moeilijke omvangrijke fraudezaken blijven liggen. Daarbij verwijst ze naar 'de gemeente'. Maar 'de gemeente', dat zijn toch de sociale rechercheurs zelf? Zij hebben een grote invloed op de prioriteiten die gesteld worden bij de aanpak van fraude in de gemeenten. Met andere woorden, de voorzitter van de LCSR zegt in feite over haar eigen achterban, dat ze teveel de gemakkelijke kleine zaken nemen en zich niet wagen aan grote moeilijke zaken. Er moet gescoort worden!
In de derde plaats stelt de voorzitter van de LCSR, dat gemeenten veel te weinig boetes opleggen en ook nog een veel te laag bedrag. Uit bovenstaande rapporten en brieven blijkt, dat dit onzin is. In de rechtspraak zijn (o.a. in een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep in november en het rapport van de Ombudsman) gemeenten op hun vingers getikt omdat ze na de invoering van de wet boeten en maatregelen standaard een hoge boete opleggen gelijk aan het benadelingsbedrag, zonder rekening te houden met de mate van verwijtbaarheid. Gemeenten leggen dus geen lage boetes op, ze leggen juist veel te hoge boetes op, vaak tot in het absurde, en tot nu toe hebben veel gemeenten de uitspraken van de rechters hierover naast zich neergelegd.


Al met al zijn de uitspraken in Trouw onbegrijpelijk en begrijpen wij niet, waarom daar nu deze publiciteit wordt gemaakt.

maandag 27 april 2015

Steun de stichting Vajra voor de armsten in Nepal

De meesten van jullie zullen beelden van de aardbeving in Nepal hebben gezien. Dorpen waar Stichting Vajra actief is liggen voor 90% in puin. Aantal slachtoffers daar is nog niet bekend.
We weten nu niet of de families van de schoolkinderen veilig zijn.
De Vajra Academy is deels getroffen in het hostel. Meerdere slaapkamers zijn beschadigd. Het gebouw is niet veilig. Daarom slapen de kinderen nu buiten in tenten.
Bijdrage voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal kan via het Rode Kruis, maar een bijdrage via Stichting Vajra is ook zeer welkom.
Rekening NL96INGB0003237025 tnv Stichting Vajra Amsterdam ovv 'Aardbeving Nepal'.
BIC: INGBNL2A
Zie www.vajra.nl en/of https://www.facebook.com/StichtingVajra
Als je wilt, dan mag je dit bericht doorsturen naar jouw (facebook)vrienden en kennissen.
Met grote dank en vriendelijke groet,
Tonia Star

vrijdag 24 april 2015

De gemeentelijke Ombudsman in Amsterdam zou niet politiek bezig zijn

Vandaag de Ombudsman met zijn caravan aan de Laarderhoogtweg uitgebreid in Het Parool. Het irriteert me een beetje dat de gemeentelijke Ombudsman steeds zegt dat hij niet politiek bezig is. In het Parool van vandaag staat: Maar zoveel signalen dat er iets mis was, kreeg hij ook weer niet. En die gingen toch vooral over de weerzin tegen het re-integratiebeleid en niet over burgers die als gevolg van dat beleid onbehoorlijk behandeld werden. En tot dat laatste is de bevoegdheid van de ombudsman beperkt.
"Als ik iets aan het beleid wil veranderen, had ik in de politiek moeten gaan."
Maar wat hij doet is zo politiek als het maar kan, want zijn oordeel over de behandeling speelt een grote rol in de politieke discussie. Als hij constateert, dat iedereen in die trajecten van werken met behoud van uitkering dik tevreden is, of omgekeerd, zeer ontevreden, dan heeft dat politieke gevolgen. Het is duidelijk dat hij geen klachten opneemt van: ik ben 55 en ik ben hier kansloos, want ik leer niks, en de massawerkloosheid is groot, en ik kom hier niet aan de bak. Want dat is een politieke mening, en daar gaat de Ombudsman niet over. Dus ook niet over: er is bij die trajecten sprake van verdringing van betaald werk en al dat soort argumenten. Nee de ombudsman is politiek neutraal. Schei toch uit. Als je het over de gevolgen van het beleid hebt dan heb je het toch ook over het beleid zelf? Die twee dingen kun je niet scheiden, zoals de Ombudsman probeert te doen. Ik vind het een technocratische benadering, waarbij de politieke discussie wordt geneutraliseerd en op een poldermodelachtige manier tegenstellingen worden verdoezeld, zo van: de mensen die in het repressie-systeem werkzaam zijn moeten toch redelijk met de bijstandsgerechtigden omgaan. Maar de regels (huisbezoeken, dwangarbeid, kostendelersnorm, strenge controles, vermogenstoets, je hele hebben en houden op tafel leggen, etc. daar zeg ik niets over. We moeten de repressie op een humane manier uitvoeren.
Piet 

dinsdag 21 april 2015

Actie bij gemeenteraadsvergadering in Amsterdam op woensdag 22 april 2015

Het Amsterdamse bos is nu eindelijk gesloten voor dwangarbeid. Wij
stellen al drie jaar de schandalige praktijken in het Amsterdamse bos
aan de kaak, maar niemand wilde naar ons luisteren.

Dezelfde praktijken vinden plaats op de Laarderhoogtweg. Maar
Vliegenthart wil pas in 2017 tot sluiting overgaan.Mensen doen daar
verplicht nog steeds onzinnige taken.

Wij willen dat dat stopt.
    *
KOM DAAROM AS WOENSDAG OM HALF 1 NAAR DE RAADSZAAL IN DE STOPERA, WAAR
DE GEMEENTERAAD HET ZAL HEBBEN OVER HET AMSTERDAMSE BOS.
    *
Wij eisen daar directe sluiting van de Laarderhoogtweg.
    *
Ben je het met ons eens en wil je dat die onzinnige en vernederende
trajecten daar stoppen? Kom dan naar de Stopera en demonstreer met ons
mee.
    *
Maureen van der Pligt zal daar ook zijn.
    *
Déjo Overdijk

multiloog bijeenkomst op woensdag 22 maart

Op woensdag 22 maart om 14.00 uur is er weer een multiloog bijeenkomst bij de Bijstandsbond. De multiloog bijeenkomst duurt tot 16.00 uur. Iedereen is welkom.gratis


inloop
vanaf 13:30 ( een half uur voor aanvang)
dag en tijdstip:
woensdag van 14.00 - 16.00 uur
plaats:
Gebouw Tetterode (i.s.m. de Bijstandsbond)
Da Costakade 162
openbaar vervoer:
Tram: lijn 3, 7, 12, 13, 14 en 17
organisatie & info:
Stichting IPC i.s.m. INCA Projectbureau Amsterdam
Heinz Mölders,
p/a Buskenblaserstraat 32, 1055 AJ Amsterdam
tel. (0)20 – 6848012
e-mail: Heinz.Molders@inca-pa.nl
website: www.inca-pa.nl  
  

Wat zijn Multiloog® - bijeenkomsten
Tijdens Multiloog - bijeenkomsten wisselen de deelnemers vanuit hun verschillende achtergronden ervaringen uit met psychisch lijden (zoals angsten, fobieën, psychosen, depressies).
 
Hoewel iedereen welkom is, zijn de bijeenkomsten vooral bedoeld voor mensen die zelf ervaringen hebben met psychisch lijden en die naar de verhalen van anderen willen luisteren of hun eigen verhaal willen vertellen. Verder komen er mensen die dit lijden vanuit de naaste omgeving (bv. partner, ouder, vriend, buurman/vrouw, collega) kennen, of vanuit hun positie als hulpverlener. Ook mensen die vanuit andere rollen of posities met psychisch lijden in aanraking komen zijn welkom zoals medewerkers in de eerstelijns gezondheidszorg (bv. huisartsen, maatschappelijk werkers), van welzijns- en dienstverleningsinstellingen, woningbouwverenigingen, politie (bv. wijkagenten), vakbonden of medewerkers van personeelsafdelingen.
 
Communicatie tussen al deze groepen heeft, zo is inmiddels gebleken, een belangrijke toegevoegde waarde. In tegenstelling tot zuiver lotgenotencontact (bijvoorbeeld alleen cliënten of familie), praten de deelnemers hier vanuit de verschillende posities waar men veelal in het dagelijks leven mee te maken heeft.
 
Een belangrijk uitgangspunt van het Multiloog-project is de ontmoeting op basis van gelijkwaardigheid en ervaringsdeskundigheid. Daarbij staat ‘het verhaal’ centraal. De bijeenkomsten hebben altijd het doorbreken van scheidslijnen op het oog. Verder is het de bedoeling te komen tot een andere ‘taal’, een taal die het mogelijk maakt jezelf en de ander beter te begrijpen. Uitwisseling van ervaringen en de mogelijkheid om van elkaar te leren staan voorop. Multiloog zoekt naar de zin en betekenis van de eigen ervaringen binnen de omstandigheden waar men mee te maken heeft.
 
