dinsdag 30 januari 2007

Driedubbele premie voor opjagen werkloze


30 januari 2007 - Het bedrijf Fourstar krijgt in sommige gevallen drie keer betaald voor de begeleiding van werklozen. Bovendien sluiten de tewerkstellingsprogramma’s voor werklozen slecht aan op de arbeidsmarkt. Dit concludeert de Rekenkamer in een kritisch rapport over de Dienst Werk en Inkomen (DWI).

Fourstar weet extra premies op te strijken door werkzoekenden door te verwijzen naar Workstar, een onderdeel van hetzelfde bedrijf. Het kan zelfs voorkomen dat de gemeente het bedrijf drie keer betaalt om één en dezelfde werkloze aan het werk te helpen: “€800 aan Fourstar voor arbeidsmarktkwalificatie, €1.200 aan Fourstar voor plaatsing bij Workstar en €3.000 aan Workstar voor plaatsing op regulier werk”.

Fourstar is vooral bekend om de zogenaamde ‘work first’ tewerkstellingsprogramma’s waarbij werklozen verplicht eenvoudig werk moeten doen zoals stickeren of inpakken. Volgens Workstar doen ze hierbij nuttige ervaring op: er zou in Amsterdam vraag zijn naar de ‘in- en ompakvaardigheden’ die ze opdoen.

Veel deelnemers noemen het werk echter zinloos. De Rekenkamer is het hiermee eens: het programma ‘sluit nauwelijks aan op de arbeidsmarkt’. De DWI geeft ook min of meer toe dat het project niet bedoeld is om vaardigheden op te doen, maar vooral om werkzoekenden te disciplineren en om het gebruik van de bijstand te ontmoedigen.

Eerder leverde de Bijstandsbond al kritiek op Fourstar, omdat het bedrijf op een opportunistische manier gebruik zou maken van de mogelijkheden om geld te verdienen aan werklozen. De Bijstandsbond wees niet alleen op de constructies met BV’s, maar ook op het feit dat werkzoekenden werden ingezet om bedrijfspanden om te bouwen tot cursuslokalen voor Fourstar.
Daarbij zou bovendien sprake zijn van onveilige arbeidsomstandigheden. Een deelnemer aan een tewerkstellingsproject verloor het topje van zijn duim door een ongeluk met een zaagmachine. Later werd het project vanwege brandgevaar stilgelegd door Bouw- en Woningtoezicht.

Het rapport van de Rekenkamer gaat over het hele reïntegratiebeleid van de gemeente, waarvan de trajecten van Fourstar maar een klein onderdeel vormen. Totaal zou de gemeente gemiddeld 17.000 euro kwijt zijn aan elke bijstandsgerechtigde die aan een reguliere baan wordt geholpen. Dat komt overeen met de kosten van anderhalf jaar een uitkering. Van de deelnemers aan projecten vindt slechts 11% werk.

Het college van B&W heeft toegezegd om de meeste aanbevelingen uit het rapport over te nemen. De Rekenkamer is hier niet helemaal gerust op en adviseert de gemeenteraad om hierover goed door te vragen. In een reactie op het rapport zegt Piet van der Lende van de Bijstandsbond dat hiermee ‘het failliet van het huidige beleid wel duidelijk is geworden’.

Het rapport is hier te vinden

woensdag 17 januari 2007


Duizenden zonder stroom
Door RICHARD CLEVERS

Bericht uit het Algemeen Dagblad van dinsdag 16 januari 2007

AMSTERDAM - Nuon sluit gezinnen die een betalingsregeling hebben getroffen met het bedrijf, toch af van gas en licht. Alleen al in Amsterdam gaat het om duizenden huishoudens.

Dat stelt de Bijstandsbond, die de gezinnen bijstaat. De bond dreigt met een kort geding als Nuon deze ‘goedwillende families’ niet snel weer van energie voorziet

Afgelopen najaar bepaalde minister Wijn van Economische Zaken dat energiebedrijven gas en licht niet mogen afsluiten bij klanten die hun schuld willen aflossen. Deze wanbetalers moeten dan wel in een officieel schuldsaneringstraject zitten via de sociale dienst of de rechtbank. Een
afbetalingsregeling alleen is niet genoeg.

Advocaat M. van Hoof van de Bijstandsbond: ,,Deze mensen zijn van goede wil. Soms hebben ze zelfs een schuld opgebouwd zonder dat zij daar iets aan konden doen. Door administratieve fouten van Nuon bijvoorbeeld. Nu leven zij onder erbarmelijke omstandigheden. Ze gebruiken kaarsen en koken op campinggasstelletjes.’’

Nuon ontkent duizenden gezinnen in Amsterdam te hebben afgesloten. Precieze cijfers over de hoofdstad geeft het bedrijf echter niet. Nuon zegt dat over heel Nederland gemiddeld achtduizend huishoudens zijn afgesloten van gas en stroom.

,,Wij doen al heel veel om te voorkomen dat mensen worden afgesloten,’’ zegt een woordvoerster van Nuon. ,,Als het dan toch zo ver komt, moeten mensen de schuldhulpverlening in. Daar is niets ingewikkelds aan. Wijzelf zijn geen kredietverstrekker. We zijn een energieleverancier.’’

Voor het tot een kort geding komt wil Nuon met de Bijstandsbond in gesprek. ,,Dat lijkt ons zinvoller dan een gang naar de rechter.’’

Van Hoof noemt de opstelling van Nuon niet logisch. ,,De energiebedrijven zijn financieel beter af met een gewone betalingsregeling, want bij een schuldsanering wordt een deel van de schuld vaak kwijtgescholden.’’

Als Nuon niet over de brug komt, wil Van Hoof één cliënt gaan helpen bij een kort geding. Daarmee hoopt hij een uitspraak te krijgen waarmee alle andere ‘gedupeerden’ verder kunnen.donderdag 11 januari 2007

Bijstandsbond dreigt Nuon met geding

11 januari 2007 - De Bijstandsbond bereidt een kort geding voor om te zorgen dat klanten van Nuon weer worden aangesloten op gas en licht. Het energiebedrijf had beloofd dat klanten met een betalingsregeling zouden worden aangesloten, maar probeert daar volgens de Bijstandsbond nu onderuit te komen.

Vorig jaar steunde de Bijstandsbond een klant van Nuon die weer gas en licht wilde ontvangen. De organisatie baseerde zich op een uitspraak van minister Joop Wijn van Economische Zaken dat tijdens de winterperiode niemand zou worden afgesloten. Destijds zegde Nuon toe zich aan deze uitspraak te houden. Volgens de Bijstandsbond is het bedrijf deze toezegging niet nagekomen.