zaterdag 11 februari 2006

Discussiebijeenkomst over toeleiding naar de arbeidsmarkt
Presentatie brochure 'Het perspectief van de baan'

Op vrijdagavond 3 maart a.s. organiseert de Bijstandsbond een discussiebijeenkomst over toeleiding naar de arbeidsmarkt en reintegratietrajecten.
Daarbij besteden we vooral aandacht aan de zogenaamde 'Work First' trajecten. Uitkeringsgerechtigden worden daarbij met behoud van uitkering tijdelijk tewerk gesteld in werkplaatsen om 'arbeidsritme' te leren. Er zijn veel klachten over deze projecten. Commerciële reïntegratiebureaus (RIB's) worden ingehuurd om de Work First werkplaatsen te organiseren. Zij vullen hun zakken met suspecte financieringscontructies die soms nog legaal zijn ook. Deze RIB's investeren nauwelijks in opleiding en ontwikkeling van het individu. Veel cursussen en trainingen stellen niets voor en zijn alleen maar gebakken lucht. Men wordt in de werkplaatsen beziggehouden door formulieren in enveloppen te stoppen, waarvoor ook machines zijn of men pakt scoobidoo-touwtjes in. Men zegt dat er nuttige gemeenschapstaken zijn, die blijven liggen. Maar wie zelf initiatieven neemt om iets nuttigs te doen, stuit op een bureacratische muur. Alles is gericht op uitstromen naar van bovenaf georganiseerde werkprojecten. Naar het maatschappelijk nut wordt in de praktijk helemaal niet gekeken.

Aan de discussie nemen oa de volgende personen deel:
Bob Bergkamp,
directeur van FourstaR Reïntegratie Service BV
Sander Janzweert, ervaringsdeskundige
Joep Sonnemans,
econoom, hoogleraar, werkt aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar de wijze waarop mensen beslissingen nemen, met name financiële beslissingen.

Tevens wordt op deze avond de brochure 'het perspectief van de baan' gepresenteerd. In deze brochure staan rechten en plichten van werkzoekenden die in een reintegratietraject zitten of daar in gaan en er staan tips in over hoe je gesprekken met arbeidsbemiddelaars kunt voeren.

De discussie begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het gebouw van het HTIB, Eerste Weteringplantsoen 2c, 1017 SJ Amsterdam. Bereikbaar met tramlijnen 7, 24, 16, 10. Uitstappen halte Weteringcircuit.

Vereniging Bijstandsbond Amsterdam

Da Costakade 158. 1053 XC Amsterdam. 020-6181815. info@bijstandsbond.org www.bijstandsbond.org.Geen opmerkingen:

Een reactie posten