woensdag 1 juni 2011

8 juni aanstaande: grootse actie tegen het bestuursakkoord bij het VNG-congres Er gaat minstens 1 bus uit Amsterdam bij voldoende deelname. Meegaan met de bus is gratis.

Update. De gratis bus van FNV Bondgenoten gaat niet. Mensen rijden gedeeltelijk met eigen vervoer. 11 mensen kunnen met de bussen van de ABVA/Kabo mee.

01-06-2011
Volgende week vindt in Ulft het VNG-congres plaats. Tijdens het congres zal ook gestemd worden over het bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord is een overeenkomst tussen de regering en de gemeenten waarbij de gemeenten beloven dat ze de bezuinigingen van de regering op de bijstand, de WSW en de Wajong loyaal zullen uitvoeren en dat ze ook andere bezuinigingen zullen accepteren, oa in ruil voor meer decentrale bevoegdheden. Veel gemeenteraden hebben al in meerderheid besloten dat hun gemeente op het congres van de VNG tegen dit akkoord moet stemmen.
In de tweede plaats zijn de onderhandelingen over de nieuwe CAO voor de WSW vastgelopen. De vakbonden gaan op deze dag actie voeren om hun eisen voor de nieuwe CAO kracht bij te zetten. Er zullen stakingen in de WSW zijn en sommige WSW bedrijven geven de werknemers een vrije dag om naar Ulft te gaan.
Vanuit Amsterdam rijdt er minstens een bus bij voldoende deelname. Leden en sympathisanten van de Bijstandsbond kunnen met deze bus mee. In de bus kunnen ongeveer 30 personen. Vertrektijd en opstapplaats worden nog bekend gemaakt. Mensen kunnen zich bij ondergetekende opgeven. Meereizen is gratis.
De FNV roept de gemeenten op om tegen dit omstreden bestuursakkoord te stemmen, omdat de maatregelen vergaande gevolgen zullen hebben voor grote groepen burgers aan de onderkant van de arbeidsmarkt, zoals Wajongers, WSW’ers en bijstandsgerechtigden. In dit kader zijn grootschalige acties gepland op woensdag 8 juni, de dag waarop gestemd zal gaan worden. In de ochtend zal er een eerste snelle actie plaatsvinden tussen 09:00 uur en 10:00 uur. Daarna zal vanaf 12:00 uur in groter verband actie worden gevoerd om tegen het bestuursakkoord te stemmen. Daarbij worden duizenden actievoerders verwacht.
FNV heeft moeite met het bestuursakkoord, onder meer omdat het onderdeel over de sociale werkvoorzieningen in het akkoord verre van sociaal is. FNV federatiebestuurder Leo Hartveld stelt: “Het rijk stoot taken af naar de gemeenten. Die moeten een groot aantal taken gaan uitvoeren zonder dat de rijksoverheid de portemonnee trekt. Daardoor komen veel mensen die moeite hebben om aan de slag te komen, achter de geraniums terecht.” Kom daarom ook op 8 juni in actie voor de SW!

Heb je vragen over de actie op 8 juni in Ulft? - bel de actielijn van de ABVA/KABO: 079 –353 61 40 - mail naar:wsw@abvakabo.nl - kijk op www.abvakabofnv.nl/actiesw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten