vrijdag 26 februari 2021

Cliëntenbelang en Bijstandsbond gaan nauwer samenwerken

 Clientenbelang Amsterdam

24 februari 2021

Nauwere samenwerking met Bijstandsbond

Zowel de Amsterdamse Bijstandsbond als clientenbelang bieden kosteloze cliëntondersteuning, maar wel op verschillende gebieden. Kort geleden hebben we de banden aangehaald en afgesproken om vaker cliënten naar elkaar door te verwijzen. Ook gaan we samenwerken in projecten, bijvoorbeeld op het gebied van werk en inkomen. 

 Wilco Schild, onze coördinator cliëntondersteuning: “Onze doelgroepen overlappen elkaar voor een groot deel. Net als bij ons komen bij de Bijstandsbond veel cliënten met psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Maar eveneens mensen met fysieke beperkingen, van jong tot oud. Allemaal mensen die moeite hebben om een inkomen te verwerven en daarom vaak zijn aangewezen op een (bijstands)uitkering.”

“Onze eigen cliëntondersteuners richten zich vooral op het ondersteunen van mensen die met de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en de Wet langdurige zorg (Wlz) te maken hebben. Als cliënten daarbij ook nog financiële problemen hebben, zullen we niet nalaten hen door te verwijzen naar de Bijstandsbond.”

Meteen bezwaarschrift indienen

Piet van der Lende is al 30 jaar betrokken bij de Bijstandsbond en vertelt dat er zo’n 20 mensen per week naar het inloopspreekuur komen: “De spreekuren zijn op dinsdag en donderdag tussen 11 en 4 uur. Vanaf 1 uur is er ook een advocaat aanwezig.

 Als iemand het bijvoorbeeld niet eens is met het niet toekennen van een vergoeding voor dieetkosten, dan kan de advocaat meteen een bezwaarschrift schrijven. Ook in deze coronatijd kunnen mensen gewoon langskomen.” 

 Kwijtschelden gemeentelijke heffingen

“We helpen met het aanvragen van een bijstandsuitkering en met het invullen van allerlei formulieren. Onze specialisatie is het helpen bij kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. We weten ook veel over de regeling tegemoetkoming meerkosten. 

 Dit is een een regeling van de gemeente om mensen die extra kosten maken door hun aandoening financieel te ondersteunen. Daarnaast geven we allerlei adviezen, bijvoorbeeld over het ontvangen van een erfenis terwijl iemand een uitkering heeft.”

 Moeite met hulpvraag formuleren

De Bijstandsbond ziet steeds meer mensen op het spreekuur komen die zulke ingewikkelde problemen hebben, dat het nauwelijks lukt om een hulpvraag te formuleren. Piet: ”Die mensen zouden misschien bij jullie terecht kunnen. Dat geldt ook voor de mantelzorgers die wel eens bij ons komen. Zij hebben jaren bij hun ouders ingewoond om hen te verzorgen en moeten na hun dood het huis uit. Voor hen kunnen jullie misschien ook iets doen.”

 Onze cliëntondersteuning

Amsterdammers die vastlopen bij het regelen van zorg of voorzieningen of behoefte hebben aan ondersteuning, kunnen een mail sturen naar steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl of bellen met één van onze cliëntondersteuners op (020) 57 77 999 (op werkdagen van 10.00 - 16.00 uur).


 


maandag 22 februari 2021

Oostenrijke werklozen gaan actie voeren voor verhoging van de werkloosheidsuitkeringen

 

Action week: Unemployment benefits up to 80%!

Active Unemployed Austria calls for support of the campaign!

(Vienna, February 21, 2021) Even if the 150 Euro monthly corona subsidy for unemployed people in Austria has been extended to the end of March and also the minimal increase in emergency assistance to the level of unemployment benefit, Austria continues to cover the masses of gainfully employed people according to the principle of "Felxunsecurity": A net replacement rate of only 55% remains at the lower end of the rich developed world.

Unfortunately, the new Minister of Labor, former head of the social research institute IHS, Martin Kocher, is also expected to show little commitment to improving the situation of people who are marginalized as unemployed by the economy and the state. The damage caused by Corona and politics will continue to burden the general population for a long time On the other hand, the large corporations and capital owners will probably continue to be spared of contributing to the costs of corona crisis and get a lot of get a lot of grants at the expense of the working class.

Therefore Austrias larges independent unemployed union „Active Unemployed Austria“ supports the platform for action, which is geared towards a longer struggle, and calls on civil society to support this initiative!

Mag. Ing.Martin Mair
Chairman "Active Unemployed Austria"

Raise unemployment benefits!

Eco-social public investment program to combat unemployment


Monday 22nd February, 9-11h

AMS Wien Floridsdorf

Schloßhofer Straße 16-18, A-1210 Vienna

Wednesday 24th February, 10-12h

AMS Graz,

Neutorgasse 64, A-8010 Graz

Wednesday 24th February, 10-12h

AMS Innsbruck

Schöpfstraße 5, A-6010 Innsbruck

Thursday 25th February, 9-11h

AMS Wien Favoriten

Laxenburger Straße 18, A-1100 Vienna

Friday 26nd February ,14-16h

Steyr, Wochenmarkt Citypoint

Tomitzstraße 1, A-4400 Steyr

Saturday 27th February, 9-11h

Linz, Südbahnhofmarkt

Marktplatz 1 – 24, A-4010 Linz

Saturday 27th February, 9-12h

Bruck/Mur

Koloman-Wallisch-Platz, A-8600 Bruck an der Mur

The respective local organizers can be found here: [german]

http://www.selbstbestimmtes-österreich.at/termin/351-aktionswoche-arbeitslosengeld-anheben
http://www.selbstbestimmtes-österreich.at/termine

First analysis of the new labor minister, which should not be underestimated:
http://www.selbstbestimmtes-österreich.at/361-noch-ein-neoliberaler-am-schalthebel-arbeitslose-fuerchtet-euch

Action conference for an immediate and permanent increase in unemployment benefits

Saturday, March 6th, 2020, 2-6pm

WUK, Währingerstraße 9, A-1090 Vienna

Depending on the corona (political/legal) situation either in the initiative room Stiege 5 or in the courtyard under the open sky in compliance with the official requirements

http://www.xn--selbstbestimmtes-sterreich-svc.at/termin/380-aktionskonferenz-fuer-ein-hoeheres-arbeitslosengeld

-- 
====================================================
Aktive Arbeitslose Österreich, ZVR: 852272795
Die Basisgewerkschaft von und für Erwerbsarbeitslose
Krottenbachstrasse 40/9/6, A-1190 WIEN
Tel.: +43-676-35 48 310
http://www.aktive-arbeitslose.at
https://www.facebook.com/aktivearbeitslose
https://www.twitter.com/AKTIVEARBEITSLO
kontakt@aktive-arbeitslose.at
====================================================
Solidarität wirkt! Unterstützen Sie uns dabei:
Sparda Bank Wien, IBAN: AT711490022010059910
====================================================

woensdag 27 januari 2021

Verkiezingen 2021

We drinken een glas, doen een plas en alles blijft zoals het was

Het is de ochtend van 15 januari in het nieuwe jaar. Ik sta langs de zijlijn en kijk hoe politiek Den Haag reageert op de toeslagenaffaire. Resultaat: met name het kabinet heeft zichzelf opgedragen om deze scandaleuze affaire een passend antwoord te geven. Eén politieke kop is al gerold, het zet die van anderen onder morele druk. Eigenlijk lijkt er maar één antwoord passend en dat is het voltallig aftreden van het kabinet. In hoeverre de mogelijk te nemen stappen voldoende zijn voor, voornamelijk de ernstig gedupeerden, is nog maar de vraag. Maar, bijkomend, het vertrouwen in de politiek heeft natuurlijk weer een flinke deuk opgelopen.
Natuurlijk, ik ga ervan uit dat alle slachtoffers van de toeslagenaffaire ruimhartig “gecompenseerd” zullen gaan worden, met hun eigen geld. En uiteindelijk zal je zien zijn dat niet alle schade met geld gerepareerd kan worden. Helaas. De ouders zullen het ermee moeten doen.

