dinsdag 21 augustus 2012

Koffieochtend Amsterdamse bijstandsvrouwen

Het Comite Vrouwen en de Bijstand/EVA Amsterdam is een stichting die de belangen van bijstandsvrouwen behartigt. Wij proberen vrouwen hulp te bieden wanneer ze moeilijkheden hebben met hun uitkering. Op 8 oktober is er een koffieochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur op de Da Costakade 162. Telefoon: 020-6246666. De koffieochtend kan over vele onderwerpen gaan die de vrouwen zelf aandragen. Bijvoorbeeld bijstandsvrouwen die elkaar willen leren kennen, over de Dienst Werk en Inkomen, huisbezoeken, bijzondere bijstand, etc. Elke maandag van 11.00 uur tot 13.00 uur is er open spreekuur. Je kunt ook medewerkster worden bij het Comite.

vrijdag 10 augustus 2012

Bezoekadres van Dienst Werk en Inkomen voor daklozen gaat in Amsterdam per 1 september veranderen

In september gaat team Bijzondere Doelgroepen en de screeningsbalie van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) verhuizen naar Werkplein West.

Werkplein West, waarin UWV Werkbedrijf en DWI samen dienst verlenen aan mensen
met een uitkering, is gesitueerd aan de Jan van Galenstraat 323. Dit najaar verhuist het team Bijzondere Doelgroepen en de screeningsbalie van DWI van het IJsbaanpad naar dit Werkplein. Dit team en de balie bedienen een groep kwetsbare Amsterdammers.

Team Bijzondere Doelgroepen

Team Bijzondere Doelgroepen is het team waar DWI-klanten met een adresprobleem
worden geholpen. Het gaat om mensen met een bijstandsuitkering die niet beschikken
over een zelfstandig woonadres en zich ook niet bij familie of vrienden kunnen inschrijven. Het gaat om een groep mensen met alleen een adresprobleem, niet om klanten met een meervoudige problematiek.

Screeningsbalie

Mensen met een adresprobleem die een uitkering willen aanvragen, hebben eerst een
gesprek bij de stedelijke screeningsbalie. Daar wordt gekeken naar de regiobinding van de klanten én eventuele OGGZ-problematiek. De screening wordt gedaan door DWI en de GGD samen met de instellingen voor maatschappelijke opvang. Ook wordt gekeken welke dienst- en hulpverlening de betreffende klant nodig heeft. Deze groep klanten komt eenmalig naar de balie en wordt daarna ondergebracht bij het juiste team binnen DWI. Als het gaat om klanten met meervoudige problematiek, bijvoorbeeld psychische en/of verslavingsproblematiek, dan worden zij verder geholpen bij een Geïntegreerde Voorziening in de stad. De dienstverlening vindt dan niet plaats op het Werkplein.