maandag 20 november 2006

Stilte-actie tegen verarming in Den Haag

In Den Haag is recentelijke een stilteactie begonnen tegen de armoede in Nederland vanuit het motto dat alles is gezegd en geschreven maar dat in stilte vele mensen moeten zien rond te komen. Daarom wordt er voorlopig elke derde dinsdag van de maand om 13.00 uur op het Plein Den Haag door een aantal mensen verzameld die in stilte een kring vormen bij de Tweede Kamer. De actie is gestart vanuit een aantal mensen die al heel lang betrokken zijn bij de anti-armoede beweging. Herkenning: het dragen van iets wits, het dragen van een bord met daarop aandacht voor datgene wat we niet meer willen uitschreeuwen. Nu zijn we op zoeken naar bondgenootschappen lokaal en nationaal: mensen die hierbij betrokken willen zijn bij dit kleinschalige initiatief dat de aandacht blijvend wil laten gaan naar de armoede. Graag zou ik van jullie weten wat jullie hierin zouden kunnen en willen betekenen, bijv. verspreiden van info over netwerk of andere ideeen. Alvast bedankt voor de reactie,
Met vriendelijke groet,


Hildegard van der Heyden
Stek- voor stad en kerk
Parkstraat 32
Postbus 371 2501 CJ Den Haag
website: www.steknet.nl e-mail: info@steknet.nl tel. 070-3181616
fax. 070-3181600