dinsdag 17 mei 2022

Het fonds voor vergoeding van tandartskosten in Amsterdam. Dit is geen oplossing

Sinds kort loop ik met een minimuminkomen de rest van het jaar onverzekerd rond tegen tandartskosten. Dat komt zo. Ik maak gebruik van de collectieve zorgverzekering Amsterdam van Zilveren Kruis. Dat is een ziektekostenverzekering voor minima in Amsterdam die de gemeente met Zilveren Kruis geregeld heeft. Dat heeft verschillende voordelen. Lagere premie voor de basisverzekering Basis Zeker door korting via de gemeente Amsterdam en lagere premie voor de aanvullende verzekering doordat gemeente Amsterdam daarin financieel bijdraagt. Uitgebreide dekkingen in de aanvullende verzekering, zoals 100% vergoeding van de eigen bijdragen voor bijvoorbeeld medicijnen, kraamzorg, hoortoestel en ziekenvervoer. Tot zover gaat alles goed. Ook neem je voor het eigen risico automatisch deel aan de regeling ‘vooraf gespreid betalen’ van de gemeente Amsterdam. Je betaalt dan in 12 termijnen € 32,08 per maand voor het eigen risico. Voor zorg die niet in de basisverzekering zit, heeft Zilveren Kruis samen met de gemeente Amsterdam 3 aanvullende verzekeringen samengesteld. Deze heten AV Amsterdam 1, 2 en 3. Het is binnen de collectieve zorgverzekering Amsterdam verplicht een van deze aanvullende verzekeringen af te sluiten. Met een aanvullende verzekering krijgt u vergoeding voor bijvoorbeeld mondzorg, fysiotherapie, brillen/lenzen en alternatieve geneeswijzen. Ik heb het meest uitgebreide pakket genomen, ik word ouder en allerlei ziektes en lichamelijke ongemakken liggen op de loer. In totaal betaal ik voor de basisverzekering, het gespreide eigen risico en de AV plus 3 het aardige sommetje van 194,37 euro van mijn minimuminkomen. 

onverzekerd

In de afgelopen maanden heb ik een gebitsreparatie laten uitvoeren (een vulling, tandsteen verwijderen, een kroon laten plaatsen). En daar rolden de rekeningen van de tandarts in mijn bus die niet door de zorgverzekering worden vergoed. Wat blijkt? De aanvullende verzekering AV plus 3 vergoed tandartskosten tot maximaal 500 euro. En dat bedrag had ik overschreden. Het blijkt verder, dat het met de collectieve verzekering van de gemeente niet mogelijk is een wat duurdere tandartsverzekering af te sluiten, waarbij bijvoorbeeld tot maximaal 1000 euro vergoed wordt. Dan moet je uit de collectieve verzekering gaan en een afzonderlijk privé contract afsluiten met Zilveren Kruis. En zo komt het, dat ik de rest van het jaar onverzekerd rondloop. 

Brief

Tegelijkertijd met de rekeningen rolde bij mij op 22 april een brief in de bus van de gemeente over de oprichting van een fonds voor de vergoeding van tandartskosten. Na lezing van de brief heb ik niet de illusie dat ik daarvoor in aanmerking kom. Je moet financieel, lichamelijk en geestelijk op instorten staan om een kans te maken. En ook bijzondere bijstand behoort niet tot de mogelijkheden. Sinds jaar en dag worden niet verzekerde tandartskosten per definitie NIET door de bijzondere bijstand vergoed. De weinige mensen die het wel vergoed hebben gekregen betrof een noodsituatie, waarbij ze ‘geluk’ hebben gehad. Maar vergoeding via de bijzondere bijstand is praktisch onmogelijk. Een bezwaarschrift schrijven en naar de rechter gaan heeft geen zin, want rechters honoreren in dezen altijd de afwijzing van de gemeente. In plaats van de bijzondere bijstand nu wel open te stellen voor vergoeding van tandartskosten door het geld wat nu beschikbaar is in die pot te stoppen, heeft de gemeente gekozen voor een financiele bijdrage aan een particulier fonds, dat wordt uitgevoerd door het Fonds Bijzondere Noden. 

Fonds Bijzondere Noden

Het Fonds Bijzondere Noden in Amsterdam wordt gefinancierd door de gemeente en door vermogensfondsen, zoals kerkelijke instellingen. Zij hebben de uitkering van bedragen aan minima en andere noodsituaties gecentraliseerd. Je kunt dus in principe geen beroep meer doen op die afzonderlijke vermogensfondsen. Het is niet eenvoudig een bijdrage van het Fonds Bijzondere Noden te krijgen. Je kunt zelf geen aanvraag doen. Dat moet gaan via het professionele maatschappelijk werk, bijvoorbeeld via een ambulante ondersteuner van het Leger des Heils of een medewerker van de nieuwe buurtteams. Zij beoordelen eerst of een aanvraag kan worden gedaan en passen een eerste selectie toe. Je moet aantonen, dat alle voorliggende voorzieningen zoals de sociale dienst van de gemeente of de ziektekostenverzekering weigeren een uitbetaling te doen. Dat moet je allemaal aantonen, daarna kan de maatschappelijk werker de aanvraag doen. Als die dat tenminste wil. Vervolgens gaan ze bij het fonds de aanvraag beoordelen. Het Fonds Bijzondere Noden is een particulier fonds, dus de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.  Je kunt geen bezwaar maken, of naar de rechter stappen. Nieuwe mogelijkheid bij het Fonds is de aanvraag van vergoeding van tandartskosten. 

Vergoeding tandartskosten

Het fonds voor tandartskosten heet ‘noodhulp tandartskosten’. Dit wordt geregeld door een speciaal fonds het FBNA. Het gaat om een eenmalige subsidie van 500.000 euro van de gemeente Amsterdam en geldt dus alleen voor dit jaar. Met de bijdrage voor noodhulp tandartskosten worden dit jaar naar verwachting 800 Amsterdammers met gebitsproblemen geholpen. Het is dus een eenmalig minimaal bedrag dat niet toegevoegd kan worden aan uitbreiding van de bijzondere bijstand, want dan zijn er volgend jaar natuurlijk ook mensen die er een beroep op doen met het argument ‘mijn buurman kreeg het vorig jaar ook’ en daar trekt de gemeente geen geld voor uit. Bovendien lijkt het mij, dat het om een laag bedrag gaat, een druppel op een gloeiende plaat van de vele mensen met een minimuminkomen die net als ik slechts beperkt verzekerd zijn voor tandartskosten. De gemeente heeft bij de onderhandelingen met het Zilveren Kruis ook geen geld uitgetrokken om een uitgebreidere tandartsverzekering, bijvoorbeeld tot 1000 euro, mogelijk te maken. 

Voorwaarden

De brief van 22 april schetst strenge regels. ‘Het kan zijn dat u een dringende behandeling van uw gebit nodig hebt’. Het moet dus dringend zijn. Sterker nog onder het kopje ‘wanneer kun u het aanvragen?’ staat: ‘u hebt pijn aan uw tanden en kiezen. U kunt uw gebit niet goed gebruiken. Het is belangrijk dat u hulp van de tandarts krijgt. U hebt niet genoeg spaargeld om de rekening te kunnen betalen. En u kunt ook niet in meerdere keren betalen’. Dus veel minima vallen af. Je moet financieel helemaal aan de grond zitten, en bovendien pijn aan je tanden en kiezen hebben, die dringend verholpen moet worden, en dan… krijg je misschien kosten vergoed. Maar dat is nog een hele procedure. Je gaat naar de klantbegeleider van de sociale dienst of iemand van het buurtteam, of een ambulante begeleider van het Leger des Heils bijvoorbeeld, en die gaat als eerste beoordelen of je de kosten echt niet zelf kunt betalen. (De klantbegeleider van de sociale dienst, wie is dat nu weer? Ja, ze hebben de naam van de ambtenaren weer eens veranderd. De vroegere ‘klantmanager’ heet nu klantbegeleider. ) Na deze eerste selectie moet je een behandelplan laten maken door de tandarts. Je vraagt een kostenoverzicht zodat duidelijk is wat het kost. Dan doet de klantbegeleider een aanvraag voor ‘noodhulp’ tandartskosten. De FBNA gaat vervolgens beoordelen of u de kosten vergoed krijgt. Ze zeggen dat ze de beslissing snel nemen, maar een aanvraag bij het Fonds Bijzondere Noden kan weken duren. Dus je wordt ‘s nachts wakker met een barstende kiespijn en dan: ‘even het FBNA bellen voor vergoeding van tandartskosten, want ik kan hier geen weken mee rondlopen’. Nou zo werkt het dus niet. 

Behandelmethode

Maar goed, stel, het FBNA besluit jouw een vergoeding toe te kennen. Je zou denken, dat ze dan ook een kwalitatief goede behandeling vergoeden. Maar dat is niet zo. Op haar website zegt het FBNA: ‘Vanuit het fonds wordt enkel de meest basale tandheelkundige noodhulp vergoed. Het gaat dan hoofdzakelijk om de volgende behandelingen:

    • Pijnverlichting en ernstige ontstekingsbestrijding als eerste hoofddoel

    • Het leveren van eenvoudige hulp ter vervanging van ontbrekende (front) elementen

    • Het vervangen van kiezen voor herstel van kauwfunctie’. 

Het is duidelijk dat dit geen oplossing is van het probleem, dat veel minima in vaak schrijnende situaties onverzekerd zijn voor tandartskosten. Ik kan het wel zeggen wat de oplossing is, maar het kan met slappe vakbonden heel lang duren voor die oplossing er is. 

Dokters van de wereld

Tandartskosten in het basispakket, waarvoor al jaren actie wordt gevoerd. Gemeenten, waaronder de gemeente Amsterdam, dringen al jaren aan bij de regering om een goede regeling. Dokters van de Wereld heeft een petitie lopen. ‘Bijna 1,5 miljoen volwassenen in Nederland gaan vanwege geldgebrek niet, of te weinig, naar de tandarts of mondhygiënist. Met alle gevolgen van dien. Onze hulpverleners zien dagelijks de schrijnende gevolgen van verwaarloosde mondzorg. Wij doen wat we kunnen om mensen van hun pijn af te helpen, maar met alleen noodbehandelingen lossen we de problemen niet op. Dokters van de Wereld vindt mondzorg geen luxe, maar een basisrecht. Daarom willen wij dat mondzorg terugkomt in het basispakket van de zorgverzekering. Jij ook?

https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg

De petitie  is meer dan 130.000 keer getekend en het streefgetal is 150.000. De petitie wordt overigens gesponsord wordt door een tandpastafabrikant, nee, niet mijn merk, ik gebruik een andere tandpasta. Bij de Mondzorgkaravaan, een mobiele tandartspraktijk van Dokters van de Wereld op het Stadionplein, werd op 15 februari het startschot gegeven voor de extra noodhulp voor tandartskosten. De eerste patiënten ontvingen daar een noodbehandeling en poetsvoorlichting. (Van wie?) Vanaf 2019 trekt Dokters van de Wereld met de Mondzorgkaravaan het land door om gratis noodbehandelingen aan te bieden. Bovendien creëert de organisatie netwerken van tandartsen en mondhygiënisten die gratis vervolgbehandelingen willen geven. Maar het is allemaal beperkte hulp voor acute nood, geen echte oplossing.

Piet van der Lendedonderdag 12 mei 2022

Energietoeslag gemeente Amsterdam


De energietoeslag is een tegemoetkoming voor de extra energiekosten voor 2022. De overheid heeft het bedrag van de eenmalige energietoeslag verhoogd van € 200,- naar € 800,- per huishouden. Amsterdam heeft nu € 200,- aan een groot deel van de huishoudens uitbetaald.

De volgende fase treedt in Amsterdam nu in. De mensen die op 23 maart een brief hebben gekregen en aan wie de 200 euro automatisch is uitbetaald ontvangen eind juni de extra 600 euro op hun rekening. Alle andere mensen moeten nog wachten.

  1. U hebt op 23 maart € 200,- gekregen maar u denkt dat u er geen recht op hebt. U kunt dat melden bij de gemeente: bel 020 252 6000. U mag wel de € 200,- houden.
  2. U hebt op 30 maart een brief gekregen om uw rekeningnummer aan ons door te geven. De meeste aanvragers krijgen rond 4 mei € 200,- gestort. Krijgt u het dan niet, dan bent u 2 weken later aan de beurt.
  3. U hebt geen geld en geen brief gekregen. U denkt dat u wel recht hebt op de energietoeslag. Bijvoorbeeld omdat u te weinig verdient met werken. Vraag dan de energietoeslag aan. U moet voldoen aan de voorwaarden die hieronder staan.
 Meer informatie vindt u hier:
https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/energietoeslag/

maandag 9 mei 2022

Weg met het knip en plakwerk van de regering tegen de armoede. Er moet een structurele oplossing komen!

Veel mensen hebben gemerkt dat de boodschappen veel duurder worden door de torenhoge inflatie. Bovendien rijzen de prijzen van veel grondstoffen zoals gas de pan uit. Velen moeten plotseling bij de jaarlijkse afrekening honderden euro’s bijbetalen. Veel minima moeten zich in de schulden steken om dat allemaal te kunnen betalen. De armoede lijkt toe te nemen en in de media verschijnen veel interviews met mensen, die niet meer rond kunnen komen en in een financieel moeras terechtkomen waar geen uitweg uit is.

De afgelopen drie jaar heeft de beweging voor14 druk aan de weg getimmerd om een structurele oplossing van deze problematiek te eisen. Het is de beweging voor verhoging van het Wettelijk Minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen tot 14 euro per uur bruto. Deze eis is drie jaar geleden opgesteld, maar door de oorlog in Oekraïne waardoor alles duurder wordt, en de coronacrisis, lijkt deze eis alweer achterhaald. Waarbij ik overigens de indruk heb dat de oorlog in Oekraïne ook wel als smoes gebruikt wordt om de prijzen te verhogen.

Er gaan stemmen op 15 euro per uur te eisen. De beweging had succes. In veel sectoren, o.a. bij de gemeente-CAO en bij andere CAO’ s werd afgesproken dat het minimum uurloon 14 euro wordt. Terwijl drie jaar geleden een WML van 14 euro nog een utopisch perspectief leek, ver weg van de realiteit, hebben inmiddels veel politieke partijen verhoging van het WML als hun doelstelling aanvaard. Weliswaar niet allemaal 14 euro op korte termijn, maar toch een structurele verhoging van het WML. En ook de Sociaal Economische Raad adviseerde de regering het WML structureel te verhogen, al werden werkgevers en werknemers het niet eens over hoe hoog die verhoging dan zou moeten zijn.

Maar wat doet de nieuwe regering Rutte evenals de vorige regering Rutte? In de media debiteren Rutte en minister van armoede Schouten dat in het bedrijfsleven de lonen flink omhoog moeten. Maar dat werkgevers en werknemersorganisaties daarover gaan. Vrijblijvende propaganda voor de bühne. Zelf doen ze niets structureels. Ze reageerden op de campagne voor verhoging van WML door in het nieuwe regeerakkoord af te spreken dat het WML verhoogd zou worden met 85 cent per uur (7,5%) tegen het einde van de kabinetsperiode. Ver weg van het WML van 14 euro, en volstrekt onvoldoende om de toenemende verarming van de bevolking tegen te gaan.

In plaats daarvan nam de regering,  tijdens de coronacrisis en nu, hap snap maatregelen, incidentele tijdelijke uitkeringen aan groepen die het meest getroffen zouden zijn. Daarmee erkende de regering overigens wel, dat de hoogte van het WML en de daaraan gekoppelde minimumuitkeringen zoals bijstand voor velen volstrekt onvoldoende koopkracht opleveren om rond te kunnen komen. Laat staan dat ze een reserve kunnen opbouwen voor eventuele tegenslagen. Eerst werden tijdens de coronacrisis tijdelijke maatregelen genomen voor kleine zelfstandigen en ZZP-ers, die geen of weinig werk hadden door de lock downs, en werden bedrijven gesteund met tijdelijke loonkostensubsidies om mensen in dienst te houden. Nu heeft men na veel discussie besloten de volgens de regering 800.000 minima een energietoeslag van 800 euro te geven, een eenmalige uitkering die in de loop van 2022 uitbetaald moet zijn.

De gemeenten moeten de energietoeslag uitbetalen en nu al ontstaan er grote uitvoeringsmoeilijkheden. De 800 euro zou gelden voor alle minima tot 120% van het sociale minimum (bijstandsniveau). Maar veel minima tot 120% van het sociale minimum zijn bij de gemeente helemaal niet bekend en er moet dus een heel formulierencircus met vele ambtenaren uit de grond gestampt worden om die mensen in aanmerking te laten komen. De uitvoering van de uitbetaling van de energietoeslag via de gemeenten is erg ingewikkeld. Die uitvoering liep dan ook aanzienlijke vertraging op.

Veel gemeenten gaven in eerste instantie aan dat het geld dat de regering had uitgetrokken volstrekt onvoldoende was om dat aan de hele groep te betalen. Omdat de gemeenten bang waren er geld bij in te schieten kregen minima in sommige gemeenten alleen tot 110% van het sociale minimum een toeslag van 200 euro, in andere gemeenten smeren ze het geld uit over de groep tot 125% of 130% van het sociale minimum. Het is over het gehele land bezien volstrekt onzeker wie 800 euro krijgt en op wat voor termijn.

Daarop heeft de regering besloten na enige tijd achteraf nog eens een geldbedrag uit te trekken voor betaling van de toeslag. Geen structurele verhoging van het minimum maar werken met tijdelijke toeslagen heeft nog meer nadelen. Toeslagen zoals de energietoeslag voor een specifiek doel kunnen in strijd zijn met allerlei andere regelingen. Waardoor je daar niet meer voor in aanmerking komt. Zo moet bij kwijtschelding van gemeentebelastingen een zeer strenge vermogensnorm gehanteerd. Je vermogen moet 0 zijn. Staat de energietoeslag van 800 euro langer dan drie maanden op je rekening? Dan wordt het als vermogen gezien waar je belasting van kunt betalen. Gemeentebelastingen plus waterschapslasten kunnen oplopen tot wel 400 of 500 euro. Meer informatie vind je op de website van de Bijstandsbond. https://bijstandsbond.blogspot.com/2022/05/gevaar-bestaat-dat-minima-de.html

Kamerlid Pieter Omtzigt in de media: "Dit gaat in een nieuw uitvoeringsschandaal eindigen."

Er moet een structurele oplossing komen door verhoging van het WML en de gekoppelde uitkeringen tot 15 euro bruto en geen hap snap beleid dat leidt tot uitvoerings -schandalen.

Piet van der Lende

maandag 2 mei 2022

Gevaar bestaat dat minima de energietoeslag van 800 euro moeten inleveren in de vorm van belastingen

 Persbericht Bijstandsbond

Energietoeslag zit kwijtschelding van gemeentebelastingen een beetje in de weg. Gevaar bestaat dat minima de energietoeslag van 800 euro moeten inleveren in de vorm van belastingen

Voor kwijtschelding van gemeentebelastingen en waterschapslasten bestaan belachelijke regels. Je ‘vermogen’ moet 0 zijn. Is het een beetje meer, dan wordt er van uitgegaan dat je belasting kunt betalen. De energietoeslag van 800 euro voor de minima is een extraatje om de uit de pan gerezen energiekosten enigszins te kunnen dekken. Staat dit bedrag langer dan 3 maanden op je rekening, dan bestaat in principe het gevaar, dat het tot je vermogen wordt gerekend en dat je er belasting van moet betalen. De waterschapslasten en gemeentebelastingen kunnen in sommige gemeenten wel oplopen tot 400 of 500 euro tezamen. 

Voor kwijtschelding van waterschapslasten en gemeentebelastingen bestaan in principe de volgende regels. Voor kwijtschelding mag u niet meer geld op uw betaalrekening, spaarrekening of gezamenlijke rekening hebben dan het normbedrag voor kwijtschelding dat geldt voor je leefsituatie. (bijstandsniveau). Plus 1 maand kale huur plus 1 maand ziektekostenverzekering zonder het bedrag van gespreide eigen risico en minus de normpremie ziektekosten 2022. Bij een alleenstaande is dat 34 euro en bij een echtpaar 79 euro. 

Staat er ook nog wat spaargeld buiten de bovengenoemde bedragen op je rekening, dan wordt je geacht belasting te kunnen betalen. In de praktijk moet je de eerste 400 euro die je spaart weggeven aan de gemeentebelastingen en waterschapslasten. Pas wat je daarboven spaart, mag je houden. En dat bedrag aan gemeentebelastingen moet je ieder jaar betalen. Als iemand met een minimuminkomen dus in een jaar van meevallertjes 1000 euro spaart, en het jaar daarop zit het wat tegen dan kan hij die 1000 euro dus niet gebruiken om tegenvallers op te vangen. Alles moet ingeleverd worden bij de gemeentebelastingen. Dat geldt onder bepaalde voorwaarden ook voor het vakantiegeld, dat in mei/juni wordt uitbetaald. Dit vakantiegeld mag maximaal drie maanden op je rekening staan, want daarna wordt het als vermogen gezien waarvan je belasting kunt betalen. Die regel van drie maanden geldt in principe voor alle extra uitbetalingen, zoals vakantiegeld, 800 euro energietoeslag, teruggave eigen risico, etc. Die 800 euro energietoeslag wordt als bijzondere bijstand uitbetaald, en voor de gemeentebelastingen niet als inkomen gerekend. Maar als het langere tijd op je rekening staat is het vermogen en moet je gemeentebelastingen betalen. Dit werkt door op andere terreinen. Rechters gaan er in bijzondere bijstand zaken waarbij geprotesteerd wordt tegen afwijzing van bijzondere bijstand vanuit, dat je met een inkomen op bijstandsniveau kunt sparen en houden er geen rekening mee, dat je belasting moet gaan betalen. 

Een woordvoerster van de gemeente Amsterdam gaf aan, dat als de 800 euro na een half jaar nog op je rekening staat, omdat de naheffing van de energie nog niet heeft plaatsgevonden, en je krijgt aan aanslag belastingen, dan kun je een speciaal verzoek indienen om het vrij te laten. Maar dan moet je wel zelf aan de bel trekken. Bij de gemeente beschikken ze slechts over het saldo van 3 maanden bankafschriften, en ze kunnen dan niet zien dat het om een doeluitkering gaat die tot doel heeft energiekosten te betalen. Maar het is onduidelijk of ze wat dit betreft in alle gemeenten dezelfde regels hanteren.

Al met al bestaat er door de belachelijke regels op het gebied van kwijtschelding het gevaar, dat mensen met een minimuminkomen belasting moeten gaan betalen bij uitbetaling van de energietoeslag. 

Ongeveer een jaar geleden heeft de vorige regering de maatregel genomen, dat duurzaam arbeidsongeschikten en AOW-ers 2000 euro spaargeld mogen hebben, om toch voor kwijtschelding in aanmerking te komen. Maar door de trage besluitvorming is die maatregel nog steeds niet ingevoerd, en gelden voor dit jaar nog steeds de bovengenoemde belachelijke regels. Er wordt al jaren geprotesteerd tegen deze regels, en de Tweede Kamer heeft al jaren geleden een motie aangenomen dat de regels moeten veranderen, maar minister Ollengren weigerde systematisch de regels op het gebied van vermogen tegen de Kamermeerderheid in te veranderen en pas vorig jaar werd het besluit van de 2000 euro spaargeld voor specifieke groepen genomen. Overigens wellicht ten overvloede: de regels voor vermogen in de bijstand betreft andere bedragen maar dat heeft niets met de kwijtscheldingsregels te maken. 

Piet van der Lende


dinsdag 19 april 2022

Tentoonstelling over tewerkstelling in het Amsterdamse Bos en op Schiphol in de tweede wereldoorlog en daarvoor

Er is een tentoonstelling over tewerkstelling in het Amsterdamse Bos en op Schiphol https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/joodse-werkkampen/

Het Amsterdamse Bos, waar ook voor de oorlog werklozen te werk werden gesteld met behoud van uitkering. Het Amsterdamse Bos, dat wij zo goed kennen van de projecten werken met behoud van uitkering enige jaren geleden, georganiseerd vanuit het reintegratiecentrum aan de Laarderhoogtweg, dat na de nodige zwartboeken van onze kant en een onderzoek van het Bureau integriteit van de gemeente en na alle schandalen die boven water kwamen gesloten is. Wel opmerkelijk dat ze erg laconiek doen over de tewerkstelling vóór de oorlog, alsof er toen geen sprake was van onderbetaling en beroerde arbeidsomstandigheden. De schandalen van enige jaren geleden worden niet genoemd. Maar er is natuurlijk wel een groot verschil tussen deze schandalen en de tewerkstelling van joden in de tweede wereldoorlog, die na enige tijd werden afgevoerd en vermoord in concentratiekampen. Voor de oorlog en enige jaren geleden werden geen mensen vermoord, hoe beroerd de omstandigheden ook waren, al hebben vele werklozen voor de oorlog en enige jaren geleden wel traumatische schade opgelopen. Voor velen staat het Amsterdamse Bos met zijn mooie natuur, groene weiden en bloemen meer in zijn algemeenheid symbool voor de ellende die de staat en/ of het fascisme mensen kan aandoen. Zo is de tentoonstelling in deze tijd van opnieuw opkomende extreem-rechtse krachten een waarschuwing om niet met hen in zee te gaan gezien de ellende die ons dan te wachten staat. Om te beginnen binnenkort in Frankrijk. Macron is in mijn ogen ook niks, maar de hemel beware ons voor het aan de macht komen van Le Pen.

Piet van der Lende

Blog van de Bijstandsbond wordt vernieuwd

 De blog van de Bijstandsbond wordt vernieuwd. Zo is er een contactformulier aan de site toegevoegd en een domeinnaam gekoppeld aan de blog. De blog is ook bereikbaar op https://bijstandsbond.amsterdam

Het emailadres is info@bijstandsbond.amsterdam

zondag 10 april 2022

Gemeente Amsterdam werkt samen met het Europees Sociaal Fonds in de cohortaanpak

Verschillende bijstandsgerechtigden hebben donderdag 31 maart of de volgende dag een brief gekregen gedateerd 30 maart met als onderwerp: 'nieuwe werkwijze'. Het is een oproep om de gegevens van de bijstandsgerechtigde te controleren, te praten over werk of begeleiding of over vrijwilligerswerk. Bovenaan de brief staat behalve het logo van de gemeente Amsterdam ook het logo van het Europees Sociaal Fonds. Blijkbaaar heeft de gemeente geld gekregen uit deze pot om het project uit te voeren. In de brief wordt gesteld dat binnenkort telefonisch of schriftelijk contact wordt opgenomen voor een afspraak. De brief is ondertekend door de 'projectleider'. Wij veronderstelden dat het cohortproject afgelopen is en dit blijkbaar een nieuw project wat waarschijnlijk hetzelfde beoogt. We hebben onze conactpersonen bij de gemeente gevraagd om nadere informatie. Het blijkt anders te zitten.

Het antwoord luidt als volgt. De brief is vanuit programma Cohort Aanpak verstuurd. 

Er komen middelen uit Europa beschikbaar om werkgelegenheid te ondersteunen. Mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle EU-burgers. Gemeente Amsterdam zet deze middelen in om de Amsterdammers in de bijstand te ondersteunen en te begeleiden naar participatie -en of arbeidsmogelijkheden. Het logo van de Europese Unie is een van de publiciteitscriteria waaraan de Gemeente Amsterdam dient te voldoen om deze middelen in te zetten voor de Amsterdammer.

De Cohort Aanpak is een lopend programma en is ontstaan uit het programma ‘Meer kans op werk’, het programma loopt dit jaar nog door 5 gebieden van Amsterdam. Naast deze gebieden wordt de Cohort Aanpak ook ingezet voor de Economische Daklozen van Amsterdam.

Aanvankelijk werd de aankondigingsbrief van de Cohort Aanpak ondertekend door de projectleider, dit is inmiddels gewijzigd en ondertekend door de Klantbegeleider. Tevens is de afdeling Activering in deze brief gewijzigd naar; afdeling Werk en Participatie.

Tot zover de reactie van de gemeente. Blijkbaar loopt de cohortaanpak nog steeds door en wordt die nu gefinancierd met gelden van het Europees Sociala Fonds.

Piet van der Lende
donderdag 7 april 2022

Geef mij maar zon en wind. De energietransitie en de Minima

Deze column verscheen eerder in de MUG

In plaats van de eerder beloofde €200,- krijgen minima nu €800, - erbij om de gestegen energiekosten te kunnen betalen. Normaal kan er nooit iets bij. U kent de redeneringen. Steuntrekkers en minima moeten geprikkeld worden, anders blijven ze in hun hangmat hangen. Althans volgens de liberale heilsleer, die de hele maatschappij al ruim 40 jaar gegijzeld houdt. En nu zomaar €800,- erbij. Dat zegt iets over de waanzinnig gestegen energieprijzen en de bangheid voor een mogelijke sociale onrust die hieruit kan voortvloeien.

Maar het zegt ook iets over de energietransitie, en wat die ons tot nu toe heeft opgeleverd. Vooral langs de kust en op de Noordzee staan een heleboel windmolens en er komen er nog meer bij. Ook het aantal zonneweides zal flink toenemen, terwijl het grondgebruik al onder druk staat. Maar al die windmolenparken en zonneweides wekken soms zoveel elektriciteit op, dat het huidige elektriciteitsnetwerk het niet kan verwerken. Parken en weides worden domweg uitgeschakeld. Ondertussen betaalt u wel de hoofdprijs voor elektra, waarvan de prijs bepaald wordt door de duurdere op fossiele brandstoffen gestookte elektriciteitscentrales

Maar het kan ook anders. Maak de energievoorziening kleinschaliger en zorg dat het verbruik afneemt. Begin met isolatie van de ergste doorwaaiwoningen, waar zoals bekend de meeste minima wonen. Leg zonnepanelen op daken, waarvan de bewoners direct profiteren. Dan zal je ook zien dat het draagvlak onder de bevolking voor hernieuwbare energie weer zal toenemen. Het energienetwerk hoeft niet voor miljarden euro’s te worden aangepast. Je gebruikt de stroom, waar die wordt opgewekt.

Bovendien wordt men onafhankelijk van een energiemarkt, die nu in handen is van een paar monopolisten. Dat is de reden dat liberalen plots zomaar 800 euro weggeven aan minima. Ze willen de energiemarkt in stand houden, zodat er in de toekomst ook verdiend kan worden. De energietransitie biedt ons nu de kans om energie  neutraal te worden én de energievoorziening te democratiseren. Net als lucht is energie geen verdienmodel. Wind en zon zijn geen handelswaar.

Jacques Peeters is spreekuurmedewerker van de Bijstandsbond 

donderdag 31 maart 2022

De Bijstandsbond presenteert: muzikale boost voor de minima om 20.00 uur en een boekenmarkt om 19.00 uur op 2 april

De Bijstandsbond verzorgt een optreden van het strijdliederen koor 'Verzet per Couplet' uit Amsterdam.

Op zaterdag 2 april om 20.00 uur zullen in het Tet-Theater Bilderdijkstraat 165B strijdliederen gezongen worden. Iedereen mag meezingen. Een hart onder de riem voor alle mensen die in deze donkere oorlogsdagen niet meer kunnen rondkomen omdat de prijzen de pan uitrijzen.

Om 19.00 uur is er een boekenmarkt waar leden gratis boeken kunnen uitkiezen en meenemen. Voor anderen kosten de boeken 2 euro. Tevens zijn verkrijgbaar uitgeversrestanten van uitgeverij de Dolle Hond. Gratis.

Een greep uit de liederen die om 20.00 uur gezongen worden:

A las barricadas

Bella Ciao

Voorwaarts niet vergeten

Bread and roses

Dancing on the ruins

Ymere stop de leegverkoop

Eenheidsfrontlied

En nog meer en desgewenst de Internationale of strijdliederen uit Zuid-Afrika

Een greep uit de boeken die je kunt meenemen:

Wessel Visser en Rien Wijnhoven. Baanbrekende politiek. De achterkant van de massale werkloosheid.

Muhammad Yunus - Bankier voor de armen. Naar een wereld zonder armoede.

Paul Lafargue - Het recht op luiheid

Will Tinnemans - Voor jouw tien anderen. Uitbuiting aan de onderkant van de arbeidsmarkt

Dirk Horringa - Het drama van de hyperwerkloosheid

Ivan Illich - Het recht op nuttige werkloosheid

Henk Krijnen - Het zekere voor het onzekere. De noodzaak van een collectief stelsel van bovenminimale uitkeringen.

Tribunaal Vrouwen en de staat.

Heinz Mólders - Laat maar zien dat je er bent. Een onderzoek naar de beleving en gevolgen van baanloosheid.

En nog veel meer boeken!!!!

Waar: Tet Theater in woon-werk pand Tetterode

Bilderdijkstraat 165 B

Amsterdam

Wanneer: 2 april 2022

Aanvang 19.00 uur

Wij willen graag dat je van te voren opgeeft of je komt om een overzicht te hebben van het aantal bezoekers.  

Bijstandsbond

020-6898806

06-20367458

info@bijstandsbond.orgwoensdag 23 maart 2022

Energietoeslag van 200 euro in Amsterdam uitbetaald aan sommigen

 Zal me benieuwen of de uitbetaling van de energietoeslag een beetje vlot gaat verlopen. Ik denk dat het een grote logistieke operatie is, want van de AOW-ers, WAO-ers, WiA WW-ers etc. die niet bij de gemeente bekend zijn moet ik denk via een formulier eerst vastgesteld worden of ze aan de voorwaarden voldoen. En de meeste minima zijn bij de gemeente niet bekend. In de loop van de dag is de energietoeslag van 200 euro voor de minima tot 120% van het sociale minimum uitbetaald in Amsterdam aan de minima die als zodanig bij de gemeente bekend zijn. In Nederland komen 850.000 huishoudens in aanmerking voor de toeslag; 350.000 slechts van hen zijn bekend bij de gemeenten. Wanneer je niet bekend bent bij de gemeente moet je de toeslag zelf aanvragen. Dat kan in Amsterdam door uw e-mailadres aan de gemeente door te geven. (Dat moet je dan wel hebben natuurlijk) De gemeente Amsterdam stuurt u een bericht via de mail zodra de informatie bekend is. Dat zal uiterlijk eind april zijn. Met andere woorden: mensen die niet bekend zijn bij de gemeente kunnen op zijn vroegst eind april de toeslag aanvragen.

De overheid gaat het bedrag van de energietoeslag verhogen. Hierdoor kunt u later in het jaar nog meer energietoeslag krijgen.

Meer informatie en mailadres doorgeven volgens de website van de gemeente Amsterdam: amsterdam.nl/werk-inkomen/hulp-bij-laag-inkomen/regelingen-alfabet/energietoeslag

Deze link leidt je echter naar tips voor energiebesparen en ik zie nergens dat je je emailadres kunt doorgeven. De optie is er niet.

Piet van der Lende