Om de veiligheid te garanderen hanteren de gespreksleiders bepaalde regels. Bijvoorbeeld dat het om luisteren en vertellen gaat en dat iedereen gelijk en vanuit zijn of haar ervaringen deskundig is. Heel belangrijk is ook de positie van de deelnemers ten opzichte van elkaar: soms kan het knap lastig zijn als men samen met een goede bekende aan het gesprek deelneemt, bijvoorbeeld vanuit een partner of ouder-kind-relatie of vanuit een hulpverlener-cliënt-relatie.
 
De Multiloog-bijeenkomsten vinden plaats buiten de reguliere hulpverlening (bv. in buurtcentra) en bij voorkeur onafhankelijk van of in samenwerking met GGz-instellingen.
 
Inmiddels hebben de Multiloog - bijeenkomsten sinds het najaar van 1997 een schat aan ervaringen opgeleverd. In Amsterdam loopt een (half)gesloten groep en sinds mei 1998 zijn er voor iedereen toegankelijke open bijeenkomsten. Op basis van de ervaringen in Amsterdam zijn inmiddels in tal van andere steden in Nederland Multiloog-bijeenkomsten ontstaan.
donderdag 16 april 2015

Actiecomité Dwangarbeid Nee lanceert op 1 mei verrassingsacties tegen de Participatiewet


Het Actiecomité Dwangarbeid Nee is een zelforganisatie van bijstandsgerechtigden die zich verzetten tegen gedwongen werken zonder loon. De Participatiewet maakt ‘re-integratie’ verplicht en elke gemeente probeert bijna overal verplichte ‘re-integratietrajecten’ op te zetten; bij commerciële bedrijven, maar ook bij vrijwilligersorganisaties. De gemeente geeft bedrijven en organisaties zelfs subsidie als zij meedoen.

Wij noemen dit dwangarbeid omdat wij door de wet verplicht worden aan die trajecten mee te doen, geen loon krijgen voor onze arbeid en omdat wij gestraft worden als we kritiek hebben. Dit pikken wij niet en daarom voeren wij actie. Wij accepteren niet dat wij uitgebuit worden onder het mom van ‘participeren’ en ‘re-integreren’. Iedereen die dwangarbeiders wil inzetten en zo subsidie krijgt of op loonkosten kan besparen, is een doelwit. Iedereen die tegen uitbuiting is en tegen gedwongen werken zonder loon, is onze bondgenoot. Wie ons wil helpen met ‘re-integreren’ of met ‘participeren’, mag ons gewoon loon betalen.

Wij gaan vanaf vrijdag 1 mei verrassingsacties voeren om bedrijven en organisaties zover te krijgen dat zij niet meedoen aan gedwongen werken zonder loon in het kader van re-integratietrajecten en ook niet in het kader van de tegenprestatie omdat:
– gedwongen werken zonder loon mogelijk wordt gemaakt door een strafregime van kortingen op de uitkering waardoor mensen onder het bestaansminimum komen en naar voedselbanken moeten en zelfs uit hun woning gezet kunnen worden;
– gemotiveerde en betaalde arbeiders vervangen door dwangarbeiders alleen maar negatief is voor de organisatie, voor de dwangarbeider en voor de betaalde kracht;
– gedwongen werken zonder loon mensen niet helpt aan een baan.

Voor de verrassingsactie van 1 mei gaan we verzamelen op het Weesperplein om 10.00 uur en daarvandaan gaan wij lopen naar de actielocatie.

Wij roepen iedereen op om mee te doen, want zonder actievoeren krijgen we nooit dwangarbeid afgeschaft.

