vrijdag 14 oktober 2005

Campagne GATS-vrije gemeenten

Het GATS-platform voert campagne om lokale overheden te wijzen op de risico's van GATS Wat is GATS? Het GATS-akkoord is een van de handelsovereenkomsten tussen vele landen van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). In het GATS - het General Agreement on Trade in Services - worden afspraken en verplichtingen rond de internationale handel in diensten vastgelegd.

Het GATS-akkoord is uitermate omstreden, omdat het landen ertoe brengt allerlei publieke diensten te privatiseren. Dit wordt juridisch vastgelegd De belangen van het internationale bedrijfsleven worden daarbij veelal boven de belangen van mens en milieu gesteld. De 'vrije markt' krijgt ruim baan. Het GATS-platform vreest dat de kwaliteit van publieke diensten in gevaar komt, net als het vermogen van (lokale) overheden om regels op te stellen om sociale en maatschappelijke doelstellingen te bereiken.

Daarom heeft het GATS-platform zich aangesloten bij de campagne die in diverse Europese landen, waaronder Belgiƫ, Frankrijk, Italiƫ en Engeland wordt gevoerd, om lokale overheden te wijzen op de risico's van dienstenliberalisering in de vrije markt.
Het GATS Platform roept gemeenten op om zich vooruitlopend op de WTO-top in Hong Kong symbolisch 'GATS-vrij' te verklaren om een signaal af te geven aan de politiek.

Het GATS-platform nodigt lokale overheden uit om zich door collega's uit heel Europa te laten informeren over de risico's van dienstenliberalisering op de Europese Conventie van Lokale Overheden tegen GATS in Luik op 22/23 oktober.

Zie voor meer informatie over GATS, de activiteiten van het Platform en
deze campagne de website van het platform, http://www.gats.nl

Zie ook:
www.agcs-gats-liege2005.net

De integrale brief en begeleidende documenten die toegezonden werden aan de Nederlandse gemeenten vind je hier als downloadbare .pdf bestanden.
Brief-gatsvrije gemeeenten
Voorbeeldmotie
Info-Gatsvrijegemeenten

Meer informatie over deze campagne:
www.gatswatch.org
www.globalinfo.nl
www.milieudefensie.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten