zaterdag 27 februari 2010

Afspraken ARA en politieke partijen in Amsterdam n.a.v debat in de Mansveltschool

Persbericht over politiek debat van de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam

Donderdagavond 25 februari heeft de Alliantie voor een Rechtvaardig Amsterdam (ARA) een debat georganiseerd naar aanleiding van de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het debat stond onder leiding van Hans Krikke. Deelnemers aan de discussie waren Emre Unver, namens de partij van de Arbeid, Maureen van der Pligt namens de SP, Gerolf Bouwmeester namens D’66, Marijke Shahsavari-Jansen namens het CDA en Tamira Combrink namens Groen Links.

In een geanimeerde discussie met soms felle kritiek vanuit de zaal werden oa de volgende punten naar voren gebracht - Door alle aanwezigen werd de noodzaak onderschreven van een brede maatschappelijke coalitie met het maatschappelijk middenveld voor de bestrijding van verarming en sociale uitsluiting en het bevorderen van sociale cohesie. De overheid en de politieke partijen zenden echter een tegenstrijdig signaal uit. Aan de ene kant moet de burger geactiveerd worden deel te nemen aan de maatschappij op basis van vertrouwen in het bestuur. Aan de andere kant ontwikkelt zich een controlemaatschappij, waarin de overheid de burger bij voorbaat wantrouwt aangaande zijn of haar bedoelingen en wordt een woud aan controlerende regelingen over de burgers uitgespreid waarbij van bovenaf in het hele socialisatieproces (opvoeding, onderwijs, uitkeringen, handhaven openbare orde, ondernemen) wordt ingegrepen.

Daarmee wordt het draagvlak voor maatregelen van het bestuur verkleint in plaats van vergroot. Dit belemmert het tot stand komen van de brede coalitie. - De aanwezige politieke partijen verbonden zich met de slogan: ‘armoede de wereld uit, te beginnen in Amsterdam’. Men onderschreef de volgende doelstelling: de komende 4 jaar 25% minder armen in Amsterdam - De aanwezige politieke partijen willen meedoen aan een initiatief van de ARA om een rondgang langs vrijwilligers- en zelforganisaties in de stad te organiseren. Jamal Ftieh van de ARA zal dit coordineren. - Er komt een adviesraad van zelforganisaties voor de versterking van het maatschappelijk middenveld die de aanwezige politieke partijen zal gaan adviseren op het gebied van maatregelen bij bestrijding van verarming en het bevorderen van sociale cohesie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten