maandag 5 april 2010

Apr 05 2010 ∞ Steun de Klimaattop in Bolivia. Manifestatie 17 april Museumplein Beste mensen, Graag roepen wij, Climate Justice Action, u en uw organisatie op mee te doen met de manifestatie ‘Steun de Klimaattop in Bolivia’ op zaterdag 17 april 2010, van 12 tot 15 uur op het Museumplein te Amsterdam. Daarnaast vragen wij u de aankondiging op uw website of in uw nieuwsbrief te vermelden. Climate Justice Action organiseert de manifestatie – als etappe in een langer durende campagne in aanloop naar de klimaattop in Mexico komende winter – om (1) solidariteit te betuigen aan de sociale klimaattop in Cochabamba, Bolivia (World People’s Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth), om (2) de aandacht van het Nederlandse publiek en de media te vestigen op de klimaatalternatieven die daar geformuleerd worden en om, tot slot, (3) alle Nederlandse organisaties rond dit thema bijeen te brengen. Verandering begint van onderop en wij nodigen u van harte uit daar een bijdrage aan te leveren. Van 12 tot 15 uur zullen er sprekers en muziek te horen zijn en hebben organisaties de gelegenheid om informatietafels in te richten. Tot slot zal er een People’s Assembly georganiseerd worden waarin iedereen kan deelnemen om te praten over milieu en acties. Wilt u een standje inrichten? Mail ons en dan regelen wij een tafel voor u. Wilt u komen spreken? Mail ons en dan passen wij u in het programma. Meld u daarbij gaarne uiterlijk 11 april. Hopende u zaterdag te kunnen begroeten, Met hartelijke groet, Climate Justice Action email: contact@climate-justice-action.nl Telefoon: 06-51260400 (Hugo), 06-55530077 (Klaas), 020-6633978 (Abraham) —- Over ons: Climate Justice Action is een wereldwijd netwerk van mensen en groepen die een radicale sociale koerswijziging voorstaan, die niet langer willen wachten op de welwillendheid van de politiek en het bedrijfsleven en die het belang inzien van massale en directe actie ten aanzien van milieu, klimaat en sociale leefomgeving. http://www.climate-justice-action.org/cja-netwerk/?lang=nl Over klimaattop: http://www.globalinfo.nl/Nieuws/bolivia-gaat-klimaattop-voor-bewegingen-organiseren.html Site van de conferentie in Bolivia: http://pwccc.wordpress.com/ —-SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE! RECLAIM POWER!—

Geen opmerkingen:

Een reactie posten