Het vizier is vooral gericht op het kabinet en de verantwoordelijke bewindslieden. Maar er is natuurlijk meer. Het is het hele gebouw van rechtvaardigheid dat behoorlijk aan het wankelen is gebracht. De Wetgevende macht, de Uitvoerende macht en de Rechtsprekende macht hebben hier laten zien dat ze niet onfeilbaar zijn. Sterker nog, ze hebben elkaars falen alleen vergroot en er een behoorlijk zootje van gemaakt. Nergens een luisterend oor, nergens een empathische geste, nergens een signaal dat de burger kan rekenen op zijn overheid.

Inmiddels vijf uur in de middag, de volgende dag. Het kabinet heeft besloten om ermee te stoppen. Maar wat moeten we ermee. Wat voor waarde moeten we geven aan het besluit om de stekker eruit te trekken? Er worden meteen verbeterprogramma’s aangekondigd, fundamentele veranderingen in de betrekkingen tussen overheid en burger. Ministers buitelden over elkaar heen om toch vooral te zeggen dat dit nooit meer mag voorkomen. De minister president voorop. Mark Rutte, vereenzelvigde gladjanus pur sang. De man, onder wiens supervisie alles gebeurt maar aan wie niets blijft kleven. Tja, hoe je het ook wend of keert, het is één van zijn grote gaven. Het is een gave om ten overstaan van het gehele volk vertrouwen uit te stralen terwijl zaken gigantisch in de soep zijn gelopen of dreigen dat te doen. En we staan erbij en kijken ernaar.

Hoe is het mogelijk, de Hollandse ziekte
Het gaat goed met Nederland. Het gaat hartstikke goed met ons landje. Helaas en jammer genoeg; niet iedereen kan/mag ervan mee genieten. Het evenwicht wat betreft de menselijke maat in Nederland is zoek geraakt. Het evenwicht is doorgeslagen. Het evenwicht heeft plaats gemaakt voor “het recht van de sterkste”. Zicht- en voelbaar. Het is voor iedereen te zien dat er grote afstanden ontstaan zijn in de Nederlandse samenleving. Een kloof tussen overheid en burger, tussen burgers onderling.
Sluimerend is de verwijdering binnengeslopen, die tussen overheid en burger. Maar ook burgers onderling drijven uit elkaar. Het neo-liberaal beleid, onder regie van Mark Rutte, wordt daar in bepaalde kringen verantwoordelijk voor gemaakt. En ja, neo-liberaal beleid heeft een prima voedingsbodem gevonden onder de massa van het stemvolk. Het gaat immers goed met het overgrote deel van de bevolking. En, omdat het goed gaat men koesteren. Koesteren datgene wat men momenteel heeft. Eén keer, twee keer of zelfs drie keer op vakantie geeft zo’n prettig vrij gevoel. Men ondergaat het genot van het succes. Het succes als gevolg van eigen streven, van eigen handelen. Succesvol zijn geeft een soort van vrijbrief om met de vinger te gaan wijzen. Op afstand en onpersoonlijk met de vinger wijzen naar hen die het tempo niet bij kunnen houden. Zij die achterblijven worden toch verzorgd door ons prachtig sociaal stelsel?

Het neo-liberaal gedachtengoed drijft op de welvaart van velen. Het wordt gevoed door een individueel ervaren onoverwinnelijkheid. Een (goed)betaalde baan, misschien zelfs een dubbel inkomen levert vaak de gedachte op; “Wie doet me wat?”. De zekerheid van het moment geeft rust, geeft vertrouwen, geeft de drang om de leefomstandigheden in stand te houden. Begrijpelijk, maar het levert wel enkele bijverschijnselen op. Nare bijverschijnselen. Bijverschijnselen die we acceptabel blijven vinden zo lang we aan de goede kant van de streep blijven. Staande blijven is voor velen stiekem meer een kwestie van geluk dan een gevolg van eigen verdienste, maar sluiten de ogen er alsnog voor.

De wereld is veranderd, Nederland veranderd mee, we zien het in onze samenleving. Flexwerken is een niet meer weg te denken norm geworden. ZZP-er worden omdat het de enige manier is om een inkomen te verschaffen. Twee bestaansvormen van schijnbaar financiële onafhankelijkheid aan een zijden draadje. Globalisering, automatisering, digitalisering, overproductie; het zijn onomkeerbare ontwikkelingen en we omarmen hun intrede als zaligmakend. Het zijn ontwikkelingen die meer en meer arbeidsplaatsen aan de onderkant van de arbeidsmarkt wegsaneert. En die onderkant schuift steeds verder op, van ongeschoolde arbeid naar geschoold werk. Lang leve het bedrijf dat het zo goed doet, jammer voor die ander.

Onzekerheid levert bijziendheid
Onzekerheid wat betreft het houden van de baan geeft stress, geeft het geloof dat er niets moet veranderen. De status quo behouden: een te koesteren wens. Met die wens gedachte is niets mis. Het ligt zelfs voor de hand om vanuit zo’n positie liberaal te gaan stemmen. En op zich is daar ook helemaal niets mis mee, maar is het wel de club waar je bij wilt horen? Is het wel de club waar jij je zekerheid kunt halen? Kijk naar het resultaat van de afgelopen tien jaar. Kijk wie er het meest heeft geprofiteerd van het neo-liberaal beleid. Enkele zaken op een rijtje:

 • Oneindige privatisering

 • Ziekenhuizen gesloten

 • Onderwijs, politie, zorg zijn sectoren waar het steeds moeilijker wordt om aan de bijbehorende
 •  standaard te voldoen; oorzaak werkdruk

 • Bureaucratisering, als uitvloeisel van overheidswantrouwen jegens zijn burgers

 • Aardbevingsslachtoffers Groningen, besluiteloosheid door bureaucratie

 • Onverschilligheid en afschuiven van verantwoordelijkheden; zie toeslagenaffaire

 • Kille en brute overheidsoptreden vanuit onuitvoerbare wetten

 • Participatiewet, veel open einden, herhaaldelijk ondeugdelijke interpretatie

 • Wetgeving waarbij de solidariteit met kwetsbaren is losgelaten

 • Meebuigende overheid als de druk groot genoeg is; zie boerenprotest

 • Zwalkend overheidsoptreden als daadkracht noodzakelijk is; zie corona-aanpak

Het rijtje kan langer gemaakt worden. De aangegeven punten geven weer dat er gekozen is voor een overheid met een liefde voor het kapitaal. Het neoliberale gedachtengoed schreeuwt wel van alle daken dat iedereen aan het werk moet (blijven) maar fluistert als het gaat om verdeling van de juiste middelen om het te realiseren.

Het parlement is ziek

Achterhaalde begrippen
De Nederlandse politiek heeft aan vaagheid gewonnen. Scherpe tegenstellingen zijn vloeibaar geworden en soms weet je niet of je ze nu bij de kop of bij de kont hebt. Het traditionele links en rechts bestaat niet meer. Eigenlijk zijn er nog maar drie richtingen te bekennen die er nog toe doen. We kunnen de vaderlandse politiek verdelen in het progressieve deel, het liberale deel en de confessionele deel. De rest doet er niet toe. De rest acteert als vervuiler van het politieke debat en heeft daarmee een onbedoeld maar kwalijke rol op zich genomen. One-item partijtjes voegen niets toe wanneer het gaat om ons sociaal zekerheidsstelsel. Versnippering binnen de Tweede Kamer heeft het politiek stelsel geen goed gedaan. Te vaak heeft het sociaal zekerheidsstelsel de rol van wisselgeld moeten spelen bij het construeren van coalities. Tijdens debatten is het creëren van een vuist tegen verdergaande afbraak te vaak gestaakt omdat een benodigde meerderheid niet gehaald kon worden.

Politici worden gekozen op persoonlijke titel, zonder welke bagage dan ook. Klinkt mooi, maar is onwerkbaar. Politiek is een bijzonder moeilijke job. Het is een job die je gewoon niet in je eentje of met z’n tweeën kunt uitvoeren. Zoveel onderwerpen, zoveel onderzoeken, zoveel achtergronden; onbegonnen werk voor een kleine fractie. De zin van het bestaan vanuit een bepaald ongenoegen is niet voldoende om te acteren op het grote toneel. Wat levert het ons op als een partij de kamer binnenkomt met het idee dat de buurvrouw geen hoofddoekje mag dragen? Waar komt de grootheidswaan vandaan waarin de wereld Nederland op een bevoorrecht voetstuk gaat plaatsen als we zelfstandig verdere gaan? Waardering in de wereld moet je verdienen, je moet willen samenwerken. Waarom heeft Nederland een partij voor de ouderen, waarom voor dieren, waarom voor mensen met een niet Hollandse achternaam? Wat is er aan de hand met Nederland dat we voor ieder ervaren ongenoegen een partij moeten oprichten. Een nieuwe partij betekent een afzetten tegen anderen, betekent ook blijk te geven van een onvermogen om op de juiste manier te communiceren. Dat ongenoegen kan ook in een politieke stroming onder de aandacht gebracht worden. Het vraagt samenwerken, het vraagt om het ongenoegen zichtbaar te maken. Op de politieke agenda zetten vanuit een machtspositie. Het is vaker contraproductief om dat specifieke ongenoegen in de politieke arena vanuit een kleine fractie te agenderen. Geen mannetje/vrouwtje heeft een persoonlijke waarde waaruit een rechtvaardiging voor een stem komt. Het gaat om het totale plaatje en niet om een onderbuikgevoel.

Stem niet op iemand, stem voor jezelf
Progressief, liberaal of confessioneel, het zijn richtingen bedoeld voor het behartigen van belangen. Het liberaal gedachtengoed heeft het niet zozeer op de zwakkeren, de kwetsbaren in de samenleving. Fraude is in hun opvatting iets voor de mensen die ondersteuning nodig hebben. Hier moet dan ook hard en streng tegen opgetreden worden. Anders ligt dat bij de kapitaalkrachtigen. Dit deel van de samenleving heeft in hun zienswijze goede redenen om het niet zo nauw te nemen met regelgeving, met de waarheid.
De confessionelen hebben hun eigen gedachten. Een beetje boven de grote massa staan past wel bij het rentmeesterschap. Het zit in hun genen om te bepalen welke richting Nederland op zal moeten. Beloften zijn hun niet vreemd, compromissen zijn noodzakelijk om aan de macht te blijven. Alleen, zie de werkelijkheid. Ieder compromis laat zien dat het midden aan z’n trekken komt, de beide uiteinden moeten inleveren. Het uiteinde waartoe wij behoren kan dat niet. Wij, de onderkant van de samenleving hebben geen wisselgeld meer.

De progressieven. Alle reden om boos op hun te zijn. Te vaak en te meegevend zijn principes over boord gegooid vanuit een redenatie dat het land geregeerd moest worden. Compromis gesloten, waarden overboord gegooid. We zien verscheidene partijen die in hun beeldvorming progressief genoemd kunnen worden. Een behoorlijk blok zou je zo zeggen, ware het niet dat zij tot dusver zichzelf tot zalig hebben verklaard. Zij weten wel hoe het moet. Alleen, ze zijn niet in staat om samen te werken als het er op aan komt. Als het er echt op aankomt zijn de verschillen niet te overbruggen. Daar moet een einde aan komen willen we een halt roepen aan de afbraak van de sociale en verzorgende staat. Kopstukken van deze partijen moeten broodnodig eens bij elkaar gaan zitten, elkaars eigenaardigheden voor lief nemen en focussen op datgene dat hen verbind. En die focus moet een lichtpunt worden voor hen die aangewezen zijn op hun vertegenwoordiging. Ik zou deze partijen willen vragen om het vertrouwen van de kiezer te winnen. Het vertrouwen te behouden, na de verkiezingen.

Wij, de stemmers
Het ligt natuurlijk niet alleen aan de politiek. Het ligt ook aan ons de; de kiezer. Wij hebben het ook mogelijk gemaakt dat die onwerkbare versnippering in de politiek heeft kunnen plaatsvinden. Door uit teleurstelling, vanuit boosheid, door een gevoel van verlorenheid niet te gaan stemmen. Door een soort van proteststem af te geven. Het gevolg heeft zich laten zien. Meer en meer schuift Nederland op naar een samenleving waarin het recht van de sterkste de overhand heeft genomen. Het wordt tijd dat daar verandering in komt. Het wordt tijd dat de progressieven zich verenigen. Bepaal voor jezelf waar jij beter van wordt, stem voor jezelf.

Denk aan jezelf,
Aaldert de Jongzaterdag 2 januari 2021

De beste wensen voor 2021 en verzoek de jaarlijkse contributie van de Bijstandsbond over te maken.

 Amsterdam, 02-01-2021

Aan de leden, sympatisanten en donateurs van de Bijstandsbond,

Allereerst mede namens de andere medewerkers van de Bijstandsbond de beste wensen voor 2021. Ik hoop dat het dit jaar goed met je mag gaan. De mensen die in de shit zitten wens ik veel sterkte toe. 

 Hierbij vraag ik aan het begin van het nieuwe jaar weer de contributie voor 2021 over te maken. De contributie bedraagt 20 euro per jaar maar meer of minder mag ook. Ik hoop wel, dat iedereen een kleine bijdrage betaalt, anders komen we weer in de situatie van anderhalf jaar geleden toen we financieel helemaal aan de grond zaten. 

Je kunt de contributie overmaken op bankrekening NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v Bijstandsbond Amsterdam. Maar je kunt de contributie ook contant betalen op ons kantoor tijdens spreekuurtijden. Indien je nog niet bezig bent met internetbankieren kun je een overschrijvingskaart gebruiken. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag om 11.00 uur tot 16.00 uur, en vanaf 13.00 uur is een advocaat van VHM advocaten aanwezig.

De Bijstandsbond is een vereniging van vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten. De werkzaamheden worden verricht door mensen die zelf een minimumuitkering of minimum inkomen uit ander werk hebben. De vereniging ontvangt geen structurele subsidie van de overheid of particuliere fondsen. De staande organisatie wordt gefinancierd door incidentele subsidies en bijdragen van de leden. De kosten kunnen laag gehouden worden omdat we in het woon-werk pand Tetterode in Amsterdam weinig huur betalen. De Bijstandsbond heeft de ANBI status. Zoals gezegd, De Bijstandsbond zit erg krap in haar financiële jasje en we zouden een financiële bijdrage erg op prijs stellen.

Ondanks de coronacrisis zijn wij gewoon doorgegaan met onze werkzaamheden. Het spreekuur was gewoon open en ook in het nieuwe jaar hopen wij de mensen met een minimuminkomen weer van dienst te zijn. 

Wij zijn ook een crowdfunding campagne begonnen om inkomsten te krijgen naast de inkomsten uit contributies. U kunt uw bijdrage ook betalen door te surfen naar http://www.bijstandsbond.amsterdam (dus niet .nl) en dan op de knop ‘support’ drukken. De rest wijst zich vanzelf. U kunt daarbij desgewenst ook een bijdrage betalen onder een andere naam of anoniem. Ik hoop wat van u te horen!

De Bijstandsbond verstrekt informatie via de telefoon 020-6898806 - via briefwisselingen Bijstandsbond Da Costakade 162 1053 XD Amsterdam - via haar website https://www.bijstandsbond.org - via de overlevingsgids voor de minima https://www.overlevingsgids.net - via de weblog https://bijstandsbond.blogspot.com/ - via twitter @bijstbond - @dwangarbeidnee - @overlevingsgids - via facebook https://www.facebook.com/Bijstandsbond - via mastodon https://todon.nl/@bijstandsbond - via Whatt's App en Signal 06 203 674 58 - via Instagram https://www.instagram.com/bijstandsbond/ - via Reddit https://www.reddit.com/user/bijstbond/ - via LinkedIn https://www.linkedin.com/in/piet-van-der-lende-39a5019/ - via email info@bijstandsbond.org - via Tik Tok https://www.tiktok.com/@bijstandsbond

Met vriendelijke groet,
Piet van der Lende
Bijstandsbond
pvdlende@dds.nl
06-20367458

donderdag 31 december 2020

WPI (sociale dienst) in Amsterdam gaat op grote schaal beeldbellen invoeren voor contacten tussen klantmanagers en bijstandsgerechtigden. Deelname aan beeldbellen is verplicht.

 WPI (sociale dienst) in Amsterdam gaat op grote schaal beeldbellen invoeren voor contacten tussen klantmanagers en bijstandsgerechtigden. Deelname aan beeldbellen is verplicht. Men zet MS Teams in. Dan worden je data opgeslagen in de cloud van Microsoft. MS Teams kent verschillende privacysettings, die aan de kan van het WPI kunnen worden ingesteld zonder de klant in te lichten. Zo heb je een optie dat anderen kunnen meekijken. Als er deskunidgen zijn die meer kunnen vertellen over de ins en outs van MS Teams houd ik mij aanbevolen.

Piet

In 'Werkwoord', het officiele blad van de WPI (uitgave van de gemeente) lezen wij het volgende: 

Door het coronavirus vindt de dienstverlening van de gemeente nu zoveel mogelijk op afstand plaats. Om goed met elkaar in contact te blijven, worden creatieve oplossingen bedacht. Een van deze oplossingen is bellen met beeld: beeldbellen. Zo kunnen we elkaar toch zien. Beeldbellen is voor veel mensen nieuw. Daarom geven we in deze Werkwoord een aantal tips over beeldbellen.

Beeldbellen, zo doen we dat!

Veilig beeldbellen via MS Teams

Beeldbellen kan op vele manieren. De gemeente heeft ervoor gekozen MS Teams te gebruiken. Dat heeft te maken met uw en onze veiligheid. MS Teams voldoet aan de regels rond privacy en informatiebeveiliging

Zo komt u bij uw afspraak in MS Teams

Uw contactpersoon stuurt u via mail een link. Deze link opnet u op uw laptop, computer, tablet of telefoon. In de mail staat stap voor stap beschreven wat u moet doen om bij uw afspraak te komen.

Vergeet niet

1. Een uitnodiging voor beeldbellen is niet vrijblijvend. Net als bij ene gewone afspraak rekent uw contactpersoon op uw deelname. Als u echt niet kunt, bijvoorbeeld vanwege ziekte of omdat u een sollicitatiegesprek heeft, moet u dat laten weten.

2. Neem voldoende tijd om in te loggen voordat de afspraak begint

3. Zorg dat u ergens bent waar u rustig en prive kunt praten. Gebruik zo mogelijk een koptelefoon om storende geluiden te voorkomen.

4. Als het niet lukt om in te loggen bel dan uw contactpersoon.

zondag 27 december 2020

WPI (Sociale dienst) denkt na over beeldbellen met clienten in te voeren

De WPI (sociale dienst) in Amsterdam denkt erover beeldbellen in te voeren in de contacten tussen klantmanagers en clienten. Die kunnen elkaar dan niet alleen horen, maar ook zien. Argument van de WPI is, dat sommige clienten, meestal jongeren, uit zichzelf al gaan beeldbellen. Nu met de coronacrisis zijn de contacten op afspraak waarbij je bij elkaar op bezoek gaat of mensen worden opgeroepen zeer beperkt. Beeldbellen zou daar een oplossing voor zijn.

Op twitter heeft een team manager fraudebestrijding uit het zuiden des lands de volgende reactie : 'In de rest van het land gebeurt dit al. Bijzonder om te “laten melden” dat “erover wordt gedacht”. Gewoon doen wat helpt, daar kom je verder mee.'

Een reactie op facebook 'Kunnen ze meteen even rondkijken. En niet vergeten op te nemen '.


donderdag 24 december 2020

Nieuwe premie voor bijstandsgerechtigden in Amsterdam die betaald werk verrichten met een aanvullende bijstandsuitkering


Enige tijd geleden is Amsterdam begonnen met een onderzoek naar de manier waarop bijstandsgerechtigden het best (aan het werk) kunnen worden geholpen om de eindjes aan elkaar te knopen. Daarbij is er een wetenschappelijk onderzoek naar de verschillende methoden. Deelnemers aan het experiment krijgen een aanvullende premie.

De premie die je terugkrijgt is de helft van het geld dat je met een baan verdient. Er is wel een maximum van € 200 per maand. Deze premie heeft geen invloed op bijvoorbeeld belastingtoeslagen of op vergoeding van kinderopvang. De uitgekeerde premiebedragen spelen wel een rol bij het bepalen van uw vermogen en dat kan gevolgen hebben als u bijvoorbeeld kwijtschelding van belasting aanvraagt. De gemeente verzamelt het premiebedrag en betaalt het twee keer per jaar uit. Dat doen ze in juni en in november.

Een rekenvoorbeeld: Je bent alleenstaand en ontvangt een bijstandsuitkering van € 937,- per maand. In maart verdien je € 300,- met parttime werk. Dan krijg je 937 – 300 = € 637,- aanvullende bijstand. UJebouwt nu ook premie op. In maart is dat € 150,- (de helft van wat u verdient met parttime werk). Stel dat je ook al een inkomensvrijlating van (bijvoorbeeld) € 75 euro hebt in maart. Dan wordt de inkomensvrijlating in mindering gebracht op de premie van € 150. Je ontvangt dan nog (150 premie-opbouw -/- 75 euro inkomensvrijlating =) € 75,- aan premie. 

De gemeente heeft nu besloten, een nieuwe premieregeling in het leven te roepen die voor langere tijd geldt voor iedereen, ook degenen met een aanvullende uitkering en werk die niet deelnamen aan het exeriment. De nieuwe premieregeling lijkt sterk op de oude, maar is toch net iets anders. Bijstandsgerechtigden kunnen een bijverdienpremie van 30% van hun inkomsten uit werk krijgen (was 50%) tot een maximum van 215 euro per maand. (Was 200) Het maximale bedrag wordt bereikt wanneer er 16 uur per week of meer wordt gewerkt. De premie kent evenals de oude regeling twee uitbetalingsmomenten per jaar, in juni en november. 

De regeling treedt na afloop van de premieverstrekking binnen het Amsterdamse experiment in werking op 1 maart 2021 en geldt tot en met 31 december 2022. Afhankelijk van de uitkomsten van de evaluatie van de regeling, is het denkbaar dat de regeling ook na 2022 blijft bestaan. In het bovenstaande rekenvoorbeeld moet je dus andere bedragen invullen. Bij de premie wordt zoals uit het rekenvoorbeeld blijkt, rekening gehouden met inkomsten uit de andere bijverdienregelingen in het kader van de Participatiewet die er zijn. Daarmee wordt de premie verrekend, de premie wordt dan dus lager. Er zijn drie van dergelijke bijverdienregelingen, die landelijk zijn vastgesteld. Een voor een-oudergezinnen, een voor mensen met een medische urenbeperking en een voor de anderen. 

Uit onderzoek van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam naar het effect van deze premie blijkt dat de uitstroom naar werk van deelnemers aan het experiment met premie twee keer zo hoog is, vergeleken met een vergelijkbare groep niet-deelnemers. Uit een tussenmeting van de Hogeschool van Amsterdam en de UvA blijkt dat er drie keer meer kans is om uit te stromen naar werk wanneer bijstandsgerechtigden 16 uur of meer werken. Daarnaast komt uit interviews met deelnemers naar voren dat de premie vooral wordt besteed aan het aflossen van schulden, achterstallige betalingen en vaste lasten, zoals huur, verzekeringen en abonnementen. De premie zorgt dus voor meer financiële armslag bij mensen die binnen de bijstand de stap naar werk maken.


Verkiezing Scrooge award 2020


De afgelopen weken konden mensen stemmen op een bedrijf dat de Scrooge award verdiende, als grootste vrek omdat er lage lonen worden uitbetaald. De award is genoemd naar de gelijnamige vrek uit het kerstverhaal van Charles Dickens en ingesteld door de beweging voor14 die streeft naar een minimumloon van 14 euro per uur. 

voor14 De stembus is gesloten en de stemmen zijn geteld! Met 34,7% van de stemmen verkozen jullie Ahold Delhaize tot grootste vrek van 2020! PostNL kreeg 29,3% van de stemmen en daarna volgen Shell (24,5%) en Action (11,6%).

In 14 steden doopten bewoners vanavond de stadskerstboom om tot Scrooge-Award, door er een mega grote Voor 14 kerstbal in te hangen! Met de kerstboom als gemeenschapssymbool, hopen we dat de vrekken tot inkeer komen. Net als Scrooge kunnen zij hun rijkdom eerlijk gaan verdelen. Zodat iedereen profiteert en niet alleen de top!

De Scrooge-award is uitgereikt in Utrecht, Katwijk, Leiden, Den Haag, Delft, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Leeuwarden, Groningen, Maastricht, Almere, Lelystad.

#voor14 #minimumloon #scrooge #aholddelhaize #postnl #actionnederland #shell