woensdag 28 september 2005

Overgenomen van MUGWEB

Bijstandsbond doet niet mee in nieuwe Cliëntenraad

De Amsterdamse Bijstandsbond neemt geen deel in de nieuw te vormen cliëntenraad van de Dienst Werk en Inkomen. De bond vindt dat de nieuwe vertegenwoordiging te dicht bij de directie komt te staan.
Dit jaar gaan de Sociale Dienst Amsterdam, NV Werk en de Stichting Maatwerk op in de Dienst Werk en Inkomen (DWI). De huidige cliëntenraad van de sociale dienst verdwijnt. Deze bestaat nu voornamelijk uit vertegenwoordigers van stichtingen en verenigingen met een duidelijke achterban. In de nieuwe cliëntenraad zal er meer plaats zijn voor individuele leden. Dit zal er volgens de Bijstandsbond-leden toe leiden dat de nieuwe cliëntenraad een verlengstuk wordt van het ambtelijk apparaat, waarbij de leden vooral hun individuele mening zullen geven.

22 September jongstleden schreef de Bijstandsbond een brief aan de directeur van het DWI Wim Schreuders en wethouder Aboutaleb. In deze brief hekelt de bond de procedure tot het formeren van de nieuwe cliëntenraad. Deze zou zich kenmerken door een gebrek aan openheid. 'Er is een rapport gemaakt in een min of meer besloten commissie, die heeft geleid tot een sollicitatiecommissie, die in al haar wijsheid intern gaat bepalen of iemand wel of geen lid kan worden.'

Nieuw besluit gemeenteraad
Het besluit van de Bijstandsbond werd genomen na een ledenvergadering. Het besluit is een meerderheidsstandpunt. Bijstandsbond-voorman Piet van der Lende reageerde vandaag als volgt: 'We hebben van de DWI een uitnodiging gekregen om te solliciteren voor een van de zeven plekken die voor organisaties zijn gereserveerd. We kregen niet een plek toegewezen. Nee, we komen niet op ons standpunt terug. Pas als de gemeenteraad besluit om de cliëntenraad DWI anders op te zetten, zullen we er over nadenken.'

De afgevaardigde van de bijstandsvoorvechters in de voormalige drukkerij Tetterode aan de Da Costakade geldt binnen de klantenvertegenwoordiging als een van de meest kritische leden. Ankie van Vliet is al dertig jaar werkzaam in de Bijstandsbeweging en werd hiervoor zelfs koninklijk onderscheiden.

Met de sollicitaties voor de nieuwe cliëntenraad loopt het overigens storm. Voor de vijf plaatsen bestemd voor individuele leden zijn inmiddels meer dan tachtig gegadigden.

Martin Brandwagt

Ziehier voor volledige brief

Geen opmerkingen:

Een reactie posten