zaterdag 26 november 2022

Voorschotbeschikkingen zorgtoeslag en huurtoeslag van de belastingdienst

  De belastingdienst heeft de voorschotbeschikkingen huurtoeslag en zorgtoeslag verstuurd. Bij mij wordt de zorgtoeslag 1858 euro per jaar, ongeveer 155 euro per maand, (was 112 euro per maand) en de huurtoeslag wordt bij mij 3086 euro per jaar, ongeveer 257 euro per maand bij een huur van 525 euro. (Was 242 euro per maand). Al met al een stijging van 58 euro totaal. Vooral de stijging van de huurtoeslag valt tegen. Een stijging van 15 euro per maand die ik 1 juli kan inleveren bij de woningbouwstichting. Veel mensen zullen ook weinig hebben aan de stijging van de zorgtoeslag, omdat de collectieve verzekeringen voor de minima bij de gemeenten fors duurder worden door het verbod op premiekortingen op deze collectieve verzekeringen die het kabinet heeft ingevoerd. Bovendien stijgen de premies voor alle verzekeringen. Piet van der Lende 

dinsdag 22 november 2022

Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

 Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

extra 85 euro

Iedereen met recht op de individuele inkomenstoeslag krijgt begin december (ergens rond de 9e) een extra toeslag van het huidige bedrag.

Dat is dus een extra €85 per persoon. Voor echtparen betekent dit dus €170.

herijking inlichtingen plicht

Bij de inzet van handhaving is proportionaliteit in Amsterdam een vereiste. De bijstandsuitkering is

complex en voor veel Amsterdammers die hier op aangewezen zijn, ondoorgrondelijk geworden.

Dat leidt tot fouten en onbewust oneigenlijk gebruik. In onze aanpak houden we daar rekening

mee.

Die complexiteit zit met name in het veelal verouderde begrippenkader van de Participatie en de

inlichtingenplicht. Die inlichtingenplicht schrijft bijstandsgerechtigden voor zelf bij het college

melding te doen van alle veranderingen in diens leven die mogelijk van invloed zijn op het recht op

uitkering. Het fraudebegrip in de sociale zekerheid bepaalt dat een handeling die in strijd is met die

inlichtingenplicht als fraude in aanmerking moet worden genomen. Hoewel het Rijk al lange tijd

geleden heeft aangekondigd het handhavingsinstrumentarium te gaan herijken, is het niet de

verwachting dat dit voor 1 januari 2025 zal lukken. Het college vindt dit te lang duren en

onderzoekt nu op welke wijze we in Amsterdam de omgang met de inlichtingenplicht kunnen

vereenvoudigen om zodoende minder repressieve maatregelen te hoeven treffen. De verwachting

is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Het college zal de Raad dan daarover

nader informeren.

Piet van der Lende

zondag 20 november 2022

Tijdelijke opschorting aflossing schulden aan WPI in Amsterdam

 Tijdelijke opschorting

De gemeente Amsterdam is overgegaan tot tijdelijke opschorting vanaf oktober 2022 van de aflossing van schulden van bijstandsgerechtigden aan werk en inkomen. Dit betekent dat door WPI vanaf 1 oktover 2022 geen aflossingsbedragen worden ingehouden op de bijstandsuitkering ter aflossing van de schulden. De gemeente Amsterdam heeft dit besloten in verband met de stijgende energiekosten en de inflatie. Vanaf 1 januari 2023 worden de uitkeringen en toeslagen verhoogd en dan gaat de betrokken bijstandsgerechtigde weer de schuld conform de eerdere afspraken aflossen.

De gemeente telt de maanden oktober, november en december mee als maanden waarin de bijstandsgerechtigde aan zijn of haar aflossingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 020 252 6000 en vragen naar een medewerker Terugvordering. 

Dit staat allemaal in een brief van Renger Visser, directeur werk en inkomen aan clienten van WPI

Mocht u een schuld aflossen bij werk en inkomen en de maatregel is bij u niet doorgevoerd, dan moet u aan de bel trekken.


Piet van der Lende


dinsdag 25 oktober 2022

printscreen van afwijzing aanvraag is besluit waartegen bezwaar kan worden ingesteld.

 Tegenwoordig gaat steeds meer digitaal. Een aanvraag voor een energietoeslag in Amsterdam voor degenen, die niet automatisch in aanmerking komen gaat bijvoorbeeld digitaal. Je vult online je gegevens in en krijgt direct anwoord op je scherm of de aanvraag is afgewezen of in behandeling genomen. Je krijgt geen beschikking thuis, er ontstaat verder geen correspondentie met de gemeente. Nu heeft de rechter besslist, dat als je een prinscreen maakt van de digitale afwijzing je daartegen in bezwaar kunt gaan omdat het een overheidsbesluit is in de zin van de wet. Je hebt dus ondanks het ontbreken van verdere correspondentie met de gemeente dus wel een middel in handen om te protesteren. Maak altijd een printscreen van je online aanvragen die automatisch worden afgewezen!

Piet

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2022:3066&showbutton=true&keyword=besluit+rechtsgevolg&keyword=mail


 

donderdag 20 oktober 2022

Protestbijeenkomst in Amsterdam op 26 oktober over de stijgende voedsel en energieprijzen.


De ontwikkelingen op economisch gebied hebben dramatische gevolgen. Behalve dat de gas en energie prijzen explodeerden zijn de voedsel prijzen abnormaal hoog gestegen. De inflatie ging als een raket omhoog.

In de eerste instantie lukt het de meeste mensen nog wel om rond te komen. Echter als de eind afrekeningen de bus in rollen en de laatste reserves op zijn zal er een vrij grote groep in armoede vervallen. Ofschoon het zittende kabinet de ellende enigszins tracht te compenseren blijkt nu al dat mensen in de problemen terecht komen.

Het is nu zo dat deze regering veel te laks is in het oplossen van de problemen. Er moet geëist worden dat deze regering onmiddellijk de voedsel producenten en supermarkten maximumprijzen oplegt

De Bijstandsbond heeft een petitie gelanceerd waarin wij een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid eisen. Je kunt de petitie tekenen op https://bijstandsbond.amsterdam

Op 26 oktober organiseert de Bijstandsbond een grote protestbijeenkomst om deze zaken te bespreken. Wij hebben een werkgroep inflatie die wekelijks bijeenkomt en een energiespreekuur waar mensen hun energierekening kunnen laten doorrekenen en waar ze advies krijgen. Op de bijeenkomst willen we het hebben over wat wij in eigen omgeving kunnen doen, maar ook over welke andere acties we kunnen ondernemen om de huidige ontwikkelingen aan de kaak te stellen en alternatieven te presenteren.

Voor de grote bijeenkomst hebben wij de volgende sprekers uitgenodigd:

Maureen van der Pligt bestuurder FNV uitkeringsgerechtigden

Harry Westerink van Doorbraak

Yde Cosgun van Foodwatch

We hebben als voorzitter Halil Celik

Er zal een korte inleiding worden gehouden door Rodrigo Fernandez, econoom bij SOMO, over het thema wat is inflatie.

Bijeenkomst

26 oktober 2022

Dijktheater in Tetterode
Da Costakade 160
1053 XD Amsterdam

Amsterdam

Inloop: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uu

Einde: 22.00 uur.

Voor meer informatie;

Bijstandsbond
020-6898806
info@bijstandsbond.amsterdam

maandag 3 oktober 2022

Menstruatiearmoede

 Menstruatiearmoede


Heb jij 5 minuten om www.neighborhoodfeminists.com te helpen met hun onderzoek naar menstruatiearmoede in Amsterdam? Menstrueer jij? Vul dan de anonieme vragenlijst op
www.AMSmenstrueert.nl nu!  Met jouw hulp hopen ze waardevolle informatie te verzamelen over menstruatie en menstruatiearmoede in de stad. Niemand zou moeten kiezen tussen maandverband en eten, en ze vechten al voor gratis producten voor iedereen die ze nodig heeft. Goed onderbouwd onderzoek waar ALLE mensen die menstrueren in Amsterdam meedoen, inclusief minima en degenen die misschien niet gedocumenteerd of geregistreerd zijn, is broodnodig. Ga naar www.AMSmenstrueert.nl om de enquête in te vullen en daarna graag delen met anderen!


