woensdag 3 april 2019

Ontbreken van beschikkingen huurtoeslag en zorgtoeslag hoeft geen belemmering te zijn voor toekennen kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Er zijn mensen die geen DigId code hebben of er niet mee om kunnen gaan. Bij de aanvraag kwijtschelding gemeentebelastingen wordt als antwoord soms een brief teruggestuurd waarbij alsnog aanvullende gegevens moeten worden ingeleverd. Daarbij kan de gemeente vragen om de meest recente beschikkingen huurtoeslag en zorgtoeslag. Nu worden deze beschikkingen door de belastingdienst niet meer toegestuurd. Ze worden gezonden naar het account van betrokkene op mijn belastingen of mijn overheid.nl. Maar iemand die geen DigId code heeft krijgt die beschikkingen dus niet. Wat betreft de gemeentebelastingen is het voldoende bankafschriften op te sturen waarop de bijschrijvingen van de zorgtoeslag en de huurtoeslag zijn te zien. Dat de originele beschikkingen van de belastingdienst niet worden opgestuurd is voor de afdeling kwijtschelding in Amsterdam geen reden, de kwijtschelding af te wijzen. #reintegratieperikelen De volgende bijdrage verscheen op facebook:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten