donderdag 21 juni 2018

Stand van zaken experiment met bijverdienen naast je bijstandsuitkering in Amsterdam.

Inmiddels is het nieuwe experiment met bijverdienen naast je uitkering van start gegaan. Elke deelnemer kan maximaal 200 euro premie ontvangen die tweemaal per jaar wordt uitgekeerd, 30 juni en 30 november. De duur van het experiment is twee jaar. De inschrijftermijn voor het experiment eindigt op 31 juli 2018. Na 1 jaar volgt een evaluatie in het College van burgemeester en wethouders met de mogelijkheid om te stoppen als resultaten van het experiment uitblijven.

Inmiddels hebben 2360 mensen zich opgegeven voor het experiment. 1200 van hen hebben al part-time werk. 750 deelnemers doen mee aan een wetenschappelijk onderzoek over het experiment in de stadsdelen Nieuw West, Zuid-Oost, Noord en Oost. De resultaten van het experiment worden in 2019 in Pakhuis de Zwijger gepresenteerd. De ambtenaren zijn momenteel met de intake van de klanten bezig. In het wetenschappelijk onderzoek worden klanten voor de eerste maal geïnterviewd tussen 1 februari en 1 juli 2018. Er zijn al 300 interviews gedaan.

Inmiddels zijn de eerste ervaringen met het experiment bij de Bijstandsbond binnengekomen. Iemand heeft een deeltijdbaan als postbezorger. Hij had zich opgegeven voor het experiment. Het blijkt, dat de klantmanager de bijverdienregeling die al in de Participatiewet staat (dus niet het Amsterdamse experiment) op hem van toepassing verklaarde hoewel betrokkene daar niet zozeer om gevraaagd had. In principe is het mogelijk, de reeds bestaande bijverdiensteregelingen met het experiment te combineren. Et ontstaat dan echter een zeer ingewikkelde situatie. De bijverdienregeling uit de Participtiewet wordt onmiddellijk op de uitkering toegepast. Achteraf moet dan voor de uitkering van juli berekend worden, hoeveel extra premie betrokkene krijgt. Nu al is het bij betrokkene een ingewikkelde cijferbrij waar moeilijk uit te komen valt, en voor juli wordt het nog erger. De WPI is een pilot gestart van deskundigen, die alle berekeningen kunnen uitvoeren.

Piet van der Lende

woensdag 20 juni 2018

Actie op komst voor een wettelijk verbod op huisuitzettingen wegens huurschuld. Tegelijkertijd wordt de nieuwe handreiking voorkomen huisuitzettingen gepresenteerd

We willen u van harte uitnodigen voor de presentatie van de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen op 6 juli in Amersfoort.

De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen van Eropaf! heeft tot doel om huisuitzetting van mensen met schulden definitief af te wenden. In iedere fase van het proces is interventie mogelijk.

De Handreiking is nu verschenen in een nieuwe, geactualiseerde editie:
  • Er zijn betere methodes ontwikkeld om huisuitzettingen te voorkomen
  • Er zijn diverse vernieuwende praktijken ontwikkeld
  • Er zijn baanbrekende inzichten over motivatie, gedragsverandering en zelfsturing van mensen met schulden
Met dit handboek streeft Eropaf! naar afname van het aantal huisuitzettingen door schulden.
Om dakloosheid en maatschappelijke onthechting te voorkomen. Om de positie van kwetsbare mensen te verbeteren.
Omdat uiteindelijk de samenleving opdraait voor de kosten van opvang, hulpverlening, herstel en herhuisvesting.

De Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen wordt gepresenteerd op vrijdag 6 juli in Amersfoort, op het Seminar Voorkomen Huisuitzettingen. Gedurende dit seminar bespreken we de mogelijkheid van een wettelijk verbod op huisuitzettingen wegens huurschuld.

U bent daarbij van harte welkom!

Toegang is gratis. Bezoekers krijgen een exemplaar van de Handreiking cadeau.

De locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers: het wordt òf Stadslab 033 (Oude Fabrieksstraat 7), òf Podium Fluor (Oude Fabrieksstraat 29).
Beide locaties liggen vlak bij elkaar in Amersfoort. U krijgt na aanmelding bericht welk adres het wordt. 
Datum: vrijdag 6 juli van 10:30 – 12:00 uur.
Meer informatie: Eropaf.nl
Aanmelden via info@eropaf.nl

zondag 17 juni 2018

De rechteloosheid van bijstandsgerechtigden

Voor de zoveelste maal sinds de jaren '80 van de vorige eeuw ontdekken de massamedia de schande van de vele rechteloze armen in Nederland. Behalve de  Volkskrant ook  de NRC die kopt: 'armoede 1. 087.000'. Waarmee wordt bedoeld dat er in een van de rijkste landen ter wereld meer dan 1 miljoen armen zijn. Maar de reportages over armoede in NRC van gisteren lopen toch weer uit op 'blaming the victim'. Het ligt aan armen zelf, dat ze arm zijn. Daarom streven naar gedragsverandering. Aanpak van sociale en bureaucratische uitsluiting die wel in reportages naar voren komt blijft buiten beeld.
Jonathan Witteman schreef een reportage over de rechteloosheid van bijstandsgerechtigden die verscheen in de Volkskrant van zaterdag. Hij is ook bekend van een reportage uit december 2013 in de Volkskrant toen hij met onze medewerking de misstanden aan de kaak stelde bij het dwangarbeidscentrum van Herstelling werk en uitvoering aan de Laarderhoogtweg in Amsterdam waar bijstandsgerechtigden tewerk werden gesteld met behoud van uitkering.  Deze reportage en een zwartboek van de Bijstandsbond hebben ertoe geleid, dat de gemeente Amsterdam uiteindelijk een onderzoek liet instellen door het gemeentelijk Bureau Integriteit waarbij de misstanden werden bevestigd. Daarop werden maatregelen genomen. Het dwangarbeidscentrum is inmiddels gesloten. Teneur van het nieuwe artikel over de rechteloosheid van bijstandsgerechtigden: er worden op grote schaal achtervolgingen, GPS-trackers, camera’s en doorzoeken van databanken zoals van de OV-chipkaart ingezet waarbij veel meer mag dan in het strafrecht (de opsporingen van bijstandsfraude vallen beneden de 50.000 euro onder het bestuursrecht) vergaande opsporingsmethoden kunnen worden ingezet. De bijstandsgerechtigde is rechtelozer dan een crimineel.  De waarneming die uitgebreid in de reportage wordt behandeld dat sociale rechercheurs naar aanleiding van de verhoorprotocollen verdraaide verslagen opstellen kunnen wij bevestigen. Dat gebeurt in Amsterdam ook. Men verdraait de feiten op grote schaal om de zogenaamde fraude te kunnen bewijzen. Een uitspraak in de verhoorprotocollen: ‘ik eet iedere dinsdag bij mijn vriendin’ wordt dan in het verslag: ‘ik eet regelmatig bij mijn vriendin’. De verslagen worden bovendien soms opgesteld door opsporingsambtenaren, die het Nederlands qua lezen en schrijven slecht beheersen.

Hopelijk zal de reportage over de misstanden bij de opsporing van fraude van bijstandsgerechtigden ertoe leiden, dat ook hier maatregelen worden genomen en dat een discussie op gang komt over de onuitvoerbare Participatiewet. Maar dan moet het kwartje wel vallen dat ingewikkelde principes van de Participatiewet (bijstand) onvermijdelijk tot dit soort praktijken leidt.(Inleveren als je wat kosten bespaart of extra inkomsten hebt + partnertoets) Ook door diep graven vaak nauwelijks te bewijzen. Zodat de rechercheurs op subjectieve en manipulatieve wijze proberen het moeilijke bewijs rond te krijgen. Decennia lang misstanden in de reïntegratie industrie, bijstandsgerechtigden zijn rechtelozer dan criminelen, bijstanders bashen van de rechtse partijen met Dijkhof van de VVD als voorbeeld, wanneer gaat de beerput eens volledig open?. De malversaties in de reïntegratie industrie zijn begonnen met de ESF fraude in de jaren 90. Daarna fraude in de particuliere reïntegratieindustrie. Daarna de misstanden van het werken met behoud van uitkering o.a. in Amsterdam met Herstelling Een gigantische beerput van misleiding, gesjoemel in veel gemeenten

Maar ik denk dat het maatschappelijk middenveld van gesubsideerde welzijnsorganisaties en het inspraakcircus teveel genuanceerde meewerk boter op zijn hoofd heeft om op de herontdekking van de armoede door de massamedia in te spelen.

Piet van der Lende

zaterdag 16 juni 2018

Bijstandsgerechtigden zijn rechtelozer dan criminelen

#bijstandsfraude Hee, bij de @volkskrant zijn ze ook wakker geworden. Dit is al  jaren bekend. Toch mooie reportages en het is goed dat ze er aandacht  aan besteden. Teneur: bijstandsgerechtigden zijn rechtelozer dan  criminelen.
 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechtsgeleerden-maken-zich-zorgen-bijstandsfraudeurs-slechter-beschermd-dan-verdachten-in-strafzaken-~b78fc3f1/

maandag 11 juni 2018

Wijziging van codes op de uitkeringsspecificaties van bijstandsgerechtigden in Amsterdam

Bij de Bijstandsbond komen vragen binnen over de wijziging van de codes op de uitkeringsspecificatie. Terwijl voorheen de trede werd vermeld, is dat nu niet meer het geval en wordt alleen vermeld: Team Inkomen 1, 2, 3, 4. Wij hebben geïnformaeerd naar de reden van dze wijzigingen. Daarop hebben wij het volgende antwoord gekregen.

Het WPI is per 04.05.2018 overgegaan op een andere teamindeling, met deze verandering zijn tevens de teamnamen aangepast. Deze aanpassing is voor klanten zichtbaar op de uitkeringspecificaties.

Door de keuze voor een andere teamindeling is er niet langer een onderscheid in trede of leeftijd, hierdoor zijn er geen dossieroverdrachten meer nodig wanneer een klant 27 jaar wordt of overgaat naar een andere trede. Voorheen maakte deze beweging dat de klant overging naar een ander team en daarmee ook een ander contactpersoon gekoppeld kreeg. Deze dossieroverdrachten zijn in termen van dienstverlening onnodig en maakte dat WPI maandelijks handmatig zo rond de 700-1200 dossiers aan het verplaatsen waren. Ook na een degelijke wisseling zag de klant de verandering terug op zijn/haar specificatie.

Om te zorgen dat de teams gelijkwaardig zijn in klantenaantallen en uniform dienstverlening kunnen bieden heeft het WPI als genoemd per 04.05.2018 eenmalig het klantenbestand aangepast, onderstaand een overzicht van de oude/nieuwe indeling.

Team Activering > Team Inkomen 1: west / Gaasperdam

Team Activering 2 > Team Inkomen 2:  noord / Bijlmer

Team Activering 3 > Team Inkomen 3:  nieuw west / centrum

Team Werk > Team Inkomen 4: oost / zuid

Klanten kunnen bij hun klantmanager meer informatie vragen. Ook zullen klanten in gersprekken worden ingelicht, indien de klant of de manager dit nodig vindt. Mochten er nog nadere vragen zijn, stuur die dan naar ons op, dan kunnen wij ze stellen.

Piet van der Lende

Uitnodiging Fête de la Musique Zaterdag 23 juni 2018 15.00-22.00 uur


Open Podium:
 Kom naar het
Fête de la Musique (het feest van de muziek) om muziek te maken of om gewoon lekker te luisteren! Het begin van de zomer is een mooi moment om met elkaar feest te vieren. Iedereen is welkom, jong en oud, arm en rijk, amateur of artiest, en ook kinderen kunnen mee doen. Velen van ons maken thuis muziek. Dit is dé gelegenheid om je instrument mee te nemen en ook voor publiek en samen te spelen.