Warme groet,
Tammy

mede-oprichter & voorzitter
Neighborhood Feminists
www.neighborhoodfeminists.com

Remmerdenplein 100
1106 AK Amsterdam
tammy@neighborhoodfeminists.com

zondag 25 september 2022

Censuur Facebook. Advertentie Bijstandsbond op Facebook afgewezen wegens 'onacceptabele bedrijfspraktijken'.

 Persbericht 25-09-2022

Censuur Facebook. Advertentie Bijstandsbond op Facebook afgewezen wegens 'onacceptabele bedrijfspraktijken'. 

De Bijstandsbond heeft een werkgroep inflatie opgericht die wekelijks bij elkaar komt en die de inflatie en de hoge energieprijzen onderzoekt en waar informatie wordt uitgewisseld over waar wat het goedkoopste is. Als voorlopig resultaat van de werkgroep is een energiespreekuur opgericht, waar mensen hun energierekening kunnen laten doorrekenen of alles wel klopt. Verder zijn wij een petitie gestart en hebben wij de overlevingsgids voor de minima op internet. Met tips en trucs om te overleven in deze moeilijke tijden. www.overlevingsgids.net.

Om de petitie te promoten hebben wij de volgende tekst verspreid op twitter en facebook: 'Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders. NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!. Teken de petitie!. 

https://bijstandsbond.amsterdam

Ook hebben wij een kleine advertentie aangemaakt op Facebook met bovenstaande tekst. Dat moest beoordeeld worden, zei Facebook. Vervolgens kregen wij het volgende antwoord:

Je advertentie is afgewezen

Je advertentie is afgewezen omdat deze niet voldoet aan ons beleid inzake Onacceptabele bedrijfspraktijken . Dit betekent dat je advertentie niet wordt uitgevoerd en niet wordt weergegeven aan je doelgroep.

We weten dat dit invloed kan hebben op je huidige zakelijke doelstellingen. Als je van mening bent dat de advertentie ten onrechte is afgewezen, kun je een nieuwe beoordeling aanvragen.

Het kan niet anders dan dat Facebook de advertentie te opruiend vond. Wij vinden dit onacceptabele censuur. Wij zijn een democratische organisatie, die geen vlieg kwaad doet. Honderden mensen worden jaarlijks geholpen op ons inloopspreekuur. Wij geven gewoon onze politieke mening, zonder aanzetten tot haat, vernielingen, en andere oproepen tot geweld en toch worden wij geweigerd. 

Voor meer informatie:

Bijstandsbond

06-20367458

info@bijstandsbond.amsterdam

Da Costakade 162

1053 XD Amsterdam

vrijdag 23 september 2022

NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!. Teken de petitie!


 Beste vrienden,

 De Bijstandsbond is zojuist de volgende campagne gestart: NU een echt noodplan tegen armoede en ongelijkheid!.
 
  Het gaat in de kapitalistische economie helemaal fout. Het systeem stuit op sociale en ecologische grenzen en heeft zijn langste tijd gehad. Het wordt tijd voor iets anders, we moeten toewerken naar een ander systeem zodat de economie niet slechts voor een enkeling werkt, maar voor iedereen. Wij willen een wereld waarin de economie draait om menselijk welzijn en planetaire gezondheid, in plaats van om oneindige economische groei en ophoping van rijkdom bij een klein aantal miljardairs.

Daarom hebben we nu een echt noodplan nodig met maatregelen op de korte termijn, de lange termijn en op lokaal niveau:

WAT ER NU MOET GEBEUREN
• Compensatie van de uit de hand lopende energieprijzen.
• Geen afsluitingen van gas en elektra.
• Huurbevriezing en zo mogelijk verlaging van de huren.
• Garantie voor iedereen dat het basispakket van dagelijkse levensbehoeften kan worden
verkregen ook als je het niet kunt betalen.
• Hogere lonen en vaste banen inclusief inflatiecorrectie van de lonen tot aan modaal, en
koppeling van pensioenen en uitkeringen.
• Verhoging van het wettelijk minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen naar 15
euro per uur.
• Versnelde isolatie van woningen door woningbouwverenigingen en particulieren zonder
verhoging van de huren.
• Afschaffen eigen risico in de zorg

WAT ER STRUCTUREEL MOET VERANDEREN
• De productie van energie reguleren en socialiseren.
• Prioriteit voor betaalbare huurwoningen: huren die maximaal oplopen tot 20% van het netto inkomen, terugdringen marktpartijen in de woningsector en socialiseren van grote particuliere huizenbedrijven.
• Bevriezen en reguleren van prijzen voor noodzakelijk voedsel en andere noodzakelijke
levensbehoeften. Winsten afromen van de profiteurs van de inflatie. 
• Biologisch voedsel bevorderen en goedkoper maken ten opzichte van regulier voedsel.
• Goed en goedkoop openbaar vervoer.
• Meer zeggenschap aan de basis in politieke besluiten, economie en bedrijven.

WAT ER LOKAAL MOET GEBEUREN
• Voorkomen dat gemeenten meewerken aan ontruimingen en afsluiting van gas en licht
• Noodplan voor het onderbrengen van daklozen en vluchtelingen met en zonder papieren.
• Gemeenten moeten de bevoegdheid krijgen leegstaande kantoorpanden en andere grote
gebouwen te vorderen voor woonruimte.
• Financiering van energieschulden uit de bijzondere bijstand.
• Kleinschalige milieuvriendelijke goedkope voedselproductie aan de rand van de stad of
dorp bevorderen (zoals in Amsterdam in de Lutkemeerpolder).
• Verhoging van de langdurigheidstoeslag voor de minima en verhoging van de
Regeling tegemoetkoming meerkosten (Rtm) uit het fonds van de Wet maatschappelijke ondersteuning voor chronisch zieken en
gehandicapten.

Laten we de inflatie bestrijden, de energieprijzen betaalbaar maken en bittere armoede onder honderdduizenden voorkomen. Roep het kabinet op om ons noodplan te omarmen en teken nu de petitie!

  https://bijstandsbond.amsterdam

  Als gewone mensen zoals jij en ik samen komen en strijden voor onze idealen, kunnen we voor echte verandering zorgen. Samen kunnen we een heleboel mensen bereiken en zorgen voor een doorbraak rond dit belangrijke onderwerp. 

  Zou je deze petitie - nadat je hebt getekend - met anderen willen delen? Het is heel makkelijk - je hoeft alleen deze mail door te sturen. 

  Bedankt!

  Piet

zaterdag 3 september 2022

Aktieverband van werklozen en minima in Duitsland vordert onmiddelijke opening van de pijplijn Nord Stream II

Wat is Nord Stream II?


Nord Stream 2 bestaat uit twee gaspijpleidingen die ruim 1200 kilometer over de bodem van de Oostzee lopen. Deze liggen parallel aan Nord Stream 1 - de leiding die sinds 2011 in gebruik is. De leidingen beginnen in de buurt van Sint-Petersburg en lopen naar het noordoosten van Duitsland. In totaal moet daarmee 55 miljard kubieke meter gas per jaar geleverd worden. Dat zou genoeg moeten zijn voor 26 miljoen huishoudens, is te lezen op de website van Nord Stream 2. Het project kost 9,5 miljard euro dat voor de helft gefinancierd wordt door het Russisch staatsbedrijf Gazprom en voor de helft door een aantal westerse bedrijven, waaronder Shell. Om de certificering rond te krijgen is een Duitse dochteronderneming opgericht voor Nord Stream 2. President Poetin benadrukte dat de verbinding klaar is voor gebruik en dat die de druk op de Europese gasmarkt met de huidige torenhoge prijzen kan verlagen. Maar een beslissing over de goedkeuring van de Duitse toezichthouder is nu opgeschort. Vanwege de oorlog in Oekraine.

De Duitse werklozen van 'Das Aktionsbundnis Sozialproteste' (ABSP) (Aktieverband van sociale protsten) eisen nu onmiddelijke opening van de pijplijn Nord Stream II. Nord Stream 2 openen als middel tegen infaltie en sociale afbraak, wegens de dreigende recessie! Berdijven die over de kop gaan vernietigen arbeidsplaatsen! De hoge energieprijzen drijven mensen in de armoede! Vrede in plaats van een economische oorlog van de NATO!. Deze oproep werd op een nationale manifestatie in Duitsland van het Aktionsverband op 20 augustus 2022 in Gera aangenomen. Het ABSP is een in juni 2005 tegen Harz IV en loondumping opgericht nationaal netwerk van werklozen en Sozialprotsten. www.die-soziale-bewegung.de