maandag 19 november 2018

Pleidooi voor hechtere linkse samenwerking

Nieuwe schrijver/columnist ontdekt: Jasper Schaaf. Hij heeft een boek geschreven, 'Actief socialisme en vrijheid'. Het boek gaat over het volgende: een nuchtere vraag: kunnen we onze maatschappij veranderen? Impulsief: ja, toch. Bijna niemand gelooft echter dat je het kapitalisme kunt afschaffen. Terwijl velen helemaal niet in de weldadigheid van het kapitalisme geloven. Over deze paradox gaat Actief socialisme en vrijheid. Het uitgangspunt is: een betere en socialere samenleving is mogelijk. Dat wordt uitgewerkt naar actuele vormen van politiek denken en handelen. Inspiratiebronnen zijn idee├źn van Marx, Engels en anderen, waaronder die van Aristoteles, Spinoza, Rousseau, Dietzgen en Sivaraksa. Kan theorie bijdragen tot structurele sociale en ecologische verbeteringen? Deze vraag leidt tot een pleidooi voor hechtere linkse samenwerking. Columns van Jasper Schaaf kun je hier lezen.

Sociaal Cultureel Plan Bureau SCP gaat methode om armoede te meten herijken


Het SCP gebruikt zijn huidige methode om armoede te meten sinds 2007. Om de kwaliteit van de cijfers te borgen, wordt de armoedegrens periodiek herijkt en de methode voor het meten van armoede waar nodig gereviseerd. In een nieuw rapport wordt de tweede herijking en revisie beschreven. Publicatiedatum 23 november 2018 Aantal pagina's 44 ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0900 1 Zal ons benieuwen of de armoede nou plotseling door een andere rekenmethode groter of kleiner wordt.

Belangenorganisaties eisen afschaffing kostendelersnorm voor een specifieke groep

‘Schaf kostendelersnorm bij onvolledige AOW af’ Ouderen met een onvolledige AOW, die bij hun mantelzorger inwonen of andersom, worden onevenredig zwaar benadeeld door de kostendelersnorm. Vooral migrantenouderen hebben nogal eens onvolledige AOW Schaf de kostendelersnorm af voor alle ouderen die bij hun mantelzorger inwonen en aanvullende bijstand krijgen. Zes organisaties doen deze oproep aan het kabinet. Het gaat om zo’n 50.000 senioren, die vanwege een onvolledige AOW via de gemeente aanvullende bijstand krijgen (Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, AIO) en daardoor toch de kostendelersnorm vallen. In een gezamenlijke oproep pleiten seniorenorganisaties KBO-PCOB, migrantenorganisaties NOOM, IOT en SMN, mantelzorgvereniging Mezzo en de Landelijke Cli├źntenraad (LCR) ervoor dat ook mensen met een onvolledige AOW bij hun mantelzorgers kunnen wonen, zonder dat de kostendelersnorm geldt. Dit is namelijk in lijn met het kabinetsbeleid dat inzet op langer thuis wonen en tegengaan van eenzaamheid. En zo schrijdt de verdeeldheid en het polderen voort. Bij voorbaat als belangenorganisatie inleveren, vanwege de 'haalbaarheid'aan de overlegtafel. Afschaffing van de vreselijke kostendelersnorm over de gehele linie eisen? Nee hoor, daar beginnen we niet aan. Lees hier meer

zaterdag 17 november 2018

Zaanstad keihard jegens bijstandsgerechtigden

Zaanstad houdt dictatuur bijstandsgerechtigden in stand, motie regelarme bijstand oudere bijstandsgerechtigden afgewezen. Bij de begrotingsvergadering van 13 februari heeft de SP een aantal moties ingediend en mede ingediend. De belangrijkste discussie ging over armoede en bijstand. De gemeente Zaanstad heeft een hard beleid voor bijstandsgerechtigden, harder dan de meeste andere gemeenten in de regio.

door: Evert Hartog - SP Zaanstad raadslid

Afgesproken is dat met alle bijstandsgerechtigden het gesprek wordt aangegaan en dat met al die bijstandsgerechtigden een plan van aanpak wordt gemaakt. Dat zijn er meer dan 5.000. Zaanstad heeft het lot van bijstandsgerechtigden jarenlang verwaarloosd. Nu er tekorten zijn op de begroting is het doel veel mensen uit de bijstand te krijgen, insteek is een bezuiniging.

Op zichzelf is het natuurlijk een goed streven er voor te zorgen dat er minder mensen in de bijstand zitten. Niemand zit daar voor zijn plezier in. Het zou een goed streven zijn om al deze Zaankanters beter te ondersteunen en meer kansen te geven op werk, of een andere zinvolle invulling van hun leven.
Helaas pakt het anders uit. Het bureau A-rea dat de gemeente Zaanstad heeft ingeschakeld om mensen op weg te helpen en te beoordelen op capaciteit voor werk, richt zich uitsluitend op een succesvolle re-integratie in het arbeidsproces, ook bij mensen die ziek zijn. Meer dan de helft van alle bijstandsgerechtigden die lang in de bijstand zitten is ziek. Voor het grootste deel van deze mensen is een betaalde baan geen optie.

Daarnaast zijn er veel oudere bijstandsgerechtigden. Zij solliciteren zich suf, maar dat heeft geen enkele zin. Slechts 2,6 % van alle bijstandsgerechtigden die ouder zijn dan 50 vindt werk. Toch worden zij verplicht te blijven solliciteren. Ook als het zinloos is.

Wel kan de gemeente besluiten de sollicitatieplicht te versoepelen voor oudere bijstandsgerechtigden. Dat kan vanaf 57,5 jaar. Zaanstad zegt dit op te lossen met maatwerk en zo een plan van aanpak te maken dat aansluit op de situatie.
Helaas is de werkelijkheid minder mooi dan het college voorstelt. Via een sociaal advocaat en de lokale vertegenwoordigers van de FNV krijg ik regelmatig schrijnende voorbeelden te zien waarbij de gemeente zich misdraagt en misbruik maakt van haar macht. Er worden uitkeringen verlaagd als straf als de gemeente vindt dat de betrokkene niet voldoende meewerkt. (31 keer alleen al in Poelenburg het afgelopen jaar). Armoede wordt zo vergroot in plaats van verholpen. Ook bij gezinnen met kinderen wordt de uitkering gekort. Van zeer nabij heb ik meegemaakt hoe dictatoriaal de gemeente zich opstelt.

De SP moties:
De SP heeft een aantal moties ingediend met betrekking tot armoede en bijstand om de slechte aanpak van de gemeente te stoppen.
Een motie om geen werk meer uit te besteden aan bedrijven die werknemers uitbuiten met behulp van belastinggeld, zoals het bedrijf Eurest, dat de gemeente inhuurt voor schoonmaakwerk en huismeesters werd niet aangenomen. Deze misstand blijft dus bestaan. Een gezamenlijke motie met Denk, PvdD en PvdA voor de bestrijding van armoede bij kinderen is met 1 stem verschil aangenomen. De rechtse partijen (VVD, DZ POV PVV, CDA) waren uiteraard tegen. Zaanstad kan het nu niet meer maken uitkeringen te korten bij huishoudens met kinderen.

Een motie voor regelarme bijstand voor oudere werklozen werd niet aangenomen. De gemeente vindt dat bijstandsgerechtigden onmondige kinderen zijn en moeten worden gedwongen naar de pijpen van een incompetent ambtelijk apparaat te dansen. Er is nog geen licht aan de horizon voor deze groep. Wel kwamen meerdere raadsleden van andere fracties na afloop naar mij toe om er over te praten. Ik had kennelijk een gevoelige snaar geraakt.

Een motie voor meer privacy aan de open balies in het stadhuis, daar waar gesprekken moeten worden gevoerd over zeer emotionele en privacygevoelige zaken zoals WW, bijstand en de strafkortingen, is unaniem aangenomen. Dat is hard nodig want bij deze privacy gevoelige gesprekken kan alles bij de aangrenzende balie worden gehoord. Dat is vernederend en het is in strijd met de nieuwe privacywet AVG.

woensdag 14 november 2018

Gezocht: personen in de ‘200 euro-regeling’ in de Bijstand


Wie doet mee?

Gezocht: personen in de ‘200 euro-regeling’ in de Bijstand

Sinds begin dit jaar kent Amsterdam de mogelijkheid voor mensen in de Bijstand om maximaal 200 euro per maand bij te verdienen, zonder korting op de uitkering.
Inmiddels maken een groot aantal personen gebruik van deze mogelijkheid.

Graag treed ik in contact met een aantal van deze personen (maximaal zes), met als doel te horen welke vraagstukken en/of problemen zij in de praktijk ervaren.

Het is bedoeling om met ieder van hen eens in de vier tot zes weken te spreken en daar dan een verslagje van te maken. Mag anoniem, hoeft niet.

Deze actie wordt uitgevoerd door Erik van Erp, verbonden als vrijwilliger/assistent aan een lid van de gemeenteraad van Amsterdam: raadslid Yassmine El Ksaihi van D66.

evanerp@xs4all.nl

DE VAKBEWEGING OP WEG NAAR DE TOEKOMST

Uitnodiging 28 november Amsterdam: Verdeling van arbeid en kapitaal in tijden van technologische innovatie en onzekerheid op de arbeidsmarkt Lees hier de uitnodiging

dinsdag 13 november 2018

Haken en ogen aan de plannen voor invoering van een basisinkomen

Velen zijn het erover eens: de invoering van een basisinkomen heeft vele voordelen. Maar de invoering ervan is niet eenvoudig, en er bestaat grote verdeeldheid tussen de voorstanders over welk basisinkomen we willen en hoe dat moet worden ingevoerd. We kunnen dit niet overlaten aan de politiek, want die maken er een neoliberale variant van. Niet bepaald een sterk uitgangspunt. Op de website van de Vereniging basisinkomen staat een uitgebreid artikel over bovenstaande. Wij hadden hier een link geplaatst, maar het schijnt dat de link op verschillende computers een waarschuwing van malware geeft. Dus die link hebben we weggehaald.