Doe mee!
Speel je een instrument (als amateur of professional), kun je goed zingen? Doe mee!
Kom en luister, zing, dans, speel en leer andere buurtbewoners kennen die ook van muziek houden. Je kunt op 26 juni gewoon naar het open podium komen en spontaan meedoen of meld je aan voor Fête de la Musique via een email.

Wat is Fête de la Musique?
Fête de la Musique is een spontaan muziekfestival. Het is begonnen in 1982 in Frankrijk en wordt in steeds meer landen gevierd op de eerste dag van de zomer. Alle optredens zijn gratis toegankelijk voor iedereen. Dit is de zesde keer dat het Fête de la Musique zal plaatsvinden in Amsterdam West georganiseerd door de bewonersorganisatie ‘Wereldse Wijk’. Dit keer in samenwerking met de woon-werk vereniging WG-terrein.Met vriendelijke groet

Abdelmalek Mellouk

Voorzitter | St. Wereldse Wijk | Anna Spenglerstraat 67, 1054 NH Amsterdam | 06-404 73 567
www.wereldsewijk.nl | wereldsewijk@hotmail.com

Aanvragen van Bijzondere Bijstand in Amsterdam. Vraag hulp van de Bijstandsbond.

De Bijstandsbond heeft ervaren, dat aanvragen voor bijzondere bijstand niet altijd goed worden afgehandeld. Hoewel een zorgvuldige beoordeling van de individuele omstandigheden moet plaatsvinden, is dit niet altijd het geval. Sommige mensen die het call center van WPI (sociale dienst) bellen krijgen te horen: ik stuur u geen formulier, want u komt toch niet in aanmerking. Dit vrijwel uitsluitend op basis van een lijst van voorzieningen die uit de bijzondere bijstand betaald kunnen worden. Er wordt in de lijst gekeken, het staat er niet bij, u krijgt geen formulier. Mensen moeten er dan op staan, dat het formulier toch wordt opgestuurd want dat is de overheid verplicht. Maar sommigen zien er dan maar van af. Wij vermoeden, dat daardoor mensen geen bijzondere bijstand krijgen terwijl ze er in principe wel voor in aanmerking komen.

Op de website van de gemeente Amsterdam kun je digitaal alleen voor zeer bepaalde kosten bijzondere bijstand aanvragen. Je moet dus in de meeste gevallen een formulier hebben. De Bijstandsbond heeft overleg gehad met WPI om deze situatie te verbeteren. OP 28 mei hebben wij afgesproken dat de Bijstandsbond formulieren voor bijzondere bijstand krijgt, die bij ons op het spreekuur kunnen worden ingevuld. De formulieren hebben wij inmiddels ontvangen. Wij hebben maandag 28 mei jl. met WPI gesproken inzake het uitgeven van formulieren voor Bijzondere Bijstand, het volgende is toen afgesproken:
indien een klant zich tot de Bijstandsbond wendt inzake het niet uitgereikt krijgen van een formulier wanneer daar om is gevraagd wordt het formulier dan bij ons ingevuld. Indien de Bijstandsbond een formulier uitgeeft noteert zij een klantkenmerk en de reden voor het niet verstrekken van het formulier door WPI zodat WPI deze signalen op kan pakken en het proces kan verbeteren dan wel met individuele medewerkers het gesprek kan voeren over de handelswijze;

In vervolggesprekken met WPI gaat de Bijstandsbond de werkwijze evalueren. Daarbij kunnen ook andere signalen ter sprake komen in de uitvoeringspraktijk. Hebt u dus zo’n signaal, laat het ons dan weten.

-- Adviezen op het spreekuur van de Bijstandsbond zijn gratis, maar u kunt lid worden voor 17 euro per jaar. Meer of minder mag ook. U kunt met een overschrijvingskaart of via internetbankieren storten op rekening IBAN NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Vereniging Bijstandsbond Amsterdam te Amsterdam. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag om 11.00 uur tot 16.00 uur, en vanaf 13.00 uur is een advocaat van VHM advocaten aanwezig. http://vhmadvocaten.nl