zaterdag 26 november 2022

Voorschotbeschikkingen zorgtoeslag en huurtoeslag van de belastingdienst

De belastingdienst heeft de voorschotbeschikkingen huurtoeslag en zorgtoeslag verstuurd. Bij mij wordt de zorgtoeslag 1858 euro per jaar, ongeveer 155 euro per maand, (was 112 euro per maand) en de huurtoeslag wordt bij mij 3086 euro per jaar, ongeveer 257 euro per maand bij een huur van 525 euro. (Was 242 euro per maand). Al met al een stijging van 58 euro totaal. Vooral de stijging van de huurtoeslag valt tegen. Een stijging van 15 euro per maand die ik 1 juli kan inleveren bij de woningbouwstichting. Veel mensen zullen ook weinig hebben aan de stijging van de zorgtoeslag, omdat de collectieve verzekeringen voor de minima bij de gemeenten fors duurder worden door het verbod op premiekortingen op deze collectieve verzekeringen die het kabinet heeft ingevoerd. Bovendien stijgen de premies voor alle verzekeringen. Piet van der Lende 

dinsdag 22 november 2022

Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

 Nieuws over het Amsterdamse minimabeleid

extra 85 euro

Iedereen met recht op de individuele inkomenstoeslag krijgt begin december (ergens rond de 9e) een extra toeslag van het huidige bedrag. Dat is dus een extra €85 per persoon. Voor echtparen betekent dit dus €170.

herijking inlichtingen plicht

Bij de inzet van handhaving is proportionaliteit in Amsterdam een vereiste. De bijstandsuitkering is complex en voor veel Amsterdammers die hier op aangewezen zijn, ondoorgrondelijk geworden. Dat leidt tot fouten en onbewust oneigenlijk gebruik. In onze aanpak houden we daar rekening mee. Die complexiteit zit met name in het veelal verouderde begrippenkader van de Participatie en de inlichtingenplicht. Die inlichtingenplicht schrijft bijstandsgerechtigden voor zelf bij het college melding te doen van alle veranderingen in diens leven die mogelijk van invloed zijn op het recht op uitkering. Het fraudebegrip in de sociale zekerheid bepaalt dat een handeling die in strijd is met die inlichtingenplicht als fraude in aanmerking moet worden genomen. Hoewel het Rijk al lange tijd geleden heeft aangekondigd het handhavingsinstrumentarium te gaan herijken, is het niet de verwachting dat dit voor 1 januari 2025 zal lukken. Het college vindt dit te lang duren en onderzoekt nu op welke wijze we in Amsterdam de omgang met de inlichtingenplicht kunnen vereenvoudigen om zodoende minder repressieve maatregelen te hoeven treffen. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 wordt afgerond. Het college zal de Raad dan daarover nader informeren.

Piet van der Lende

zondag 20 november 2022

Tijdelijke opschorting aflossing schulden aan WPI in Amsterdam

 Tijdelijke opschorting

De gemeente Amsterdam is overgegaan tot tijdelijke opschorting vanaf oktober 2022 van de aflossing van schulden van bijstandsgerechtigden aan werk en inkomen. Dit betekent dat door WPI vanaf 1 oktover 2022 geen aflossingsbedragen worden ingehouden op de bijstandsuitkering ter aflossing van de schulden. De gemeente Amsterdam heeft dit besloten in verband met de stijgende energiekosten en de inflatie. Vanaf 1 januari 2023 worden de uitkeringen en toeslagen verhoogd en dan gaat de betrokken bijstandsgerechtigde weer de schuld conform de eerdere afspraken aflossen.

De gemeente telt de maanden oktober, november en december mee als maanden waarin de bijstandsgerechtigde aan zijn of haar aflossingsverplichtingen heeft voldaan. Wanneer u nog vragen heeft, kunt u bellen naar 020 252 6000 en vragen naar een medewerker Terugvordering. 

Dit staat allemaal in een brief van Renger Visser, directeur werk en inkomen aan clienten van WPI

Mocht u een schuld aflossen bij werk en inkomen en de maatregel is bij u niet doorgevoerd, dan moet u aan de bel trekken.


Piet van der Lende