donderdag 9 juni 2016

Nieuws van 9 juni 2016

Akkoord over aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko

Nederland en Marokko zijn dit weekend aanpassingen van het sociale zekerheidsverdrag overeengekomen. De Nederlandse ambassadeur in Marokko en de Marokkaanse minister van Sociale Zaken ondertekenden in Rabat de aangepaste verdragstekst. Dat betekent dat Nederland het verdrag niet zal opzeggen. De ministers Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Koenders (Buitenlandse Zaken) hebben dit vandaag de Tweede Kamer laten weten. Afgesproken is om het zogenaamde woonlandbeginsel (hoogte van de uitkering afhankelijk maken van het prijspeil in het betreffende land) in te voeren voor geƫxporteerde uitkeringen zoals de Algemene Nabestaandenwet, de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA), toeslagen in het kader van arbeidsongeschiktheid en kinderbijslag. Vanaf 2021 wordt de export van kinderbijslag gestopt, daarnaast wordt de vergoeding van de kosten van medische zorg (bij tijdelijk verblijf) beƫindigd.


Door privaat bedrijf ingeschakelde zzp’er niet bevoegd tot uitwonendencontrole

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in een uitspraak van 1 juni 2016 dat herziening van eerder toegekende studiefinanciering op basis van een uitwonendencontrole die – mede – is uitgevoerd door een zelfstandige zonder personeel (zzp’er), die voor dat onderzoek is ingeschakeld door een privaat bedrijf, niet mogelijk is. De hier bedoelde zogenoemde uitwonendencontroles mogen op grond van de Wet studiefinanciering 2000 worden uitgevoerd door ambtenaren en andere personen die door de minister als toezichthouder zijn aangewezen. In zijn uitspraak van 2 december 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:4192, heeft de Raad geoordeeld dat de wettelijke regeling het mogelijk maakt dat de minister voor de uitwonendencontroles aanwijst werknemers in dienst van private bedrijven, zoals bijvoorbeeld SV-Land en Investiga. De Centrale Raad heeft nu, in de uitspraak van 1 juni 2016, geoordeeld dat het niet geoorloofd is dat deze private bedrijven voor de uitwonendencontroles zzp’ers inschakelen. Deze zzp’ers zijn immers geen werknemers in dienst van het private bedrijf.


Daklozen mogen briefadres hebben

Met de grote woningnood in Amsterdam waarbij het moeilijk is een sociale huurwoning te verkrijgen bestaat vaak de situatie dat bijvoorbeeld daklozen verblijven bij iemand anders, maar dat de persoon waar ze verblijven niet wil dat de dakloze zich op dat adres laat inschrijven bij de gemeentelijke basisadministratie (bevolkingsregister). Reden kan bijvoorbeeld zijn, dat de dakloze dan wordt gezien als fiscale toeslagpartner en de verschillende toeslagen naar beneden gaan. De feitelijke verblijfplaats wordt dan aan de sociale dienst doorgegeven als briefadres. De gemeente Amsterdam stelde zich op het standpunt, dat het verblijfadres hetzelfde moet zijn als de inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie. Zo niet, dan geen uitkering. Dit leverde vele moeilijkheden op, als de persoon waar de dakloze verblijft inschrijving tegenhoudt. Met de grote woningnood beperkte dit de mogelijkheden voor daklozen een verblijfadres te vinden. De rechter heeft nu bepaald dat niet ingeschreven staan op hetzelfde adres als het verblijfadres geen reden mag zijn een uitkering te weigeren. Er moet gekeken worden naar de feitelijke situatie en wanneer duidelijk is, dat die persoon daar woont, en duidelijk is dus dat hij of zij in de desbetreffende gemeente woont, dan moet een uitkering worden verstrekt. Lees hier de uitspraak van de rechter


Oudere werklozen moeten sterk inleveren bij nieuwe baan

Iemand die na een tijd zonder werk weer een baan heeft gevonden, moet rekening houden met een lager salaris. Vooral senioren leveren loon in. Dat blijkt uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV in opdracht van de Volkskrant. Hoogopgeleide 55-plussers op de administratieve markt, in de zorg, dienstverlening en de ict gaan er respectievelijk 20, 23 en 24 procent op achteruit. Oorzaak is de concurrentie van jongeren, die massaal staan te trappelen om aan het werk te gaan. Ook verouderde kennis speelt een rol. In de ict, een sector die zich razendsnel ontwikkelt, verloopt de aansluiting op de arbeidsmarkt voor senioren moeilijk.
Installeer de app van de overlevingsgids in de Google Play store. Gratis tips, informatie en dagelijks nieuws. Trefwoord overlevingsgids.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten