vrijdag 22 november 2019

Niet de armen bestrijden maar de rijkdom herverdelen


Verklaring Bijstandsbond

Niet de armen bestrijden maar de rijkdom herverdelenDe beweging samenvoor14-verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur-wordt steeds groter

Voor14 – Startschot Amsterdam’ bij Miljonairsfair
Wanneer: donderdag 12 december
Hoe laat: 19:45 uur (verzamelen)
Waar: Station Amsterdam RAI (verzamelplek)
Wat: Mars Voor14 + alternatieve rode loper

In verschillende steden wordt in december actie gevoerd voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. De acties zijn deel van de beweging #samenvoor14. Op zaterdag 14 december wordt een mars door het centrum van Leiden gehouden voor een minimumloon van 14 euro. Vanaf 14:00 uur. Stationsplein, Leiden. Ook de Bijstandsbond doet mee aan de actie samenvoor14.

Woensdag verscheen een vernietigend rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de mislukte participatiewet. Staatssecretaris Van Ark reageerde daarop door nog meer dwang en verplichtingen aan te kondigen. De verplichte tegenprestatie die zij wil is in feite dwangarbeid, verboden door internationale verdragen. 12 december voeren wij als Bijstandsbond in het kader van de beweging samenvoor14 actie bij de miljonairsfair, waar de rijken van Nederland samenkomen. Wij willen de schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk in beeld brengen. Staatssecretaris van Ark van de VVD wil de armen bestrijden in plaats van de armoede en de rijken rijker laten worden. Wij willen niet dat de armen bestreden worden maar dat de rijkdom wordt herverdeeld. De staatssecretaris wil dat wij participeren. Dat gaan we doen!

Door actie te voeren bij de miljonairsfair op donderdag 12 december in Amsterdam.
We verzamelen met alle groepen die meedoen om 19.45 uur bij station RAI Amsterdam. Daar verdelen we borden, vlaggen etcetera.
Rond 20.00 uur lopen we dan in mars richting de Rode Loper van de Miljonairsfair. Wij hebben een eigen rode loper bij ons, die we daar dan op de parkeerplaats uitrollen – en we houden ons eigen feestje! Alle groepen komen over de loper heen en één iemand gaat de vraag beantwoorden: Waarom staan wij op Voor 14?

Vervolgens vervolgen we onze weg naar het Scheldeplein, waar we met een aantal sprekers, een officieel startschot en een groepsfoto, de campagne Voor 14 Amsterdam aftrappen. Tegen 21.00 uur zullen wij klaar zijn met de manifestatie.
Vervoer wordt de komende twee weken geregeld, we gaan dus verschillende opstapplekken maken waar mensen in een bus kunnen stappen en waar ze ook weer worden afgezet. Wanneer men op eigen vervoer naar station RAI wilt komen, dan kan dat natuurlijk ook!

Op woensdagmiddag 27 november van 14.00 uur tot 17.00 uur organiseert de Bijstandsbond een discussiebijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden in het Tet-Theater, Bilderdijkstraat 165B in Amsterdam. Op de agenda staat de mislukte participatiewet, de beweging #samenvoor14 en de onrechtvaardige regels bij kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Op de bijeenkomst volgende week woensdag kunnen we dan mensen vragen om zich in te schrijven voor de actie bij de miljonairsfair, zodat wij ze op de hoogte kunnen houden van waar ze op de bus kunnen stappen!

Voor meer informatie:
Voor vragen over Voor 14, kan iedereen contact opnemen met team@voor14.nl

BijstandsbondGeen opmerkingen:

Een reactie posten