dinsdag 17 mei 2011

Klientenraad Utrecht zegt nee tegen bezuinigingen

KOM OP!
protesteer mee op het Stadhuisplein IN UTRECHT
Kom op 28 mei van 13.00 tot 15.00 uur

WANT:
·            De regering wil de bijstandsuitkering met € 2000 per jaar verlagen.
·            Werkloze jongeren die thuis wonen geen uitkering meer geven.
·            De gemeenten moeten opdraaien voor 2 miljard euro bezuinigingen!

De regering wil met de gemeenten allerlei dwingende afspraken maken.
Deze afspraken hebben grote gevolgen voor de aanpak van werkloosheid.
Het kabinet wil ook bezuinigen op het bestrijden van armoede, werk voor arbeidsgehandicapten en zorg voor verstandelijke gehandicapten.
Ook mensen met een psychiatrische aandoening en dementerende ouderen krijgen te maken met bezuinigingen.
Het kabinet wil veel taken overdragen aan de gemeenten.
De gemeenten krijgen daarvoor wel veel minder geld.

Het beleid van dit kabinet heeft ook voor jou grote gevolgen:

·  Je uitkering gaat elk jaar omlaag.
·  Jongeren krijgen geen uitkering meer omdat ze thuis wonen
·  Jonge mensen met een handicap krijgen geen of een lagere Wajong-uitkering
·  Er is minder geld om werklozen te helpen werk te vinden
·  70.000 Banen in de sociale werkvoorziening verdwijnen
·  Er komt minder geld voor het bestrijden van armoede
·  Er komt minder geld voor dagopvang van verstandelijke gehandicapten, psychiatrische patiënten en dementerende ouderen

Dat mag jij niet zomaar laten gebeuren.
Laat daarom je stem horen tegen dit kabinetsbeleid.
De Kliëntenraad rekent op jouw komst.
Samen staan we sterk.
Neem je muziekinstrument mee.
(Wil je een stand in nemen, een spreker sturen of een muzikale bijdrage leveren?
Neem dan contact met ons op 030-2328831)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten