dinsdag 1 november 2005

ma 7/10: informatie-avond arbeid in de tuinbouw

Na een eerste avond met de tomatenplukker uit Florida die wonnen van de multinational
die hen uitbuitte, wordt nu de aandacht op de Europese (achter)tuin gericht.

Informatie- en discussieavond over arbeid in de intensieve tuinbouw Zuid-Spanje,
Zuid-Frankrijk en het Westland

Tijd: Maandag 7 november, 20.00 uur, Plaats: Plantage Doklaan 8-10 Amsterdam

Op 10 oktober vond aan de Plantage Doklaan een uitwisseling plaats met de Coalition
of Immokalee Workers (CIW) uit Florida over hun strijd, als
organisatie van landarbeiders, tegen de fastfoodketen Taco Bell, om hogere prijzen
en dus lonen. De CIW zocht samenwerking in Europa om sterker te staan
tegen -ook andere- ketens.

Afgesproken werd om daadwerkelijk te zoeken naar mogelijkheden om ook hier de zaak
op te pakken. De bijeenkomst van 7 november moet daar een eerste stap in
zijn. Hoe is de situatie in Europa en wat zijn mogelijke richtingen om verder te
gaan? Waar liggen bondgenoten?

Peter Gerber van CODETRAS uit Zuid-Frankrijk zal over zijn omgeving vertellen, maar
ook over de situatie in de provincie Almeria in Zuid-Spanje, waar hij als
lid van het Europees Burger Forum1 nauw betrokken is bij de ondersteuning van de
kleine landarbeidersbond daar, de SOC.

CODETRAS is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties2 die de
rechten van migranten seizoenswerkers verdedigen in de Bouches-du-Rhône, in
Zuid-Frankrijk. Ze hebben o.a. veel aandacht gevraagd voor de OMI-contracten.
In dit systeem, dat al enkele decennia bestaat, is de seizoensmigrant voor zijn
vergunning aan de werkgever gebonden. Daarbij worden premies enz. voor
verzekeringen op Frans niveau betaald, maar vinden de bijbehorende uitkeringen
volgens niveau van het herkomstland plaats. Door de afhankelijkheid van de
werkgever is het voor werknemers erg moeilijk zich tegen een werkgever te
verweren en de omstandigheden waaronder deze werkers werken en leven
(vaak ‘op de tuin’), zijn dan ook vaak abominabel. CODETRAS steunde met publiciteit, maar
ook met acties en bijvoorbeeld juridische bijstand. Deze zomer werden voor het
eerst successen geboekt toen een van Frankrijks grootste perziktelers na een
staking gedwongen werd achterstallige lonen te betalen.

In de streek rond El Ejido, bij Almeria, in Zuid Spanje probeert de kleine
vakbond SOC (Sindicato de Obreros del Campo) op te komen voor de belangen van de
40.000 dagloners die daar in de 32000 hectare plastic kassen werken. Het
is een enorme taak waar de kleine bond mee geconfronteerd wordt: er heerst grote
armoede onder de werkers, die vaak onder stukjes plastic tussen de ‘kassen’
wonen en die feitelijk bijna rechteloos zijn op de arbeidsplaats. De migranten
en de vakbond worden daarnaast regelmatig gefronteerd met geweld vanuit de
lokale bevolking en werkgevers, die vaak de autoriteiten aan hun kant vinden. De
SOC probeert met het opzetten van drie ontmoetingshuizen de werkers de
gelegenheid te bieden bij elkaar te komen, en voorlichting en rechtssteun enz
toegankelijker te maken.

Informatie over het Westland wordt gegeven door OKIA, dat samen met Stek een
uitgebreid onderzoek verrichtte naar de achtergronden van dertig jaar illegale
tewerkstelling in de glastuinbouw aldaar. http://www.steknet.nl/achterglas.pdf

Uit eigen kringen kan verder verteld worden over de Britse campagne tegen
supermarkten als Europees voorbeeld van een ketenbrede aanpak (zie:
http://www.breakingthearmlock.com/).

Met de discussie over dit onderwerp komt een hoop bij elkaar: de ontwikkelingen
in de voedselketen, inkoopmacht van (supermarkt-)ketens, precarisering van de
arbeid, illegalisering van migranten …We hopen uit al die hoeken mensen bij
elkaar te krijgen.

Organisatoren van de avond zijn oa.: XminY, A SEED, OKIA…..

Geen opmerkingen:

Een reactie posten