Meer informatie info@dwangarbeidee.nl

Veel mis bij Amsterdams re-integratietraject De Uitkijk in het Amsterdamse Bos

PERSBERICHT BIJSTANDSBOND AMSTERDAM
Amsterdam, 16 april 2015
Gemeenteambtenaren intimideren werklozen die in het kader van een re-integratietraject aan hen waren toevertrouwd. Het te pas en te onpas dreigen met strafkortingen was eerder regel dan uitzondering. Daarnaast worden ze verdacht van misbruik en diefstal van gemeente-eigendommen.
De Bijstandsbond wil benadrukken dat het hier niet gaat om een incidenteel geval, maar dat het bovenstaande het logisch gevolg is van structurele tekortkomingen bij de re-integratietrajecten. Wekelijks komen er wat dat betreft signalen bij ons binnen. Gaarne verwijzen wij u ook naar het door het Actiecomité Dwangarbeid Nee, waarin de Bijstandsbond anticipeert, uitgebrachte Zwartboek over wantoestanden in het Amsterdamse bos en andere re-integratietrajecten.
Vroeger of later krijgt ieder werkloze wel te maken met een door de gemeente opgelegd trajectplan richting werk. Deelname is verplicht op straffe van geheel of gedeeltelijke inhouding van de uitkering.
In de re-integratieverordening staat dat een traject afgestemd moet zijn op de individuele werkzoekende en zoveel mogelijk in overleg met hem of haar tot stand moet zijn gekomen. Maar er staat ook dat de gemeente uiteindelijke besluit welk traject er gevolgd moet worden. En hier wringt gelijk de schoen, want al te vaak kwamen en komen mensen bij ons op het spreekuur die amper na een half uurtje al te horen kregen: “Je gaat dit en dat traject doen en hier tekenen gaarne”.
Wij, de Bijstandsbond Amsterdam, zijn dan ook van mening dat bovenstaande mistoestanden het resultaat zijn van een onzorgvuldig geformuleerd beleid. De beleidsregels zijn vaag en bieden nauwelijks houvast.
Door het ontbreken van een onafhankelijke klachtencommissie kunnen re-integrerende werkzoekenden ook nergens met hun klachten terecht. Want de klantmanager, die uiteindelijk beslist of je gesanctioneerd wordt, is ook vaak de begeleider van de re-integrerende werkzoekende, zoals we dat terugzien in het Praktijkcentrum Zuidoost. Maar gezien de klachten en de rechteloze positie van de daar tewerkgestelde werkzoekenden is de door de Bijstandsbond Amsterdam gebezigde term Dwangarbeiderscentrum Laarderhoogtweg meer op zijn plaats.
Wij, de Bijstandsbond Amsterdam, zijn dan ook van mening, dat, gezien het bovenstaande, direct het volgende ondernomen moet worden:
  1. Instelling van een onafhankelijke klachtencommissie.
  2. Onmiddellijke terugdraaiing van de sancties, die zijn opgelegd aan al degenen die bij De Uitkijk te werk werden gesteld. Daarnaast eisen wij van de verantwoordelijke wethouder excuses voor het leed dat onder zijn leiding plaatsvond. Daarnaast is een schadevergoeding ook op zijn plek.
  3. Daarnaast eisen wij onmiddellijke sluiting van het Dwangarbeiderscentrum aan de Laarderhoogtweg.
  4. In afwachting van het door de gemeente reeds toegezegde onderzoek naar wantoestanden bij re-integratietrajecten eisen wij onmiddellijke stopzetting van verplichte deelname aan een traject.
Tot slot, maar juist niet onbelangrijk willen wij u erop wijzen dat re-integratie van werklozen geen oplossing is van het verschijnsel werkloosheid. De werkloosheid neemt niet af als men werklozen het een na het andere traject laat doorlopen. Door dit, zeg maar gerust gepruts komt er geen baan bij. Toch is dat wat de meeste politici ons willen doen geloven.
Dat maakt het voor politici ook wel gemakkelijk: de werkloze de schuld geven van zijn of haar werkloosheid. Hoeft de politicus ook niet na te denken over de werkelijke oorzaken van massawerkloosheid. Daar wordt hij of zij alleen maar moe van.
Met vriendelijke groet,
Bijstandsbond Amsterdam
Telefoon: 020-6898806


Rapporten over misstanden in de reintegratieindustrie in Amsterdam

Rapport over misstanden in de reintegratie in Amsterdam. November 2013

Tweede rapport over misstanden bij Herstelling Werk en Uitvoering. Juni 2014

De doofpot in werking. Vragen en antwoorden gemeenteraad over werklozen die werken op het zwaar met chemicalien vervuilde Hembrugterrein

Rapport over de gevolgen voor de geestelijke gezondheid van verplichte trajecten voor werklozen Maart 2015

dinsdag 7 april 2015

Bijstandsbond genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs

Bijstandsbond genomineerd voor de Ab Harrewijn prijs

De jury van de Ab Harrewijn Prijs heeft vijf personen en hun projecten bekend gemaakt die dit jaar meedingen naar de prijs. In totaal werden dit jaar 20 projecten voorgedragen. De Vereniging Bijstandsbond Amsterdam is een van de genomineerden. Al bijna veertig jaar behartigt de Bijstandsbond de belangen van mensen met een uitkering en van werkenden met een minimaal inkomen. Meer informatie: http://www.bijstandsbond.org In 2016 hoopt de Bijstandsbond haar veertig jarig bestaan te vieren. De bekendmaking van de Ab Harrewijn Prijs 2015 zal plaatsvinden op dinsdag 13 mei vanaf 15.00 uur in de Pauluskerk te Rotterdam, Mauritsweg 20 (3 minuten lopen vanaf R’dam CS). De genomineerden ontvangen ieder 1500 euro en de winnaar ontvangt 5000 euro. De Bijstandsbond gaat met een grote delegatie naar de uitreiking van de prijs. Wil je mee? Laat het de Bijstandsbond weten!

De Ab Harrewijn Prijs is een initiatief van de gelijknamige stichting. De stichting steunt vooral op particuliere giften, maar krijgt ook ondersteuning van: De Linker Wang, platform voor geloof en politiek; GroenLinks; Stichting Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), de werkgroep Arme kant van Nederland/EVA, Kerk in Actie en Emmaus Haarzuilens. De Prijs is vernoemd naar Ab Harrewijn, theoloog, dominee, arbeidspastor bij DISK Amsterdam, voorzitter en Tweede-Kamerlid van GroenLinks. De Ab Harrewijn Prijs wordt jaarlijks uitgereikt sinds 13 mei 2003, een jaar na het plotselinge overlijden van Ab Harrewijn.

Zie ook de website van de Ab Harrewijn prijs waar op 13 april de andere genomineerden bekend zullen worden gemaakt. http://www.abharrewijnprijs.nl/


Bijstandsbond
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
020-6898806
@bijstbond


Opgebouwde woonduur en inschrijving bij Woningnet in Amsterdam

Beste Bijstandsbond
We willen alarm slaan. 

Over de overgangsregeling waardoor elke Amsterdammer met opgebouwde woon-duur zich moet inschrijven bij Woningnet om deze woon-duur omgezet te krijgen in een wachttijd bij woningnet.
Vanaf 1 juli 2015 wordt de woon-duur afgeschaft voor Amsterdammers. Na die datum valt deze gewoon weg en telt alleen het moment van inschrijven bij het Woningnet. Dus ieder moet zich vóór 1 juli a.s. inschrijven om dit niet te verliezen.

Dit inschrijven kost 50 euro!
Wij adviseren veel mensen om ons heen om dit wel te doen!
Dan blijkt dat die 50 euro voor veel mensen een bezwaar is om zich in te schrijven. Juist voor mensen die krap bij kas zitten. Veel mensen om ons heen aarzelen.
Dat gaat betekenen dat veel bewoners in Amsterdam met uitkeringen of lage inkomens hun woon-duur binnenkort gaan verliezen. Daar kan iedereen gewoon vergif op innemen.
Het lijkt erop dat dit bedrag van 50 euro bewust is ingebouwd in de overgangsregeling om zo de stad te saneren. We vinden deze regeling ronduit misselijk.
We gaan dit in de komende maand rondbazuinen waar we maar kunnen. Deze regeling lijkt in onze ogen te sterk op een bewuste strategie om de mensen met lage inkomens de stad uit te krijgen. Een stille sanering!
Ook valt ons op dat veel mensen deze overgangsregeling helemaal niet hebben meegekregen of opgemerkt.
En als ze het al hebben gehoord of gelezen, dan begrepen ze de strekking er niet van en hun eigen belang hierin. Pas wanneer we ze de kwestie uitgebreid uitlegden ging bij hen het kwartje vallen.
En besluiten ze zich alsnog in te schrijven, met dikke tegenzin vanwege de 50 euro.
We hopen dat jullie hier iets mee gaan doen.
Wij sturen dit door naar de huurdersverenigingen en andere huur-organisaties en plaatsen het op Facebook.
vriendelijke groeten,
Fons Heijnsbroek
Hilly van Eerten
I. Pereira
Noor Hoogenhout

woensdag 1 april 2015

Daar gaan we weer!

De VVD presenteerde gisteren het plan I host Amsterdam, waarbij er 340 vrijwilligers aan de slag gaan als host voor de stad Amsterdam. De bedoeling is dat werklozen ervaring op kunnen doen en dat de stad Amsterdam hulp krijgt bij de grote toestroom van toeristen. De Bijstandsbond vind dit helemaal geen goed idee want ze vinden dat hier gewoon betaalde krachten aan het werk moeten.

In Ritme van de Stad spraken wij met Jacques Peeters van de Bijstandsbond.

Bericht Datum: 1 april 2015

http://www.amsterdamfm.nl/bijstandsbond-daar-gaan-we-weer/