maandag 2 december 2019

Oproep Bijstandsbond. Vraag de individuele inkomenstoeslag aan!


Oproep Bijstandsbond. Woont u in Amsterdam en hebt u een minimuminkomen uit werk of bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de Wajong of WIA? Vraag de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) aan bij de gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een verordening op de Individuele Inkomens Toeslag ingevoerd. Degenen die in aanmerking komen krijgen jaarlijks 85 euro. In het verlengde van de verordening zijn nadere beleidsregels geformuleerd over wie wel of niet voor de ITT in aanmerking komt. Belangrijk criterium daarbij is, of de aanvrager van de toeslag uitzicht heeft op inkomensverbetering. Dit is door de gemeente zo ingevuld, dat bijstandsgerechtigden die langdurig (langer dan 3 jaar) een bijstandsuitkering hebben, sowieso voor de ITT in aanmerking komen. Wat betreft arbeidsongeschikten moet je 80-100% arbeidsongeschikt zijn, om voor de toeslag in aanmerking te komen. Van gedeeltelijk arbeidsongeschikten wordt veronderstelt dat zij per definitie uitzicht hebben op inkomensverbetering. Zij krijgen de toeslag niet. De Rechtbank Amsterdam heeft nu gezegd dat die beleidsregels in de nadere uitwerking van de verordening in strijd zijn met de wet en dat het criterium ‘perspectief op inkomensverbetering’ individueel moet worden beoordeeld en dat daarbij de duur dat iemand een gedeeltelijke WAO-of WIA uitkering heeft moet worden meegenomen. Waarom gebeurt dit bij bijstandsgerechtigden wel, en bij arbeidsongeschikten in de WAO of WIA niet? In de praktijk betekent het, dat de potentiĆ«le doelgroep van de Individuele Inkomens Toeslag voor arbeidsongeschikten aanzienlijk wordt uitgebreid.

Ook gedeeltelijk arbeidsongeschikten kunnen nu- wanneer de omstandigheden zoals de duur van de uitkering darvoor aanleiding geven voor de toeslag in aanmerking komen. Vul het formulier in op de website van de gemeente Amsterdam of vraag een formulier aan. https://www.amsterdam.nl/werk-inkomen/pak-je-kans/inkomenstoeslag/

Overigens betreft het wat betreft de gedeeltelijk arbeidsongeschikten een groep van naar schatting 7000 tot 9000 personen die nu in aanmerking komen, in principe. Maar volgens ons kunnen sommige werkenden ook met succes een beroep doen op de ITT. De rechter heeft gezegd: het moet in principe individueel beoordeeld worden, of er perspectief bestaat op inkomensverbetering. Zo ja, geen toeslag, zo nee, toeslag. Volgens ons kunnen nu ook sommige werkenden met hopelijk succes een beroep op
de toeslag doen. Dat zegt de rechter niet, maar dat vloeit voort uit zijn uitspraak vinden wij. Als je bijvoorbeeld al vier jaar lang een schoonmaakbaantje hebt van 25 uur, en net boven de bijstand zit, en je bent te ziek om meer te werken, of je hebt andere belemmeringen om meer te werken, dat je je dan op het standpunt kunt stellen: ik heb geen perspectief op inkomensverbtering, en ik zit langdurig op het minimum, geef mij de toeslag.

Voor meer informatie:
Bijstandsbond
spru di en do 11.00 uur-16.00 uur
Da Costakade 162
1053 XD Amsterdam
020-6898806
info@bijstandsbond.org
Whatts App 06 26499893


Geen opmerkingen:

Een reactie posten