donderdag 25 maart 2010

Ambtenaar sociale dienst Tilburg vraagt onterecht naar inlogcode DigID


persbericht Bijstandsbond 25-03-2010 Sociale Dienst ambtenaar uit Tilburg vraagt naar inlognaam en wachtwoord van de DigId code
Overheidszaken kun je via internet regelen met de Digitale Identificatie code (DigId). De aanvraag van een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie bijvoorbeeld, of uw belastingaangifte. Hierbij moet de overheid alleen wel zeker weten wie u bent. Aan het loket laat u dan uw paspoort of uw rijbewijs zien, of u zet een handtekening. Op internet gebruiken we hiervoor DigiD. Je kunt een DigId inlogcode aanvragen via een website. Je krijgt dan een inlognaam en een wachtwoord. Op de website staat duidelijk dat je deze gegevens NOOIT aan derden moet verstrekken. Ze zijn strikt persoonlijk en alleen voor jezelf bestemd om je als persoon tegenover de overheid op internet te identificeren. Een sociale dienst ambtenaar uit Tilburg blijkt haar positie misbruikt te hebben om een klant van de dienst haar inlognaam en wachtwoord af te troggelen in verband met (controle op) de aanvraag kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst. De ambtenaar wilde toen gebruikersnaam en wachtwoord weten en de klant heeft haar deze gegeven en op een papiertje geschreven.
Het is absoluut niet toegestaan dat ambtenaren hiernaar vragen. Wij hebben de betrokken klant geadviseerd onmiddelijk haar wachtwoord te veranderen. GEEF NOOIT je inlognaam en wachtwoord af aan wie dan ook. (Ook niet aan personen die zich voordoen als ICT -ers en die zich via Email of telefonisch of aan het loket voordoen als functionarissen van de overheid.) Dit is tevens bedoeld als een oproep aan mensen zich ook bij ons te melden als ze dit ook hebben meegemaakt.
Voor meer informatie:
Bijstandsbond 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten