donderdag 25 maart 2010

20 rechtszaken over chronisch zieken regeling op 2 juni 2010

Mar 25 2010 ∞ Persbericht Bijstandsbond 25-03-2010 20 rechtszaken over chronisch zieken regeling op 2 juni 2010 In Amsterdam maken veel chronisch zieken en gehandicapten gebruik van de chronisch zieken regeling. Dit is een regeling voor de meerkosten die zij hebben als gevolg van ziekte of handicap. De afgelopen maanden vanf december 2009 hebben zij eerst een brief gekregen waarin werd meegedeeld, dat de regeling zou worden gewijzigd (en algemene brief die iedereen kreeg) en daarna een persoonlijk aan hen gerichte beschikking waarin voor die specifieke persoon de financiele gevolgen van de gewijzigde nieuwe regeling werden berekend. Maar er zijn nog steeds mensen die de definitieve beschikking niet hebben gekregen en die nog kosten vergoed krijgen op basis van de oude regeling.. Veel mensen die wel een beschikking kregen zijn geschrokken door die brieven, want in de nieuwe regeling gaan veel mensen er financieel fors op achteruit, soms wel honderden euro’s per maand. Sindsdien hebben deze mensen en ook de belangenorganisaties die hen vertegenwoordigen veel gedaan om deze financiele achteruitgang teruggedraaid te krijgen. Als resultaat van die inspanningen is ingevoerd, dat mensen voor de kosten die zij niet meer vergoed krijgen op basis van de nieuwe regeling en die ook niet een beroep kunnen doen op nieuwe landelijke regelingen vooraf bijzondere bijstand voor die meerkosten kunnen aanvragen. Overigens blijkt, dat niet alle klantmanagers van deze nieuwe afspraak op de hoogte zijn. De wethouder had al eerder toegezegd dat in ieder geval achteraf bijzondere bijstand kon worden aangevraagd, maar dan moeten de mensen die het betreft eerst zelf de kosten voorfinancieren en velen kunnen dat niet. Maar ook bij het vooraf aanvragen van bijzondere bijstand zitten veel haken en ogen en het is maar de vraag of je op die manier weer alle kosten vergoed krijgt die je onder de oude regeling ook had. Daarnaast zijn veel mensen tegen de beschikking die aan hen persoonlijk is gericht in bezwaar gegaan bij Burgemeester en wethouders. Deze bezwaarschriften zijn over het algemeen voorzover wij weten standaard afgewezen, omdat de afdeling bezwaar het beleid uitvoert zoals dat door de gemeente is geformuleerd. Veel mensen zijn vervolgens met behulp van een advocaat in beroep gegaan bij de Rechtbank Amsterdam. De Rechtbank zal nu op 2 juni waarschijnlijk vanaf 9 uur 20 zaken op 1 dag behandelen voor de Meervoudige Kamer, waarbij een principiele uitspraak zal worden gedaan. Wij roepen iedereen op om bij deze rechtszaken aanwezig te zijn, om degenen die in beroep zijn gegaan te ondersteunen en de rechters te laten zien dat wij het met de nieuwe regeling niet eens zijn. Voor meer informatie Bijstandsbond 020-6898806 info@bijstandsbond.org _

Geen opmerkingen:

Een reactie posten